Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

kleuren en meditatie

Informatie over de chakra's en karakterstructuren

Schema's bij de chakra besprekingen

Bij de 7 chakra's worden er verschillende schema's gebruikt. Voor een helder begrip is er wat verduidelijking nodig van de tabellen.

De chakra's

De eerste tabel geeft informatie over de betreffende chakra.

Geeft de naam weer in het Sanskriet
De mogelijke nederlandse benamingen
Waar in het lichaam positioneert zich een chakra?
Omdat de chakra's uit energie bestaat en dus trillingen heeft, vormt de snelheid van de trillingen een welbepaalde kleur. De langzaamste trilling van zichtbaar licht, rood wordt geassocieerd met het onderste chakra. De snelste, kortste, violette trilling met het kruinchakra.
Elke chakra resoneert met een bepaalde noot van de toonladder. Geluid is net zo goed in staat als kleur om het energieveld te beïnvloeden. Als je de noot kunt scanderen, is het alsof je jezelf een innerlijke chakramassage geeft.
En zo zullen bepaalde soorten muziek en een geheel van instrumenten een eigen klank en resonantie geven die heel goed bij een bepaalde chakra passen.
Met welke geur wordt de chakra geassocieerd?
Met welk elementen komt de chakra overeen?
Waar staat het chakra voor?
Welke positieve affirmaties kunnen helpen ter verbetering va een geblokkeerd chakra?
De lichaamsdelen die verbonden zijn met het chakra.
De chakra's resoneren met specifieke voeding, die een vibratie hebben die genezend en stabiliserend op de chakra's werkt. Als je een bepaalde chakra positief wilt beïnvloeden, kan je kiezen voor die soorten voeding die op het betreffende chakra invloed heeft.
Een samenvatting van verschillende etherische en essentiële oliën die kunnen gebruikt worden om een betreffende chakra te stimuleren of in evenwicht te brengen. Over de invloed van etherische oliën klik op etherische oliën.

 

Etherische oliën

Via massage bvb. kunnen we rechtstreeks op de chakra's inwerken. Daartoe gebruiken we bepaalde etherische oliën. De tweede tabel geeft dan wat meer informatie over de voorgestelde etherische oliën. Niet alle voorgestelde oliën dienen gebruikt te worden. Men kan er enkele met elkaar combineren. Je kan hiertoe voor alle veiligheid eens contact opnemen met een deskundig aromatherapeut (Levensstroom geeft geen aromatherapeutisch advies).
Veelal zijn de voorgestelde oliën toepasselijk om deficiënt werkende chakra's te stimuleren. Soms kan er melding gemaakt worden van een olie bij een te excessieve chakra.

Beschrijving van de uitwerking van de olie, de toepassingen, de gevolgen voor het lichaam en de geest.
 

 

Wanneer deze chakra niet goed ontwikkeld is...

Zo veel problemen in het leven ontstaan uit te veel of te weinig van iets. Ons leven lang zoeken we naar evenwicht. Er zijn twee manieren om met onaangename ervaringen om te gaan: ofwel vermijden we de situatie en trekken ons terug door de energie te verminderen, ofwel versterken we de energie om het onaangename te bestrijden. Het eerste noemen we deficiëntie, het tweede excessief. Dit wordt in de derde tabel schematisch voorgesteld.

Een te zwak ontwikkelde chakra
Een te sterk ontwikkelde chakra
Wanneer een chakra niet voldoende ontwikkeld is spreekt men van een deficiënte chakra. Hier is een overlading van energie aanwezig.
 
Een te sterke of te zwakke lading van elke chakra uit zich in de lichaamsbouw en heeft dus fysische kenmerken.
   
De gevolgen van onevenwichtige energie uit zich ook in allerlei aandoeningen op fysisch vlak.
   
   

Belangrijk

Chakramassage en healing zijn manieren om rechtstreeks op de chakra's te werken. Deze technieken hebben echter geen zin als ze niet geïntegreerd worden in het geheel van een therapeutische context waarbij men werkt aan bewustwording en zelfverwerkelijking. Inzicht in het ontstaan van karakterstructuren kan daarbij helpen.

 

Ga naar het overzicht van de verschillende chakra's.