Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

cranio sacrale massage

Cranio Sacrale massage

Geschiedenis

Door zeer lichte aanraking is de therapeut in staat is om dysfuncties in het Cranio-sacrale systeem te localiseren

Sutherland De cranio - sacrale therapie is ontstaan vanuit de osteopathie. De Amerikaanse osteopaat William Sutherland, ontdekte het craniale systeem omstreeks 1920-1930.
Hij ontdekte dat de schedel bewoog, en dit in tegenstelling tot de kritische medische wereld. Om dit te bewijzen deed hij zelf een aantal proeven. Zo liet hij een soort helm ontwikkelen met houten platen. Met deze platen oefende hij druk op een bepaalde plaats van de schedel en observeerde wat er gebeurde na enkele dagen en weken. Hij deed deze onderzoeken in de eerste plaats op zichzelf. Zo ontdekte hij dat er een relatie bestaat tussen de verschillende schedelbeenderen en b.v. depressies, concentratiestoornissen, links - rechts coördinatie, sinusproblemen, migraines, hoofdpijnen enz...

De methode werd onderwezen vanaf 1940 en kreeg halverwege de jaren 1970 een explosie door osteopaat dr. John E. Upledger. Hij ontdekte tijdens het assisteren van een operatie per toeval, dat het hersenvlies bewoog. Hij observeerde een ritme in de schedel die tot dan nog onbekend was. Op basis van deze ervaring ontwikkelde hij een behandelmethode, waarmee diverse klachten gunstig worden beïnvloed. De ritmische beweging, het zogenaamde Cranio-Sacraal ritme dient als uitgangspunt voor deze behandeling.

Upledger
 

Cranio-Sacraal ritme?

Net zoals het bloed in een bepaald ritme door onze aderen stroomt en de adem haar eigen ritme kent, zo heeft ook het hersenen- en ruggenmergvocht hun eigen ritme, nl. het Cranio-Sacraal ritme.

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit: de hersenen en het ruggenmerg, het vlies dat daar omheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het hersenvocht schept zijn eigen cranio- sacrale ritme via een pompsysteem diep in de hersenen.

ritme


Men ontdekte dat er 3 cranio - sacrale ritmes te onderscheiden zijn.

  • een snel ritme, dat overheerst in ons dagelijkse leven. Dit ritme pulseert met een frequentie van 7 á 14 per minuut. Dit ritme wordt het PAM genoemd = primair ademhalingsmechanisme. De eerste ademhaling die een baby maakt is het ritme van de schedel. Dit ritme start reeds in de baarmoeder en duurt tot na de fysieke dood.
  • Wanneer je meer naar de diepte gaat is er een trager ritme te palperen: 2 á 7 per minuut. In dit ritme krijg je niet alleen toegang lokaal, maar tot het ganse lichaam. Het ganse lichaam toont hier een beeld.
  • Als je nog verder gaat in de ontspanning van de weefsels, ontdek je een volgend ritme waarbij het ongeveer 1,5 minuut duurt om 1 maal naar expansie te gaan en daarna terug naar binnen te gaan. De grootste kenmerk is als het ware dat je niets meer kan volgen en dat je zelf precies verdwijnt in dat ritme. Hier kom je in contact met "the breath of life"; de werkelijke levensadem. Dit gaat over de connectie met de kosmische energie die in het cranio -sacrale systeem aanwezig is.

Door de opvallende resultaten en nieuwe technieken, heeft de Cranio-Sacrale therapie zich ontwikkeld tot een zelfstandige therapievorm. "De Amerikaanse Michican State University" gaf Upledger in 1975 de kans om het bestaan van het Cranio-Sacrale systeem definitief te bewijzen. Inmiddels dringt het belang van dit systeem langzaam door tot de gezondheidszorg in Amerika en sinds 1990 ook in Europa (in England sinds 1980).