Praktische info Mindfulness cursussenveelgestelde vragen

Praktische informatie

 • Voorwaarden
 • Prijzen
 • Annulatie
 • Individueel
 • Inschrijven

Een mindfulness cursus volgen zal een beetje inspanning vragen. Het zal immers maar door dagelijks oefenen zijn dat je vooruitgang zal boeken. Je vooruitgang zal dus grotendeels afhangen van de mate waarin je geoefend hebt. Als je deelneemt zal je bereid zijn om gedurende acht weken 20 tot 40 minuten per dag te oefenen. En na de training zal het eigenlijk pas beginnen. Ook dan zal het belangrijk zijn om je praktijkbeoefening verder te zetten.

De prijs van de cursus bedraagt, indien je 3 weken of vroeger voor de start van de training inschrijft én betaalt, 270 € voor de reeks van acht lessen (24 uur), inclusief map en 4 Cd's. Wie later dan 21 dagen voor startdatum inschrijft betaalt 300 €. De datum dat geldt, is de dag waarop het bedrag op rekening staat van Levensstroom.

De betalingen kunnen overgeschreven worden op rekening nummer: IBANBE43 7350 4416 5401 - BIC ARSPBE22 van Levensstroom met de vermelding van je naam + plaats en startdatum van de mindfulness cursus.

Er kan niet betaald worden met opleidingscheques.

Wie de cursus mindfulness opnieuw volgt, kan dit doen aan verminderde prijs: 180 €.

Wie als koppel komt (dus in 1 gezin woont) betaalt elk 250,00 euro.

Mensen die leven van een minimumloon of volledig afhankelijk zijn van een ziekteuitkering en studenten kunnen genieten van een korting en betalen 220 €. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Levensstroom.

Bij annulatie, dat per e-mail of brief, niet telefonisch, gebeurt, wordt het overgeschreven bedrag deels terugbetaald (of dient een administratiekost betaald te worden) afhankelijk van het tijdstip van annulatie:

- Meer dan 3 weken vooraf: geen kosten.
- Minder dan 3 weken voor start van de training: 40 euro administratiekosten te betalen (260 € terugbetaald)
- Minder dan 1 week vooraf: 80 euro kosten te betalen (220 € terugbetaald)
- Bij annulatie op de dag zelf van de activiteit of bij niet annuleren, is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling en dien je 100% van het cursusbedrag te betalen. Ook bij het stopzetten tijdens de training is er geen terugbetaling mogelijk.

Men kan zonder terugbetaling de training verplaatsen naar een andere datum en plaats.

Wanneer we onvoldoende inschrijvingen hebben, zijn we gerechtigd de cursus af te gelasten tot 4 dagen voor de start.

Niet iedereen voelt zich goed in een groep. Of kan zich 8 weken lang op dezelfde avond van de week vrij maken.
Of je wil liever een persoonlijk betrokken begeleiding waar ook ruimte is voor zijn eigen verhaal...
Dan is er ook de mogelijkheid om het 8 wekenprogramma op individuele basis te volgen. Dan kun je dit melden in het inschrijvingsformulier bij de voorlaatste vraag: "Is er nog iets waarvan je wilt dat de trainer het weet?" Of geef telefonisch een seintje.
Een individuele sessie duurt gemiddeld 1u30 à 2u. De prijs bedraagt 40 € per uur en na het eerste uur wordt per kwartier 10 € bijgerekend.
Ook een onlinetraining kan een waardevol alternatief kan zijn voor mensen die liever individueel een cursus willen volgen, maar kan dit kan nooit de kracht van een groepstraining evenaren of de begeleiding van een professionele trainer.

Wat is het voordeel om mindfulness in therapievorm te volgen?

Mindfulness op therapeutische basis volgen maakt dat je 8 privé-sessies volgt waarbij mindfulness wordt geïntegreerd in jouw dagelijks leven met jouw specifiek probleem. Ik kan dus helemaal focussen op jouw verhaal.

Tijdens individuele sessies waar je mindfulness in therapie gaat volgen, ga je niet op zoek gaan naar oorzaak van jouw probleem. Tijdens de therapie sessies ga je kijken in het dagelijks leven zoals deze nu verloopt waar het mis gaat. En ik leer je hoe je het best nu leert omgaan met dat wat e is. Gedurende de sessies zal je ondertussen door je dagelijks oefenen meer inzicht verwerven in je gedachtenpatronen, kunnen er bepaalde emoties vrijkomen,... En zo ga je als vanzelf merken dat jouw feitelijk problemen het resultaat was van een complex systeem van oorzaken – de eigenlijke reden van mijn probleem blijkt vaak een andere reden te zijn dan je op het eerste moment had gedacht. De individuele mindfulness sessies helpen je dus om een vollediger beeld te krijgen van je gedachten en handelingen die het beter functioneren in de weg staan.

Hoe werken de mindfulness oefeningen die je tijdens de therapie krijgt?

De mindfulness technieken en oefeningen die je krijgt helpen je afstand te nemen van je gedachten, emoties en gedragingen. Daardoor krijg je een heldere kijk op wat je precies denkt en doet tijdens onaangename situaties of die moeilijke momenten. De mindfulness oefeningen zijn dus tools die je gebruikt op het moment dat je je gedrag wilt veranderen. De gedachten of emoties veranderen niet, maar door er afstand van te nemen ontstaat er meer objectiviteit en kan je gemakkelijker en objectiever keuzes maken. Je handelt dan niet meer zoals vroeger op automatische piloot, reactief. Tijdens de individuele mindfulness sessies ga je dus inzicht krijgen in jouw subtiele gewoontes die oorzaak zijn van je onrustig gedrag, emotioneel beleven of stressvol handelen.

Inschrijven doe je met behulp van dit inschrijvingsformulier. Indien je wenst kan je als intake de voorafgaande handleiding doornemen.
Indien het voor jou niet mogelijk is om je online in te schrijven, bvb. omdat je aan een openbare computer zit, dan kun je een formulier afprinten en deze thuis rustig invullen en opsturen naar: Levensstroom, MBCT training, Overheulestraat 237, 8560 Moorsele. Het intakeformulier kan je aanvragen via e-mail.
Lukt het je ook niet om een inschrijvingsformulier afgeprint te krijgen, dan kun je alsnog een berichtje versturen of bellen naar 056 / 444 796 met de melding dat je graag een intake formulier opgestuurd wilt krijgen. De toegezonden formulier vul je dan in en zend je terug naar het hierboven vermelde adres.

Veel gestelde vragen

 • Wie kan er deelnemen aan een mindfulness cursus?
 • Kan mijn zoon/dochter van 15, 16, 17 deelnemen aan de Mindfulness training?
 • Moet ik mij inschrijven met het inschrijvingsformulier?
 • Kan ik één sessie volgen en dan beslissen om een training te starten?
 • Wat moet ik doen als ik een sessie er niet bij kan zijn?
 • Kan een mindfulness cursus geannuleerd of verplaatst worden door Levensstroom?
 • Kan ik betalen met opleidingscheques?
 • Kan ik terugbetaling krijgen van de Christelijke Mutualiteit?
De deelnemers van een mindfulness training zijn een zeer gevarieerd publiek: jong en oud, werkenden en werkzoekenden, ziek en gezond, begeleiders en mensen die zich laten begeleiden,... Er zijn mensen die deelnemen om beter met stress te leren omgaan, of omdat ze een burn-out hebben. Het kan toegepast worden ter preventie van depressie, of om op een betere manier te leren omgaan met lichamelijke pijn... Je kan een cursus volgen uit pure interesse en om je eigen ervaring te verdiepen of om je algemene levenskwaliteit te verhogen, gelukkiger te zijn, meer te genieten van het nu-moment... Je hoeft dus niet ziek te zijn of een klacht te hebben om deel te nemen.
Inschrijven doe je met behulp van dit inschrijvingsformulier.
Er zijn trainingen specifiek gericht op doelgroepen als kinderen en tieners. Als jouw tiener echter zelf ervoor kiest, kan hij/zij aansluiten bij een standaard 8 weken training.
Ja, op deze manier heb ik als trainer een duidelijk beeld over de reden waarom je een mindfulness training wilt volgen en of je er voor in aanmerking kunt komen. Bij ernstige problematiek zoals een acute depressie, psychose,... is het niet altijd raadzaam om (nu) een training te volgen. Bij twijfel neem ik dan aan de hand van je intakeformulier contact om de situatie samen te bespreken.
Neen. Een training is een vaste groep en deelnemers gaan 8 weken samen met elkaar op weg. Het is beter indien je niet zeker bent of mindfulness iets voor jou is, een kennismakingsavond of lezing te volgen. Of beter nog: je kan eerst een intake gesprek hebben met mij en dan bekijken we samen of je in aanmerking kunt komen voor een training of ik geef jou eventueel advies om iets anders te volgen.
Kan je op één of meerdere sessies er niet bij zijn dan kan je altijd deze sessie inhalen op een andere lokatie en tijdstip. In de agenda zie je dat vele trainingen rond eenzelfde periode starten om zo een inhaalsessie mogelijk te maken.
Levensstroom houdt zich het recht voor om een training of cursus te annuleren of naar een andere datum te verplaatsen wanneer er bv. onvoldoende deelnemers zouden zijn. Je wordt hierover uiteraard op de hoogte gebracht. Indien de trainer onverwacht door ziekte of door overmacht een sessie niet kan geven, dan zal er gekeken worden voor een verschuiving van deze sessie. Levensstroom is niet verantwoordelijk voor eventuele schadevergoedingen daardoor opgelopen.
Er kan niet betaald worden met opleidingscheques of beroep gedaan worden op subsidies met KMO-portefeuille.
Terugbetaling door CM Midden-Vlaanderen voor mindfulness cursussen werd stop gezet vanaf januari 2019. CM Midden-Vlaanderen (regio Gent, Aalst, Eeklo, Deinze en Oudenaarde) verleende sedert 1 januari 2010 een tussenkomst aan leden die een mindfulness cursus volgden om herval in depressie tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2019 wordt het volledige pakket van aanvullende diensten en voordelen voor alle Vlaamse CM-ziekenfondsen gelijkgeschakeld. De MBCT-tegemoetkoming is vanaf 2019 niet langer weerhouden in hun voordelenpakket. De Christelijke Mutualiteit maakte keuzes rekening houdend met budgettaire mogelijkheden en evenwichten, maar blijft sterk inzetten op geestelijke gezondheid en psychotherapie.