Levensstroom

Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

waterdruppel

Deelnemen aan Heartfulness workshop

Algemene voorwaarden

"Tot nu toe sprak ik alleen over wijsheid in kleine letters,
de WIJSHEID in hoofdletters is als we Gods Woord hebben gelezen, het in toepassing brengen en als kostbare schat aan anderen willen geven.
Dat is de essentie die we in het boek Spreuken vinden, het is een lange lijst met allerlei tips wat je wel of niet moet doen.
Maar alleen kennisname daarvan is niet voldoende, pas als je de Spreuken begrijpt, ze onderzoekt en toepast, dan pas komt de wijsheid om de hoek kijken.
Vandaar dat de eerste en belangrijkste spreuk in het Bijbelboek begint met de basis voor het opdoen van WIJSHEID:

"De vrees (het ontzag, respect) voor God is het begin van alle wijsheid"

uit: "http://www.bijbelaantekeningen.nl"


Je hebt interesse om deel te nemen aan de heartfulness jaaropleiding?
Net als mindfulness een training is om te ervaren, oefenen, te trainen in aandachtig aanwezig zijn, is heartfulness dit ook met een vleugje kennismaking met je groeiproces, een verkenningstraject weliswaar, waar je verschillende paden van jouw zijn eventjes gaat bewandelen en verkennen...
Iedereen kan hieraan deelnemen. Je hoeft mindfulness dus niet gevolgd te hebben.

Algemene voorwaarden Heartfulness training.

1. De deelnemer is verzekerd van een deelname plaats na ontvangst van het inschrijvingsformulier en wanneer deelname via e-mail werd bevestigd. In uitzonderlijke gevallen kan ook via een papieren formulier ingeschreven worden. Deze wordt dan bevestigd via een schrijven van Levensstroom.
2. Ingeschreven zijn voor een heartfulness training betekent dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden.
3. Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld staat in de meest recente folders of op de website. Via e-mail worden de overschrijvingsgegevens meegedeeld. Inschrijven 3 weken voor de start of vroeger kan een korting krijgen, zoals vermeld op deze website.
5. Bij annulatie, dat per e-mail of brief, niet telefonisch, gebeurt, kan besproken worden of het overgeschreven bedrag kan terugbetaald worden (of dient een administratiekost betaald te worden) afhankelijk van het tijdstip van annulatie.
6. Wanneer een deelnemer, gedurende de serie of vanaf het begin, niet komt opdagen blijft het totaalbedrag of het resterende bedrag verschuldigd.
7. Bij schade gemaakt door deelnemer, wordt de deelnemer volledig aansprakelijk gesteld.
8. De deelnemer is verplicht via dit formulier informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid, en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.
9. Levensstroom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
10. Elke deelnemer dient zich te houden aan de voor de locatie geldende huisregels. Roken en het gebruik van GSM en/of semafoons is niet toegestaan.
11. Door omstandigheden kunnen er soms kleine wijzigingen plaatshebben betreffende uren, plaats of data.
12. Indien noodzakelijk kan Levensstroom de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2020 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969