1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Levensstroom. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van Levensstroom.
Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder uw aandacht en vragen we u ze te aanvaarden. Als we u onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan u hiervan een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.
Door bij Levensstroom een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Levensstroom akkoord gaat. Levensstroom heeft het recht om ten alle tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. De klant is gebonden aan de algemene voorwaarden op grond van Art. 6: 232 BW.

2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling te plaatsen, waarop Levensstroom een ontvangstbevestiging verzendt. Als Levensstroom uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen is uw bestelling niet geldig. Eventuele onjuistheden van door Levensstroom aan u vermelde gegevens moet u direct melden. Een koopovereenkomst kan ook tot stand komen door een bestelling van goederen of diensten door te geven via telefoon of via persoonlijk contact.

In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of u aan uw betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en/of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan u zouden leveren. Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we uw bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden. In dat geval zeggen we u er altijd bij waarom we dat doen.

Je hebt 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te oordelen of de bestelde artikelen voldoen en om eventueel uw bestelling te retourneren.

3. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met Levensstroom.

Levensstroom heeft te allen tijde recht op het veranderen van de kostprijs van een product. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Actievoorwaarden: Een aanbieding geldt alleen in de daarvoor aangegeven termijnen.

Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, accessoires of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Alle prijzen zijn 21% BTW inbegrepen. 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Als u besluit een bestelling te plaatsen via deze site zijn er een aantal betalingsmogelijkheden. Levensstroom verstuurt alleen bestellingen die vooraf worden betaald met uitzondering van remboursbestellingen. U kunt gebruik maken van betalen ter plaatse, vooruit betalen, BanContact/MisterCash, ING Home’Pay, KBC/CBC, Belfius Pay Button, iDeal Direct, PayPal en onder rembours.

 • U kan het artikel zelf komen afhalen in Gullegem (West Vlaanderen) en betalen ter plaatse. Zie adres. Hou er rekening mee dat u alleen cash kunt betalen
 • U kunt de bestelling meteen online betalen met BanContact/MisterCash, ING Home’Pay, KBC/CBC, Belfius Pay Button, wat de verzending zal versnellen. Dit is de snelste betaaloptie omdat wij binnen enkele minuten de bevestiging van de betaling ontvangen.
 • Nederlandse klanten kunnen ook met iDEAL meteen online betalen, wat de verzending zal versnellen. Ook hier krijgen wij binnen enkele minuten een bevestiging van betaling.
 • Via de winkelwagen kunt u ook via PayPal betalen. Omdat er nogal wat kosten verbonden zijn aan betaling via PayPal, worden de exacte kosten hiervan wel in rekening gebracht: 0,35 € vaste kost + 3,52 % van het orderbedrag. Voordat U de bestelling bevestigt, kunt u de berekende kosten zien. Deze betaling wordt wel meteen bevestigt aan ons door PayPal.
 • Voor andere landen is het ook mogelijk om met Visa, Maestro en Mastercard te betalen. Ook voor deze verrichtingen worden de kosten in rekening gebracht: 0,25 € vaste kost + 2,00 % van het orderbedrag. Ook hier ziet U de kosten van zodra de bestelling bevestigt,
 • Of U betaalt op voorhand via overschrijving. Dit is de traagste formule. Betalingen gebeuren op rekeningnummer 979-6482686-84 van Levensstroom, Nijverheidslaan 21, 8560 Gullegem met vermelding van uw naam en factuurnummer. 
  SEPA gegevens: IBAN BE43 7350 4416 5401 – BIC KREDBEBB
  Betaling geschiedt binnen 10 werkdagen na bestelling. De bestelde artikelen worden na ontvangst van de betaling verzonden. Alle zendingen worden binnen 24 a 48 uur na ontvangst van betaling verzonden. Dit is niet de snelste optie. Afhankelijk van welke bank U gebruikt, kan de betaling nog op dezelfde dag gebeuren, maar het kan ook 3 werkdagen duren. Maar dat geldt enkel voor betalingen via internet bankieren. Een betaling via een betalingsformulier kan nog langer duren.
 • Ofwel kiest U om te betalen bij levering. Dan betaalt U nog eens rembourskosten er bij.

Kan ik ook betalen na de levering?
Kort gezegd, nee. Er wordt niets verzonden voordat het betaald is, en bevestigd door onze bank, zonder uitzondering.
Door ons strikt aan dit beleid te houden, kunnen wij de kosten ook laag houden. Zouden wij bestellingen verzenden die achteraf niet betaald worden, dan worden ons kostenplaatsje veel hoger, en zouden de prijzen in de webshop ook gaan stijgen.
Sterker nog, bestellen en niets laten horen kan betekenen dat wij de order voortijdig annuleren. Zodra iets besteld wordt, worden de artikelen voor u gereserveerd, en zijn ze dus niet beschikbaar voor andere klanten. Als wij de indruk krijgen dat iemand iets besteld heeft, maar niet betaald en niets van zich laat horen, dan zullen wij die actie ook ondernemen…

Voor bestellingen van elektrische en vaststaande massagetafels en bestellingen van meer dan 2000 € is er mogelijkheid om in twee termijnen te betalen. Een eerste betaling van 50 % geschiedt voordat het product bij Earthlite wordt besteld. De tweede betaling geschiedt dan net voor de levering naar het opgegeven leveringsadres. Wanneer de klant om een of ander reden toch deze bestelling zou annuleren voor de levering wordt de eerste termijn betaling niet terug betaald of dient deze nog betaald te worden.

Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Levensstroom beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Levensstroom zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Levensstroom. Zolang u bij ons openstaande facturen hebt, mag u de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Levensstroom te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6. VERZENDING EN LEVERTIJD

Verzending geschiedt door GLS. Voor de verzending van uw pakket zijn de algemene CMR voorwaarden van toepassing. De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van de betaling. De levertermijn van het product is afhankelijk van wanneer de betaling binnen is. Gemiddeld duurt het 2 dagen (voor Nederland kan dit 2 a 3 dagen duren) wanneer de bestelling aankomt. Door omstandigheden (weekend, feestdagen,…) kan dit enkele dagen later zijn.

Aan te raden is om uw pakket goed te checken wanneer deze door de vervoerder geleverd wordt. Merkt u beschadiging aan de verpakking dan dient u een ontvangst onder voorbehoud te ondertekenen. Zodoende bent u beschermd indien uw product beschadigd zou zijn of een toestel niet zou werken naar behoren. En kunt u een klacht inbrengen bij de koerierdienst. Levensstroom heeft geen invloed op de aflevering van uw bestelling. Verzendingen geschieden voor rekening en risico van de verkoper. De juridische levering geldt op het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

7. VERZAKINGSRECHT EN RETOURNEREN

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product Levensstroom te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. Wanneer u een product wenst te retourneren dient u dit per e-mail en op de begeleidende brief of kopie van factuur bij de retourzending, onder vermelding van uw naam en ordernummer, aan Levensstroom door te geven. U dient bij een retourzending altijd de factuur te voegen. Zonder meegezonden factuur worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Indien wij een artikel niet als retour kunnen accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden, zijn alle kosten voor rekening van de klant. Ongefrankeerde rembourszendingen worden niet geaccepteerd door Levensstroom.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Levensstroom en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Levensstroom.

Als u artikelen ontvangt die u niet besteld heeft, of niet ontvangen heeft, dient U Levensstroom hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Na afloop van dit termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen getest zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs en rekening houdende met onze instructies.

Als je goederen terugstuurt bent u verantwoordelijk voor het transport. Als ze verloren of beschadigd raken in het transport, kunnen we u niet vergoeden.

De wet (art. 47 §4 Wet Marktpraktijken) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen als het gaat om:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • diensten waarvan de uitvoering met jouw instemming begonnen is vòòr het einde van de herroepingstermijn
 • goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
 • CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de consument is verbroken
 • dagbladen, tijdschriften en magazines
 • diensten voor weddenschappen en loterijen

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Als de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, wordt ofwel een nieuw produkt opgestuurd of voldoet Levensstroom de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.

8. GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie van 2 jaar op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Gedurende deze periode verbindt Levensstroom zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Levensstroom behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Op sommige goederen geven wij boven de hierboven vermelde garantie een bijkomende garantie. In dat geval vermelden wij die garantie en de voorwaarden ervan duidelijk op onze website.

b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de factuur, dat als garantiebewijs geldt, en/of het garantiebewijs van het produkt kunnen voorleggen.
Artikelen die werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Levensstroom waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Levensstroom.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

9. OVERMACHT

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie,… niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

11. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

12. GESCHILLEN

Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Levensstroom en de wederpartij mochten ontstaan.

contacteer mij