Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

wetenschappelijk onderzoek en studies

Wetenschappelijk onderzoek

Mediteren is geen kwestie van geloven.
Meer dan 3000 wetenschappelijke publicaties spreken voor zich.


Het belang van onderzoek

Recent internationaal wetenschappelijk onderzoek gevoerd door een Canadees-Engelse groep van cognitieve psychologen toonde aan dat Mindfulness-Based Cognitive Therapy een duidelijk preventief effect heeft ten aanzien van depressie. Bij patiënten met drie of meer depressies in de persoonlijke voorgeschiedenis werd na 60 weken observatie geconstateerd dat: 66% die geen training volgden hervallen tegenover 37% in de MBCT -groep.

Dit project past binnen het kader van de voorbereiding van de zesde Vlaamse gezondheidsdoelstelling die de vermindering van depressie en zelfdoding beoogt.  Het MBCT-project wordt uitgevoerd onder leiding van professor Kees Van Heeringen van de Universiteit te Gent.  400 personen zullen kunnen meewerken aan dit project.  Zij krijgen in 8 sessies de techniek aangeleerd waarna de effecten zullen gemeten worden. Indien de resultaten van het project positief worden bevonden zal het uitbreiding krijgen.  Inge Vervotte: “De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat depressie een van de belangrijkste ziektebeelden wordt van de toekomst. Het is niet alleen een effectieve maar ook mens- en budgetvriendelijke methode waarmee we de chronische depressies kunnen verminderen. Mensen kunnen de techniek zelf toepassen en worden minder afhankelijk van medicatie en hulpverlening”.

In België is men ook begonnen met wetenschappelijk onderzoek. De Katholieke Universiteit Leuven onderzoekt in samenwerking met de Universiteit Gent en het Centrum voor Mindfulness & Mind/Body Medicine de effecten van de 8 weken mindfulness training voor iedereen (stress, angst, ziekte, pijn en depressie).
Dit laat dan toe om de kwaliteit van de training, naar de toekomst toe, verder te verbeteren, zodat mensen met diverse psychische en lichamelijke problemen nog beter geholpen kunnen worden.
Want ook andere maatschappelijke contexten willen mindfulness integreren in het dagelijkse leven: niet alleen voor medische problematiek, maar ook in gevangenissen is men er mee bezig. Er wordt momenteel een project gestart voor scholen want ook in schoolsituaties blijkt er interesse te zijn...

Er bestaan meerdere vormen van meditatie zoals Transcendental Meditation, Zenmeditatie, christelijke meditatie, Vipassana,... en al deze soorten meditaties hebben zeker en vast hun nut bewezen. Maar jammer genoeg beschikken ze niet over dezelfde wetenschappelijke onderbouw en kwaliteitscontrole. Wetenschappelijke studies tonen aan dat mindfulness (Vipassana, inzichtsmeditatie, MBCT, MBSR) een krachtig effect heeft op o.a. depressie, stressreductie, immuniteit, behandeling van pijn, psoriasis, algemeen welzijn,...

Studies rond stress, op het werk, opvoeding en gezin, angststoornissen, depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, alcoholverslaving en middelenmisbruik, psychoses, slaapproblemen, somatische klachten, immuunfuncties, chronische ziekten, psoriasis, kanker, neurofyiologie en hersenactiviteit

Het effect van Mindfulness is de afgelopen 25 jaar veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Inmiddels zijn er honderden studies gepubliceerd over de effecten van mindfulnessinterventies. Onderzochte mindfulnesstrainingen zijn onder andere de mindfulness-based stress reduction (MBSR), de mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) en de dialectical behaviour therapy (DBT). De resultaten van de belangrijkste studies en overzichtstudies weergegeven vind je in het pdf bestand: mindfulness en wetenschappelijke studies: © 2010 Rachel van der Meulen, Rob Brandsma.

Neurowetenschap en mindfulness

Sinds 2010 zijn er meer dan 20 gerenommeerde labs die onderzoek voeren naar de impact van mindfulness op het brein en haar werkingsmechanisme. Baanbrekende onderzoek over veranderingen in het brein, neuroplasticiteit, ontwikkeling van aandachtsprocessen, cortical thickness, de impact van mindfulness,... Neurowetenschap en mindfulnes.

Angst

MBCT helpt patiënten met angststoornissen

Wetenschappelijk onderzoek in de USA bevestigt dat patiënten met angststoornissen die de MBCT training volgden minder angst, spanning en stemmingsstoornissen ervoeren in vergelijking met de controlegroep. Ze zijn zich ook meer bewust van hun eigen gevoelens, gedachten, ervaringen en kennen een verbetering in hun algemene gemoedstoestand.

Referentie: Evans E., Ferrando S., Findler M., Stowell C., Smart C., Haglin D. (2007) Mindfulness-based cognitive therapy for generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, doi: 10.1016/j.janxdis.2007.07.005

Depressie

Depressieve patiënten reageren positief na een mindfulness training

Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek waaraan 79 patiënten deelnamen. Ze waren minstens 3 maal hervallen in een depressie en hadden reeds een standaard behandeling (antidepressiva en/of CBT) achter de rug. Na het volgen van een MBCT training toonden deze mensen een verbetering in depressie-scores (BDI) en een significant aandeel keerde terug naar een normale of bijna normale gemoedsgesteldheid.

Referentie: Kenny M.A. & Williams J.M.G. (2007) Treatment-resistant depressed patients show a good response to Mindfulness-based Cognitive Therapy. Behaviour Research and Therapy 45: 617-625.

Depressieve pati�nten en preventie door MBCT training

MBCT is werkzaam als interventie bij de behandeling van acute depressie en angststoornissen

Onderzoekers aan de University of Glasgow (UK) toonden aan dat patiënten na het volgen van een MBCT training beter scoorden op de depressie- en angst-vragenlijsten (BDI en BAI).

Bovendien bleven meer dan de helft van de patiënten de mindfulness oefeningen uitvoeren 3 maand nadat de training was afgelopen.

Referentie: Finucane A. & Mercer S.W. (2006) An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in primary care. BMC Psychiatry 6:14 (This article is available from http://www.biomedcentral.com/1471-244X/6/14 )

MBCT is een veelbelovende interventie voor preventie van herval in suïcidaal gedrag

Aan de hand van een case-studie illustreren de onderzoekers hoe mindfulness vaardigheden zich ontwikkelen tijdens een mindfulness training en hoe deze vaardigheden kunnen helpen om de cognitieve processen die suïcidaal gedrag in de hand werken tegen te gaan.

Referentie: Williams J.M.G., Duggan D.S., Crane C., Fennell M.J.V. (2006) Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Prevention of Recurrence of Suicidal Behavior. Journal of Clinical Psychology: In Session 62: 201-210.

Invloed van mindfulness op het brein

Ondanks de enorme toename aan wetenschappelijke studies, staat het onderzoek naar het mechanisme achter mindfulness nog maar in de kinderschoenen. Wetenschappers zetten zich volop in om te achterhalen wat er precies in het brein gebeurt. Deze studie toont aan dat de regio’s in het brein die verantwoordelijk zijn voor zelfkennis, empathie, sociale cognitie en stressreductie significant beter scoren in vergelijking met een controlegroep.

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2019 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969