Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

cranio sacrale massage

Cranio Sacrale massage

Behandeling voor een Cranio Sacrale massage

 

Zeker bij een eerste intake gesprek zal de therapeut een aantal vragen stellen om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van de klachten. Deze vragen kunnen betrekking hebben op zowel fysieke als psychische klachten, op erfelijke aandoeningen, ongelukjes, ongevallen en bijzonderheden betreffende de bevalling.

De cliënt dient tijdens de behandeling comfortabele, soepele kleding te dragen. Het is belangrijk dat er niets knelt of strak zit (horloge, sieraden, riem).

Aangezien Cranio-Sacraaltherapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Garanties kunnen echter ook bij deze therapie nooit gegeven worden.
Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.

Meestal wordt aan de schedel, de wervelkolom en het heiligbeen gewerkt. Het ritme van het Cranio-Sacraal systeem is echter ook op andere plekken over het hele lichaam voelbaar.

De therapeut legt vingers of handen op het lichaam van de klant en volgt de bewegingen die hij voelt. Hij kan deze beweging versterken (nooit forceren) door plaatselijke, zeer zachte druk en/ of trekkracht uit te oefenen. De therapeut zal de frequentie en kracht van het ritme op de verschillende plaatsen van het lichaam ervaren. De behandeling geeft de spieren, weefsels, organen enz. de kans om op eigen tempo hun oorspronkelijke bewegingsvrijheid terug te krijgen en zo spanningen los te laten.

Je moet weten dat de hersenfunctie 80 % van al onze energieproduktie opeet. Wat gebeurt er nu?
Overdag stopt het cranio-sacrale systeem spontaan, dan zitten we te dromen of we doen even een dutje (regeneratie).

Wordt het donker dan begint de epyphyse ons lichaam voor te bereiden voor de slaap. Gaan we dan slapen dan valt het cranio-sacrale systeem stil. Met als resultaat dat de hersenfunctie stilvalt, dus 80 % energie komt vrij en deze stroom van energie maakt de 'regeneratieteams' wakker in ons lichaam.

In cranio-sacrale werk imiteren we dit systeem. Meer nog, we leren als therapeut ook ons eigen cranio-sacrale systeem stil te zetten. Dit betekent dat er dan tijdens de behandeling tweemaal zoveel energie vrijkomt zodat de 'regeneratieteams' bij cliënt en therapeut wakker worden. Er is dus het maximum aan energie dat mogelijk is, aanwezig tijdens deze behandeling.

De technieken die gebruikt worden zijn gericht op 'leren' met onze lichaamsintelligentie, het intellect van onze cellen. Belangrijk hier is het 'her-leren' te functioneren, in een bewustzijnsfeer waarin niet het denken maar puur intuïtief voelen je de weg wijst.
Luisteren naar het Cranio-Sacrale ritme en naar de bewegingstaal van de cellen zorgt voor een communicatie tussen de twee lichamen.

Tijdens een behandeling van het Cranio-Sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpointperioden waarin het lichaam zich herstelt.

Daar in het lichaam alles rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is, heeft ontspanning van een bepaald deel automatisch effect op het ritme en dus ook op het totale systeem.

De duur van een behandeling wordt gerekend op een klein uurtje, afhankelijk van de aard van de klacht.