Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

massagetechnieken

Massagetechnieken

De verschillende massagetechnieken en grepen

Een lichaam is verloochend
wanneer het een bron van pijn en vernedering wordt,
in plaats van een bron van genot en trots.

Alexander Lowen


De klassieke (Zweedse) massage bestaat uit vijf handgrepen: effleureren, petrisseren, frictioneren, vibreren en tapoteren. De massagetechnieken die Levensstroom gebruikt, zijn een combinatie van de Zweedse en Californische massage. Het zijn zachte lichamelijke technieken, waarbij met de bloedbanen mee wordt gemasseerd. Er wordt op de blote huid gemasseerd en om het glijden te vergemakkelijken, gebruik gemaakt van een basisolie gemengd met etherische oliën als glijmiddel.

intermitterend drukken

De verschillende massagetechnieken

Intermitterend drukken

De eerste massagetechniek dat je toepast is het intermitterend drukken

Doel:

 • als voortonisering, om de basistonus van de spieren aan te voelen
 • om het lichaam vertrouwd te maken met de aanrakingen
 • als gewenning voor de klant
 • als kalmering

Uitvoering:
Er zijn diverse technieken mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de beide handen een spierweefsel (bijna) geheel omsluiten, vingers zijn aangesloten. Er wordt een gelijkmatige druk uitgeoefend, dan wat druk toenemen, vasthouden en drukafname. Handen verplaatsen en herhalen op een ander plaats van het lichaam.

Of wordt de spiermassa eerst door de vingers en duimen van de onderlaag geheven, waarna met de gehele hand een aanzwellende druk wordt gegeven.

Effleurages

Deze massagetechnieken worden ook strijkingen genoemd. Het zijn lichte, zachtaardige bewegingen.

Doel:

 • Via grote strijkingen laten we het lichaam gewoon worden aan de aanrakingen. Als masseur krijg je op deze manier ook voeling met het lichaam van de gemasseerde zodat je er beter op kunt inspelen.
 • Ze stimuleren de bloedsomloop. Omdat het weefsel van vers bloed wordt voorzien, ontvangt het extra zuurstof en voedingsstoffen.
 • De strijkingen evacueren de afvalstoffen.
 • De circulatie in de lymfevaten wordt gestimuleerd.
 • Het geeft een weldadige ontspanning en verminderd de pijn.

Uitvoering:
Er worden grote, gelijkmatige, langgerekte, strijkbewegingen gemaakt over het geheel te behandelen lichaamsdeel. Bij de heenwaartse beweging wordt er druk gegeven en bij het terugkeren in tegenovergestelde richting glijden de handen zonder druk naar beneden. Bij het strijken wordt er zoveel mogelijk met de volledige handpalm contact gehouden.

De bewegingen gebeuren in de richting naar het hart. Dit stimuleert de bloedsomloop. Aderen, die naar het hart voeren, lopen namelijk meer aan de oppervlakte dan de van het hart af lopende slagaderen. Effleurages kan je uitvoeren met één hand, twee handen, in lengterichting, dwarsrichting of circulair.

massage technieken: effleurages


massagetechnieken: petrissages

Petrissages

Deze handgrepen worden ook knedingen genoemd. Dit is het kneden van spieren, te vergelijken met het kneden van brooddeeg.

Doel:

 • Het maakt de spieren soepeler, en het helpt bij het losmaken van plekken waar de huid is verkleefd met de spieren.
 • Het kneden stimuleert ook het afvoeren van afvalstoffen uit de weefsels.
 • De doorbloeding wordt op een intensere manier en een diepere niveau dan bij effleurage gestimuleerd.
 • Het weefsel en de zenuweinden worden op een aangename manier gestimuleerd.

Uitvoering:
Petrissage is een techniek waarbij masseur spieren ritmisch van het bot wegtrekt en er vervolgens in knijpt, erop drukt of ze laat rollen. Dit wordt gedaan met één of beide handen, verwringen, walken, losgaand kneden.


Fricties

Massagetechnieken bestaande uit cirkelvormige bewegingen. Hierbij worden de dieper liggende weefsels behandeld.

Doel:

 • Fricties dringen door tot onder de huid en het onderhuidse weefsel en verbreden de onderliggende spieren door de spiervezels uiteen te drukken.
 • Ontspannend inwerken op de spier- en de huidmassa.
 • Losmaken van myogelosen. Dit zijn opstapelingen van afvalstoffen in de spier die het meest terug te vinden zijn aan de rand van de spieren en/of de spierovergang.

Uitvoering:
Frictioneren bestaat uit cirkelvormige, lineaire of dwarse bewegingen die worden uitgevoerd met de volle hand, de duim, de vingertoppen of de handpalm op één specifieke plaats. De druk kan stevig zijn of zacht, afhankelijke van het te behandelen lichaamsdeel en de verwachtingen van de persoon.
Tijdens de beweging wordt er niet over de huid gegleden m.a.w. we blijven binnen de elastische grenzen van de huid.

massagetechnieken: fricties voeten


massage techniek vibreren

Hakken, tapoteren en vibreren

Massagetechnieken waarbij het betreffende lichaamsdeel gehakt, geklapt of losgeschud wordt.

Doel:

 • Deze massagetechnieken stimuleren zenuwen, en maken verkrampte spieren los.
 • Stimuleren en activeren van de spieren.

Uitvoering:
Hakken: gebeurt dwars op de spiervezelrichting. Met de pinkzijde van de handen wordt er afwisselend met linker- en rechterhand op de spier gehakt. Dit kan gebeuren met de vingers open gespreid of gesloten. Gelijkaardige toepassing is de zweepslag waarbij met de rug van je handen in waaiervorm geslagen wordt.
Er kan ook gehakt worden met halfopen vuisten, met de pinkzijde of de palmzijde van de gesloten vuisten.

Tapoteren: Hier wordt met de handpalmen gewerkt en vormen de handen een kommetje. De duim wordt onder het vlak van de handpalm geplaatst en de vingers worden lichtjes gebogen. Afwisselend klappen.

Vibreren: Er wordt met de vlakke hand of de vingertoppen een snelle, trillende, schuddende beweging uitgevoerd op het te masseren lichaamsdeel. Deze techniek heeft een relaxerende werking op de spier.


Eindeffleurage

Lichte, zachte strijkingen om de massage af te ronden.

Doel:
De effleurage op het einde van een behandeling heeft als doel het lichaam terug te optimaliseren en klaar te maken om in actie te komen.

Uitvoering:
Zoals bij het begin effleurage maar dan van het hart weg.

eindeffleurage

Met deze massagetechnieken heb je al een hele basis om te starten...