COPYRIGHT

Het is maar dat je het weet...

Deze website en alle teksten zijn eigendom van Levensstroom. Teksten noch design, noch de code mag worden gekopieerd, gereproduceerd, geupload, gedownload, gepost, verveelvoudigd, verzonden, of op een andere manier openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van Levensstroom.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u artikels te drukken, digitaal op te slaan, te scannen, meermaals te kopiëren of commercieel te gebruiken? Contacteer mij.

De informatie om deze website https://heartfulness.be mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Levensstroom”.

De auteur van deze website voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.


Wat is auteursrecht?

Als iemand een tekst heeft geschreven, een kunstwerk heeft gemaakt, een muziekstuk heeft gecomponeerd, een afbeelding heeft getekend of een foto heeft genomen dan heeft hij daarover zeggenschap. Anderen mogen er niet zomaar mee doen wat ze willen en dat is geregeld in de Auteurswet.

In de auteurswet van 1912 is vastgelegd dat de maker van een letterkundig, wetenschappelijk of artistiek werk de enige is die dit werk mag verveelvoudigen en openbaar maken. Wat hij gemaakt heeft mag niet zonder zijn toestemming gebruikt worden op andere internet pagina's of in enige andere vorm openbaar gemaakt worden. Copyright heb je automatisch, daar hoeft men niets voor te doen. Het feit dat je het zelf gemaakt hebt, is genoeg. Het al dan niet aanwezig zijn van het © teken zegt daarover niets. Volgens de auteurswet is er geen enkele melding of registratie nodig om een tekst te beschermen tegen verveelvoudigen of kopiëren. Als iemand met knip en plakwerk een pagina of een deel van een pagina gebruikt op zijn of haar eigen site is deze persoon strafbaar.

contact us