Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Verschillende therapievormen, stromingen en modaliteiten van therapie en psychotherapie

De doelstelling van onthullende psychotherapie is de cliënt in contact laten komen met het miskende kind in zichzelf.

Gaby Stroecken, Rien Verdult (2006).
De mythe van de gelukkige kindertijd: zoektocht naar het miskende kind in onszelf.

Definitie

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Het houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Het is bedoeld voor individuen, paren en groepen.

Wat is een psychotherapeut?

Psychotherapeuten zijn afgestudeerden in de klinische psychologie en psychiaters die ingeschreven staan in het BIG-register. In België is er géén wettelijke erkenning voor de titel van psychotherapeut en zijn er nog geen wettelijk erkende opleidingen voor specifieke psychotherapie-vormen of -stromingen. Psychotherapie wordt er vooral bedreven door een universitair gevormd psycholoog of psychiater, alsook door een maatschappelijk werker (baclariaat) waarvan de titels wel wettelijk beschermd zijn. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).

Daarnaast bestaan er therapeuten die één specifieke psychotherapie toepassen. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve therapie, Rogeriaanse (client-centered) therapeuten en Gestalt-therapeuten.

Effectiviteit

Uit onderzoek is gebleken dat het niet zoveel uitmaakt welke therapievorm men kiest. Ze zijn meestal even effectief en bovendien is de effectiviteit vooral afhankelijk van de aard van de relatie tussen therapeut en cliënt. Lees meer hierover rond het Dodo-effect. Daarbij speelt de persoonlijkheid van de therapeut een rol. Goede therapeuten zijn empathisch, meevoelend, warm, begripvol, ondersteunend, vertrouwenwekkend en hoopvol. Ze houden zich niet strikt aan hun handboek maar stemmen de behandeling af op de doelen en opvattingen van de cliënt.

eenzaam

Basisvaardigheden

Een derde reeks faktoren die de kwaliteit van het functioneren als psychotherapeut zullen bepalen, zijn de 'basisvaardigheden'. De kwaliteit van iemands therapeutisch werk zal stijgen naarmate hij deze basisvaardigheden meer ontwikkeld heeft. Basisvaardigheden zijn enerzijds specifieker dan de algemeen menselijke kwaliteiten die we hoger vernoemden zoals empathisch, meevoelend, warm,... en zijn anderzijds breder en algemener dan specifieke strategie�n of technieken die eigen zijn aan een bepaalde therapeutische school of methodiek. Deze vaardigheden zijn eigenlijk de basiswerktuigen die men nodig heeft om goed therapie te kunnen doen, en zijn perfect vergelijkbaar met de basiswerktuigen in een ander beroep. Een timmerman moet kunnen werken met een hamer, een tang, een zaag, enz., om het even of hij nu deuren of meubels maakt. Welke basisvaardigheden zijn noodzakelijk voor een therapeut?

a. Als therapeut moet men in staat zijn om voor de cli�nt een sfeer van ruimte en mogelijkheden te scheppen.
b. Het opbouwen van een ondersteunende relatie.
c. Positief confronteren, directief zijn, suggesties geven, werkhypothesen vormen.
d. Een duidelijk contract maken.
e. Kunnen zien en gebruiken van lichaamstaal.
f. Als therapeut moet men ook projecties van de cliënt kunnen onderkennen en hanteren.
g. Kunnen gebruiken van eigen intuïtie, beelden, associaties, fantasieën, en het onderkennen van eigen blinde vlekken en valkuilen.

Lees meer over de basisvaardigheden op : Psychotherapie bij Kern

Verschillende therapievormen, stromingen en modaliteiten van therapie en psychotherapie

 

Voorpagina | Overzicht | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2019 Levensstroom | Routebeschrijving |

Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem | 056 323969