Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

coaching

Wat is een psycholoog en psychologie?

Voor een psycholoog is een krabbel van een gek precies hetzelfde als een krabbel van Leonardo da Vinci.

De Vlaamse gids, volume 58. p.6

Wat is een psycholoog?

Dit is een expert in de psychologie. Er is een verschil tussen een psycholoog en een psychiater. De eerste is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk-, voel- en beleefwereld van de patiënt en de hersen-processen.
Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater langer heeft gestudeerd en meer is gespecialiseerd in mentale stoornissen en het gedrag wat daaruit voort vloeit. Een psycholoog daarentegen heeft alleen de bevoegdheid om het gedrag van de mens te verklaren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie), en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica). Hij is géén arts en is ook niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Wat is psychologie?

Dit is een samenstelling uit het Grieks psychè, wat ziel betekent, en logos: woord, gedachte, rede. Het is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens. Zij doet dit meestal door het volgen van de wetenschappelijke methode, maar in sommige gevallen doet zij beroep op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen.
Het doel van de psychologie is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van mensen, zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Zij wil het gedrag van mensen beschrijven, begrijpen en van daaruit soms ook kunnen voorspellen. Dat laatste lukt voor groepen van mensen (bijvoorbeeld: "de meerderheid zal zich zus en zo gaan gedragen") vrij aardig, maar op het niveau van het individu ("zij zal zich zus of zo gaan gedragen") is de voorspellende kracht van deze wetenschap (nog) heel zwak. 

op gesprek

 

 

 

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2019 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969