Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

fysieke training en yoga is de eerste stap naar gelukkig zijn

Mindfulness - yoga

Wat is yoga?

Bewegen met verstilde aandacht,
stil gewaarzijn
van innerlijke beweging

 

Aukje Rood


Wat?

Yoga komt uit het Sanskriet en betekent: "juk", "eenmaken", "verenigen", "beheersen"). Het is een hindoeïstische filosofie die helpt de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, en zo de vereniging met het Zelf te bereiken. Yoga is duizenden jaren oud. Als systeem en levensleer werd hij te boek gesteld in de Yoga Sûtra’s van Patañjali, evenals in andere belangrijke werken zoals de Bhagavad Gîtâ.

Yoga, een universele ervaringswetenschap, kan door iedereen beoefend worden, onafhankelijk van zijn sociale of spirituele achtergrond. Yoga is een levensleer en levenswijze die je fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch in balans brengt. Yoga maakt het mogelijk om de diepte van ons wezen te leren kennen en beleven.

Oefeningen op cd

Ook in een mindfulness training worden yogaoefeningen aangeleerd. De essentie ligt hierbij vooral op het doen van de oefeningen met aandacht op het lichaam en de adem. Niet de uitvoering van de bewegingen is van belang. Zowel bij Yoga als meditatie speelt het ontwikkelen van aandacht een belangrijke rol. Met de techniek van de Vipassana meditatie wordt mindfulness verder ontwikkeld en dit wordt bij yoga verdergezet. Elke beweging wordt met opmerkzaamheid en aandacht uitgevoerd. en het hele spectrum aan ‘ fysieke en mentale’ beweging wordt geobserveerd. Onbevangen en met een milde houding gaan ‘luisteren‘ naar dat wat er zich nu laat zien, is het uitgangspunt van de mindfulness yoga en meditatie.

Er is een ganse cd beschikbaar met een uur lang yoga oefeningen die in mindfulnes trainingen worden gebruikt. Zowel liggende als rechtopstaande oefeningen.

mindfulness yoga oefeningen op cd

Je kan de cd met oefeningen bestellen op de webshop...

 

 

 

De verschillende stromingen

 

Jnana-Yoga

Jnana kan het best vertaald worden als: "de weg naar het directe inzicht". Deze weg is de filosofische en intellectuele strekking. Via meditatief denken wordt een diepere toestand van bewustzijn bereikt en een verdiept inzicht.

Bhakti-Yoga

Hier maakt men gebruik van overgave en liefde. Als je je voelt aangetrokken tot een een intieme relatie met wat voor jou 'God' is, is Bhaktiyoga een goede weg. Bhaktiyoga is dus een oefening van gebed en toewijding. Waarbij een gevoelsmatige relatie met God belangrijk is. Het is een weg van verbinding met God, die je ziet als gelijk aan Liefde. Je richt je emoties op God door middel van rituelen en gebed en je wijdt je leven aan Hem of Haar. De weg van religieuze devotie.

Kundalini-yoga

Kundalini-yoga is een dynamische yogavorm om de latente kracht van het zenuwstelsel (kundalini) op te wekken. Verschillende ademtechnieken worden gecombineerd met dynamische lichaamsoefeningen.

Het werkt ontspannend, het verhoogt het concentratievermogen, verbetert de conditie, de lichaamshouding en de ademhaling.

Karma-Yoga

Deze tak van yoga is de weg om door praktische handelen tot eenwording te komen en zo net als bij alle andere takken bevrijd te worden van de cyclus van dood en wedergeboorte die door karma in stand wordt gehouden.

De meeste yogasystemen staan een volledig onthechting voor en een volledige toewijding aan meditatie en contemplatie. Maar niet voor iedereen is dit mogelijk, bijvoorbeeld doordat men de zorg voor familieleden draagt. Dan helpt karma yoga. Die stelt dat al het handelen vrij dient te zijn van verlangen naar. Wat je doet, doe je dus niet voor jezelf, je doet het zelfs niet om iets te bereiken. Alle handelingen worden zonder de bedoeling om resultaat te boeken. Hiermee wordt onthechtheid bereikt.

Mantra-Yoga

Hier wordt gebruik gemaakt van het herhalen van mantra's, een gedicht, woord, uitspraak, of vibraties. In het hindoeïsme wordt Aum of Ohm algemeen als de basismantra beschouwd. De trilling van deze klank heeft een verheffende werking op de trilling van het lichaam en het brengt de geest tot evenwicht en rust. Hierdoor kan een hoger bewustzijn bereikt wordt.

Hatha-Yoga

lichaamshouding

Centraal ligt hier de beheersing van de levensenergie (prana), door gebruik te maken van lichaamshoudingen (asana's), fijnere psycho-energetische technieken (mudra's), knopen of blokkeringen (bandha's) en allerlei ademhalingstechnieken (pranayama's). Grote nadruk ligt ook op de lichaamshouding en ontspanningstechnieken. Deze ontspanningstechnieken hebben een gunstige invloed op de klieren, het zenuwstelsel en andere belangrijke organen.

Het woord hatha bestaat uit twee woorden uit het Sanskriet; ha en tha: zon en maan. En verwijst naar het evenwicht tussen tegengestelden, of moderner uitgedrukt, het samenbrengen van positieve en negatieve energie. Hatha Yoga en dans kan je bijvoorbeeld volgen bij nectaroflife.

Raja-Yoga
de koninklijke weg

Raja Yoga is gericht op meditatie, waarvan Hatha-yoga de basis vormt. Eerst begin je met het in evenwicht brengen van geest en lichaam (hatha). Daarna bekwaam je je verder met de hulp van meditatie. Meditatie is de hoogste stap en een bekroning van yogabeoefening. Onder Rajayoga kunnen alle andere yogavormen worden ondergebracht, zoals Kriya, Hatha, Mantra, Bhakti, Jnana en Karma.

Het is een geheel van oefeningen om de geest te leren beheersen. Met name om de gedachten in banen te leiden en tot bewustwording te komen. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: raja betekent dan ook 'koning'.

Het wordt beschreven door de wijze Patandjali, die 2.100 jaar geleden leefde. Hij zag in dat yoga allesomvattend was. Om die reden heeft hij de essentie van de diverse yogavormen tot een geheel samengevoegd in zogeheten 'Yoga-Sutras'.

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2020 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969