Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

meditatie

Mindfulness enkele wetenschappelijke resultaten

Recentelijke bevindingen

Deepak Chopra schat dat mensen die jarenlang mediteren een biologisch leeftijd hebben die vaak 5-12 jaar lager is dan hun chronologische leeftijd


Uit volgend artikel, dat was verschenen in het tijdschrift Psyche in december 2003, een uitgave van de VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezonheid), lezen we volgende bevindingen:


Neuro-anatomische bevindingen
Experimenteel onderzoek toonde na 2 maand oefenen een verhoogde activiteit in de linker prefrontaal hersenkwab. Deze hersenregio inhibeert de woelige emotionele stromen uit de amygdola, zodat er een krachtige neurologische rem voor kwellende emoties gevormd wordt. Dit circuit blijkt ook sterker in de periode tussen de meditaties. In de Boeddhistische psychologie spreekt men in dit verband over cognitieve verduisteringen: overactieve amygdala beïnvloeden de neocortex in de analyse van haar waarneming, haar interpretaties van wat gezien en gehoord werd en in het denken. Daardoor gaan verwrongen interpretaties en emotionele gedachten de overhand nemen en ons als het ware betoveren. Door krachtig onafgebroken aandacht aan opkomende emoties te geven, blijken deze ons minder in de greep te hebben.

Wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek toont een vermindering van herval van depressie over 60 weken van 66% naar 33 à 37%, dit voor mensen met 3 of meer episodes van depressie in de voorgeschiedenis.
Naast een recente bevestiging van de resultaten van MBCT voor depressie blijkt uit een andere gecontroleerde studie mindfulness interventies voor kankerpatiënten gepaard te gaan met een reductie van 65% voor algemene stemmingstoornissen en 35% reductie van stresssymptomen. De hoeveelheid tijd dat gemediteerd werd, correspondeerde met de vermindering in stemmingstoornis. MBCT blijkt belofte in te houden naar vooral het psychosociaal functioneren binnen de stress en stemmingstoornissen veroorzaakt door kanker.
Een niet gecontroleerde maar toch interessante studie met chronische pijnpatiënten met een lange medische voorgeschiedenis, met weinig of geen verbetering in hun pijn of emotionele gedragstoestand, toonde een belangrijke vermindering van functionele disabiliteit, psychiatrische symptomen en emotionele disstress tot 4 jaar na behandeling. Ook voor fibromyalgie werd een significante reductie (39%) gezien in de ernst van psychiatrische symptomen. Ook voor “binge eating” zijn er hoopgevende resultaten gerapporteerd. Voor uitgebreide wetenschappelijke informatie: zie www.mindfulness.be


Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2019 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969