Levensstroom

Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

de onbeminde zijde

Omarm je schaduw

Onze innerlijke vijand

Kijk niet meer naar hoe je er uit ziet;
Dat is geen mode meer.
Let liever op degene die naast je stapt
En aan wiens bestaan je twijfelt.

Antonio Machado

 


Wat is de schaduw?

Wat is dat eigenlijk, die schaduw? Onze schaduw, dat is alles wat wij naar het onbewuste verdrongen hebben, uit schrik verworpen te worden door de mensen die in onze opvoeding een beslissende rol hebben gespeeld: ouders, leraars, begeleiders, tantes, nonkels, broers zussen…. Wij zijn bang geweest dat we hun genegenheid zouden verliezen door ze te ontgoochelen of door ze met ons gedrag of met sommige kanten van onze persoonlijkheid voor het hoofd te stoten. Al heel vroeg hadden wij dóór wat in hun ogen wel en wat niet aanvaardbaar was. Om 'niet uit hun gratie te vallen' - positief gezegd: om hen te behagen - hebben we toen grote stukken van onszelf naar de vergeetputten van het onbewuste verwezen. Wij hebben alles in het werk gesteld om te ontsnappen aan elke vorm van afkeuring, uitgesproken of onuitgesproken, door de mensen waarvan wij hielden of van wie wij afhingen.

Omdat we zo gevoelig waren voor de waardering die we van de anderen ontvingen, zijn we vriendelijk, beleefd en keurig geweest. Daartoe hebben we alles moeten verdringen wat ook maar enigszins als afwijkend, beschamend of laakbaar gedrag kon worden bestempeld. Uit nood aan waardering hebben we ons aangepast aan de eisen, de spelregels en de wetten van onze omgeving. En we hebben ons uiterste best gedaan om wat niet in de smaak leek te vallen of shockerend overkwam, zorgvuldig te camoufleren.

 

de ontwikkeling van de schaduw
mijn innerlijke vijand

Mijn innerlijke vijand... of vriend?

We hebben er rekening mee gehouden dat het in sommige milieus positief werd gewaardeerd dat je je dienstbaar opstelde, terwijl aan jezelf denken egoïstisch werd genoemd. Gehoorzamen was goed, je doen gelden verkeerd. Lief en meegaand zijn mocht, maar o wee als je je boos maakte! je seksualiteit in toom houden en zelfs onderdrukken werd geapprecieerd, je seksuele verlangens op welke manier dan ook kenbaar maken, was uit den boze.

Zo is binnen in ons geleidelijk een hele ondergrondse wereld ontstaan, het resultaat van al wat we jarenlang hebben onderdrukt en verdrongen. En plots stellen we vast dat we eigenlijk op een soort psychische vulkaan zitten en dat die elk ogenblik dreigt uit te barsten. Die samengedrukte psychische energie, die niet afgestorven is, maar integendeel uiterst actief, noemen we de schaduw. 'Met het woord "schaduw" duiden we de onbekende schat in onszelf aan die bestaat uit de infantiele elementen van ons wezen, onze gehechtheden, onze neurotische symptomen en onze onontwikkelde talenten en gaven. Onze schaduw brengt ons in contact met de verborgen diepte van onze ziel, met het leven, met onze vitaliteit en onze creativiteit.’
Dat wilde, onontgonnen element in ons is helemaal niet onvruchtbaar of inactief. Het schreeuwt om erkenning en vraagt dat we zijn rijkdom zouden aanboren. Wee hen die zijn bestaan blijven ontkennen! Op een bepaald ogenblik zal het als een kolkende bergrivier de poorten van ons bewuste overweldigen.

Staan we er integendeel voor open en heten we het welkom, dan kunnen we het te vriend en zijn rijkdom te nutte maken. Het ontginningswerk dat ons te wachten staat, bestaat erin dat we de verborgen elementen weer aan de oppervlakte brengen en ze in ons bewuste leven integreren, zodat ze weer van ons worden, en onze hele persoonlijkheid kan openbloeien.

Jung en de schaduw

Jung lanceerde de term 'schaduw' om die delen van onze persoonlijkheid aan te duiden die werden afgewezen uit angst, onwetendheid, schaamte of gebrek aan liefde. De manier waarop hij de schaduw zag was eenvoudig: 'de schaduw is de persoon die je liever niet wilt zijn'. Hij geloofde dat het integreren van de schaduw diep zou ingrijpen, en ons in staat zou stellen een diepere bron van ons spirituele leven te herontdekken. “Om dit tot stand te brengen”, zei Jung, “worden we gedwongen het kwaad te zien, de schaduw tegemoet te treden, en de duivel te integreren. Er is geen andere keus...

 

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2020 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969