Levensstroom

Home | Contacteer mij |
linker hoek afgerond SEO rechter afgeronde hoek container

Levensstroom, praktijk voor therapie, Mindfulness en massage

karakterstructuren

Test jouw karakterstructuur

Vink een antwoord aan op elke vraag. Je kan maar één antwoord geven. Je dient alle vragen te beantwoorden. Laat je een vraag over, dan zal er geen score worden gemaakt.
Soms kan het moeilijk zijn om de alternatieven af te wegen. Ga dan als volgt te werk: ga na hoe het vroeger was en hoe je het nu ziet. Ingeval je visie veranderd is, kies dan voor je oordeel van destijds.

 


Interactieve test met de beschrijving van de vijf basiskarakterstructuren

Er zijn 2 delen in deze vragenlijst. In deel 1 vink je het antwoord aan dat jou het meest van toepassing is.

In deel 2 vink je ja of nee aan.

Deel 1

1. Welke soort vakantie verkies je?

Ik blijf het liefste thuis of steeds naar dezelfde plek
Ik wil zoveel mogelijk zien en beleven
Avonturenvakantie
Ik ga het liefst naar de bergen of eenzame gebieden
zon, zee en veel mensen


2. Welke soort films zie je het liefste?

Actiefilms
Romantisch films
Erotische films
Horror
Komische en humoristisch films


3. Waarvoor ben je het meest bang?

Voor afhankelijkheid
Voor alleen zijn
Voor nabijheid
Voor onderdrukking
Voor vernedering


4 Wat doe je nadat je met je partner gevreeën hebt?

Ik zou het liefst weer opnieuw beginnen
Ik informeer me of ik ook goed was
Ik overstelp mijn partner met liefkozingen
Ik verontschuldig me omdat ik te vroeg of niet klaar gekomen ben
Ik heb geen partner


5 Welke van deze humoristen vind je het sympathiekst

Woody Allen
Bud Spencer
Oliver Hardy ("de dikke")
Stan Laurel ("de dunne")
Charlie Chaplin


6 Welke van deze beweringen kan het meest van jou komen?

Met mij klopt er iets niet
Ik doe alles verkeerd
Voor mij is er niemand
Ik heb niemand nodig
Ik zal het klaarspelen


7 Je komt in een disco of dancing waar je niemand kent. Hoe gedraag je je?

Ik ga in een hoekje zitten en hou de omgeving in de gaten
Ik probeer met aardige mensen in gesprek te komen
Ik ga de dansvloer op
Ik voel me onwennig, maar probeer dat niet te laten zien
ik kijk hulpeloos om me heen en wacht tot iemand me aanspreekt


8 Een goede vriend begint zonder reden een strijd met je. Hoe gedraag je je?

Ik schreeuw terug
Omwille van de vrede geef ik toe
Ik praat geruststellend op hem in
Ik trek me terug
Ik maak hem duidelijk dat ik ook nog andere vrienden heb


9 Iemand vertrouwt je een geheim toe. Hoe ga je daarmee om?

Ik hoop dat ik nooit mijn mond voorbij praat
Ik houd het geheim voor me
Ik vergeet het
Het valt me moeilijk het te verzwijgen maar ik probeer het desalniettemin
Ik vertel het alleen verder aan betrouwbare vrienden


10 Wat wilde je als kind worden?

Sportman/vrouw of toneelspeler
Kunstenaar
Beroemd
Rijk
Niets bijzonders


11 Hoe is jouw woning ingericht?

Gezellig
Esthetisch
Sober
Praktisch
Luxueus


12 Hoe heeft je moeder je behandeld?

Zorgzaam
Met trucs en manipulatie
Eerder afwijzend
Ze was er vaak niet
Veeleisend


13 Wat voor een relatie had je met je vader?

Een zeer afstandelijke
Ik bewonder hem
Kameraadschappelijk
Een moeilijke
Een vriendelijke


14 In de metro zit een man/vrouw tegenover je, die jou ongelooflijk goed bevalt. Wat doe je?

Niets
Ik glimlach en kijk hem/haar verlegen aan
Ik probeer met oogcontact te flirten
Ik spreek hem/haar aan
Ik kijk vol verlangen, maar ik zwijg omdat het in de metro toch geen zin heeft


15 Wat vind je het moeilijkste?

Onder mensen te zijn
Alleen zijn
Zwak zijn
Snel zijn
Niets doen


16 Wat vind je het vervelendste?

Stress
Verveling
De duimen moeten leggen of het onderspit delven
Armoede
Een mensenmassa om je heen


17 Welke van onderstaande eigenschappen is bij jou het meest voorhanden?

Humor of volhouden
Sensibel zijn
Esthetiek of fantasie
Creativiteit
Levendig zijn


18 Hoeveel goede vrienden heb je?

Bijna geen enkele
Zeer weinig
Weinig
Meerdere
Eerder vele


19 Hoe voel je je in relaties?

Eerder de mindere (onderworpenheid)
Ogenschijnlijk en naar buiten toe eerder inferieur, maar in werkelijkheid vaak superieur
Gelijkwaardig, in geval van twijfel eerder inferieur
Gelijkwaardig, in geval van twijfel eerder superieur
Eerder superieur


20 Wat stoort je het meest?

Opdringerig gedrag
Uitgesloten zijn
Vernedering
Manipulatie
Afwijzing


21 Hoe zou je je lichaamsuiterlijk het beste karakteriseren?

Eerder dik
Eerder dun
Normaal, maar een beetje onevenwichtig
Krachtig en sterk
Harmonisch


22 Welke zin slaat het beste op jou?

Ik vertrouw niemand behalve mezelf
Ik vertrouw niemand en mezelf nog het allerminst
Zodra ik iemand vertrouw, word ik in de steek gelaten
Ik verdien het niet dat iemand me vertrouwt
Als ik teveel vertrouwen geef is mijn vrijheid in gevaar


23 Welke uitlating zou het eerste van jou kunnen komen?

Ik ben niet gewenst
Ik ben zwak
Ik ben de sterkere
Ik ben waardeloos
Ik ben een type dat door niemand kan worden begrepen


24 Welke uitspraak past het meest bij jou?

Ik weet niet wie ik ben
Ik bekom nooit genoeg van de ander
Ik mag niet opgeven
Ik veracht mezelf
Ik moet wat presteren


Deel 2

Beantwoord de volgende vragen met ja of nee.
Vul elke vraag in!


Vul volgende vragen in: ja nee
1 Was je als baby veel alleen?
2 Had je een zeurende, maar verder verzorgende moeder?
3 Heeft je vader in jouw kindertijd een bijzonder belangrijke rol gespeeld?
4 Heb je je als kind vaak onbelangrijk en niet ernstig genomen gevoeld?
5 Werd je als kind door je ouders gestimuleerd?
6 Moest je als kind altijd je bordje leeg eten?
7 Moest je als kind altijd gehoorzamen?
8 Was je een ongehoorzaam, stug of weerbarstig kind?
9 Ben je graag veel alleen?
10 Valt het je moeilijk alleen te zijn?
11 Vind je het pijnlijk als iemand je ziet huilen?
12 Zou je graag af en toe willen huilen, maar kan het niet?
13 Heb je het gevoel, dat anderen vaak niet naar je luisteren?
14 Voel je je van andere mensen afhankelijk?
15 Voel je je vaak afgewezen en niet welkom?
16 Was je in je schooltijd vaak klassenvertegenwoordiger?
17 Heb je soms een onbestemde angst om "vernietigd" te worden?
18 Heb je angst om verlaten of in de steek gelaten te worden?
19 Heb je af en toe angst om "uit elkaar te vallen"?
20 Heb je nooit of zelden angst?
21 Overkomt je soms een huiverig en afgrijselijk gevoel, zonder te weten waar het vandaan komt?
22 Voel je je in het geheim een "slecht” mens?
23 Neig je tot depressies?
24 Neem je graag een leidende rol op je?
25 Neig je tot traagheid?
26 Vind je het moeilijk om je vreugde openlijk te tonen?
27 Heb je de neiging begonnen projecten weer te stoppen?
28 Ben je iemand die steeds wat moet te doen hebben?
29 Voel je je vaak tot iets gedwongen en in een bepaalde richting gedrongen?
30 Vind je het erg belangrijk om van anderen waardering te krijgen?
31 Heb je een uitgesproken neiging tot dagdromen?
32 Erger je je gemakkelijk?
33 Word je gemakkelijk moe?
34 Valt het je gemakkelijk om ook eens met de vuist op de tafel te slaan?
35 Zou je graag een held zijn?
36 Ben je erg zwijgzaam?
37 Heb je de neiging om bij meningsverschillen toe te geven?
38 Heb je de neiging om gedachten en gevoelens te scheiden?
39 Valt het je moeilijk om aan je verlangens toe te geven?
40 Heb je een charmante uitstraling?
41 Heb je een zwak voor knuffeldieren?
42 Jammer en klaag je af en toe?
43 Voel je je vaak onverzadigbaar?
44 Flirt je vaak en graag?
45 Heb je het gevoel iets te moeten doen of presteren teneinde geliefd te worden?
46 Valt het je makkelijker om te denken dan te voelen?
47 Behoort geduld tot een van jouw kenmerkende kwaliteiten?
48 Heb je het moeilijk om je lichaam te voelen?
49 Heb je de neiging om hart/gevoel en seks van elkaar te scheiden?
50 Is er een tendens om vaak van partner te wisselen?
51 Geniet je ervan om urenlang geaaid en gekust te worden?
52 Heb je meerdere minnaars / minnaressen tegelijkertijd?
53 Heb je een voorkeur voor relaties die niet al te eng mogen worden?
54 Heb je meer tederheid nodig als anderen?
55 Probeer je bij seks vaak graag buitenissige en excentrieke standjes uit?
56 Bezit je volle, zinnelijke lippen?
57 Heb je last van oogproblemen?
58 Is je hoofd eerder groot?
59 Is je onderkaak eerder vast en energiek?
60 Zijn je ogen groter dan gemiddeld?
61 Is je mond eerder groot (niet figuurlijk, maar letterlijk)?
62 Bezit je opvallend heldere, glanzende ogen?
63 Heb je de neiging om snel te praten?
64 Wordt jouw stem door anderen als bijzonder aangenaam ervaren?
65 Vind je het moeilijk om anderen lang in de ogen te kijken?
66 Is je hals eerder kort en dik?
67 Heb je sterke tot brede schouders?
68 Heb je een zogenaamd honger- of ontberingsgat in je borstkast (een holte midden in het borstbeen?
69 Is je bovenste lichaamshelft duidelijk sterker dan het onderste?
70 Heb je vaak koude handen en voeten?
71 Heb je een holle rug?
72 Heb je een vlak, misschien zelfs ingetrokken achterwerk?
73 Heb je een duidelijk rond achterwerk?
74 Neigt je huid tot bleekheid?
75 Neigt je lichaam naar vetvorming?
76 Is je lichaam meer dan gemiddeld behaard?
77 Is je lichaam minder dan gemiddeld behaard?
78 Zijn je bewegingen eerder langzaam en bedachtzaam?
79 Neig je tot ongecoördineerde bewegingen?
80 Ziet je lichaam er opvallend gelijkmatig en attractief uit?


 
  De resultaten zullen verschijnen in een pop-up venster. Zorg dat jouw Browser pop-up vensters niet weigert!

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2020 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969