Levensstroom

Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

waterdruppel

Wat is heartfulness?

De weg van het hart

‘Voor mij is er alleen het reizen langs wegen met het Hart
 langs elke weg die maar een Hart heeft.
 En de enige uitdaging die de moeite loont is,
 hem over zijn hele lengte te bereizen.
 En daar reis ik, kijkend, ademloos kijkend…

 Uit de lessen van Don Juan van Carlos Castaneda


Wat is Heartfulness?

Heartfulness is enerzijds een heropfrissing van mindfull aanwezig zijn in het nu en anderzijds een verdiepende exploratie van hart-energie en hart-meditaties. Mildheid vanuit het open hart - jegens jezelf en diegene waarmee je in relatie bent - staat centraal. Essentieel voor deze hart-energie is dat die ‘stromend en dynamisch’ is en daarom is het ook passend om - naast de zittende meditaties - deze ook via lichamelijke beweging te exploreren.

Vanuit deze meditatie ontwikkelen we diverse toepassingen voor het bevorderen van mildheid, openheid en inzicht in de bewegingen van je eigen hart én hoe je van daaruit in open relatie staat met de ander. Via lichaamswerk en meditatieve bewegingsvormen wordt de stroming van het hart verder verdiept, geïntensiveerd en gevierd.

In deze workshop volgen we de structuur van een Mindfulness-training. We werken voornamelijk ervaringsgericht met ‘westers vertaalde’ meditatieve werkvormen uit verschillende tradities en psychotherapeutische richtingen. Via korte deelrondes en beknopte inleidingen worden de ervaringen ook theoretisch gekaderd. Van deze meditatievormen worden handouts (schriftelijk uitgewerkte overzicht met beknopte informatie) aangeboden, zodat jij als deelnemer na de bijeenkomst de ervaren meditaties thuis verder kunt praktiseren.

Daarnaast wordt er ook stil gestaan bij die zaken die het ons moeilijk maken om helemaal vanuit het hart te leven. Door kwetsuren, onaangename ervaringen, negatieve interpretaties,… ervoeren we als kind verdriet en sloten we ons hart. Emoties werden niet toegelaten, onderdrukt, vergeten,… en dit zette zich ook vast op ons lichaam: spieren spannen zich aan, bepaalde delen van het lichaam worden hard, vast, onbewegelijk… Om het hart opnieuw te openen is het daarom noodzakelijk om ook via lichaamswerk (stretching, dans, beweging, ritme, muziek, adem) en emotioneel werk dieper te gaan in onszelf en tot inzicht te komen. De spirituele dimensie, het leven in het nu en de hartmeditaties, zal ons helpen dieper tot onszelf te komen en de rijkdom van ons wezen zichtbaar te maken.

Het hart van onszelf, onze wezenskern ligt diep verborgen onder de lagen van het ego. Met onze maskers tonen we aan de buitenwereld niet onze echte ik. Veel eigenschappen van onszelf hebben we verborgen gehouden voor onszelf en de ander. In deze workshop willen we dan ook deze schaduwstukken opnieuw vinden omdat ze een deel uitmaken van wie we echt zijn. Alleen zo komen we meer en meer tot de kern van onszelf, door dat wat verborgen is weer aan het licht te brengen…

Naast de aangeboden Mindfulness-oefeningen zal er dus gewerkt worden met visualisaties, lichaamsbeweging en meditatieoefeningen vanuit het hart.

 

test

Data trainingen

Data module 3 Moorsele: Start op maandag 13 september 2021 van 19u00 tot 22u00. Twee wekelijkse bijeenkomsten op 8 avonden tot 20 december 2021.

Waar:
Module 1 & 2: Levensstroom, Overheulestraat 237 Moorsele - Wevelgem (nabij Kortrijk)

Prijs: De prijs van workshop en voor module 3 300 €, te voldoen bij de inschrijving, werkmap en begeleidende oefeningen inbegrepen. Betaal je vroeger dan 3 weken voor de start van de training dan betaal je slechts 270 €.

Inschrijven: Gebeurt via het inschrijvingsformulier
Info: Heb je nog vragen bel dan op het nummer 056 / 444 796 of stuur een e-mail
Andere locaties: Wil je heartfulness graag volgen in jouw buurt, bijvoorbeeld Brugge, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Gullegem,... laat het mij dan weten...

De gehanteerde technieken

Er is een breed scala aan Zijnsgeoriënteerde methodieken die gehanteerd worden in een heartfulnesstraining:

Lichaamswerk
Ademwerk
Meditatie
Schaduw werk
Visualisatie
Inzichtgevende gesprekken

De werkwijzen zijn geschikt om zowel individueel als in groepen te doen. Hieronder vind je een toelichting over de gebruikte technieken.

Lichaamswerk

In Heartfulness wordt ervan uitgegaan dat je geschiedenis zich ook in je lichaam heeft vastgezet. Je lichaam en je lichaamshouding zijn een uitdrukking van de manier waarop je reageert gedurende allerlei situaties. Wanneer er spanning in de omgeving aanwezig is, ga je daar als kind met angst op reageren. Vanuit deze angst ga je bv. alles vasthouden, voel je angst om alleen gelaten te worden, heb je het moeilijk als kind om je gevoelens te uiten...

Door de spanning raken de energiedoorstroming in je lichaam en ook het contact met de omgeving verstoord. Je bent niet echt lichamelijk meer aanwezig. Daarom doen we in heartfulness veel lichaamswerk zoals stretchen, bewegen, dansen, ademen. We werken met ritme, muziek... Gedachten en gevoelens die tijdens de dans en het bewegen opduiken, kunnen via de adem met de beweging losgelaten worden. bewegend mediteren kan rust brengen bij mensen die door gedachten en gevoelens in beslag genomen zijn en die niet gewoon zijn om stil te zitten.
Vanaf het eerste moment wordt je uitgenodigd om toe te laten en te waarderen wat er is. Dit betekent dat je je normale gerichtheid op verandering en aanpassing laat varen. Er hoeft niets verbeterd te worden, maar met zachtheid omarmen. Zo herstel je de relatie met je lichaam en daarmee met je omgeving. Niet alleen wordt voelbaar waar in het lichaam zich spanningen hebben vastgezet, maar je gaat ook meer lust en vitaliteit ervaren. Je merkt hoe gevoelvol je lichaam uiteindelijk is.

Door thuis vaak lichaamswerk te doen word je gevoeliger voor subtiele energetische stromen en voor de straling van de Zijnsgrond, en leer je deze te belichamen.

 

Naar boven

stretchen

Ademwerk

De adem is iets waar we niet zonder kunnen. Hoe we ademen en waarom we niet goed ademen is voor elke persoon anders. Dat heeft te maken met zijn levensgeschiedenis! Door adem- en bewegingsoefeningen die je tijdens een training krijgt leer je ontdekken hoe en waar jij ademt, worden blokkades opgelost en wordt de levensenergie in beweging gebracht. Het oefenen met de adem zal ook je lichaamsbewustzijn bevorderen. Je leert bewuster en meer ontspannen met je energie om te gaan.

Het zal duidelijk worden hoe de adem de verbinding vormt tussen je lichaam en je geest. Het weerspiegelt je overtuigingen, emoties en gedrag en is dus een waardevolle bron van inzicht en zelfkennis. Via de adem kom je tot meer innerlijke rust, vitaliteit en levensvreugde, niet alleen door de ademoefeningen en ademtherapie maar ook door meditatie. Hij is een uiterst geschikt middel, de basis, om je bewust in het hier en nu te ankeren. Ademen gebeurt altijd in het 'nu'.

In module 1 van deze training worden de drie ademruimtes behoedzaam geopend - de adem volgt dan vanzelf. Er worden verschillende prikkels gegeven om de adem te stimuleren en te lokken: beweging, rekking, aanraking, klank en visualisatie. Maar ook in de andere modules is de adem de basis van waaruit je vertrekt. Dat geldt voor alle meditatieoefeningen trouwens.

Naar boven

mediteren

Meditatie

In meditatie oefen je om aanwezig te zijn bij datgene wat er zich nu aandient. Zonder je te hechten of iets af te wijzen. Met een liefdevolle, verwelkomende houding neem je waar wat verschijnt in jezelf en je omgeving. Technieken dus die je al beoefend hebt tijdens een mindfulness training.

Door de verdere beoefening van hartmeditatie kan de Zijnsgrond zich manifesteren. De zon kan door de wolken breken. Dit voelt als thuiskomen bij jezelf.

Tijdens de meditatieoefeningen in heartfulness ga je voornamelijk de aandacht leren leggen op je hart en op je Zijnsgrond. Verschillende technieken worden aangeleerd om te oefenen, je hart te voelen, vriendelijkheid te beleven, liefde te stralen,...

 

Naar boven

mediteren

Schaduwwerk

Je kunt jezelf niet kennen als je je schaduw niet kent! Wil je uitgroeien tot een evenwichtig en 'heel' iemand, dan kun je er niet omheen: je moet aan je schaduw werken! Wie het bestaan van zijn schaduw erkent en hem weer een plaats geeft in zijn leven, kan alle her en der verspreide stukken van zichzelf, die hij heeft verdrongen uit schrik sociaal niet te worden aanvaard, weer bijeenrapen en tot zich nemen. Als kind zijn wij allemaal beschaamd of bang geweest voor gevoelens en emoties. Kwaliteiten, talenten, vaardigheden, interessepunten, gedachten of houdingen waarvan wij dachten dat ze niet 'hoorden'. En dus hadden we de neiging ze te verdringen en ze op te sluiten in de krochten van ons onbewuste. Hoe verdrongen ook, die onbeminde kanten van onszelf sterven niet af en willen zich manifesteren. Als hun 'eigenaar' hun bestaan niet onder ogen wil zien, keren ze zich tegen hem, maken hem bang en veroorzaken ernstige psychische en sociale problemen.

Via visualisatie, gespreken, rollenspelen,... kom je in contact met je schaduwstukken. Daarmee zet je dan de eerste stap voor elke menselijke groei: je voert het 'Ken uzelf' uit, dat boven de ingangspoort van de tempel van Apollo in Delfi in steen stond gebeiteld.

Vrede sluiten met je schaduw en er vriendschapsbanden mee aanknopen is de grondvoorwaarde om tot je hart te komen. Als je de emoties van boosheis, verdriet, angst,... niet in je hart kunt toelaten, zal je ook nooit leren de liefde als onmetelijke rijkdom in je hart kennen. Hoe kun je immers van jezelf houden en het nodige zelfvertrouwen hebben, als je een deel van jezelf, de schaduw, terzijde laat en tegen je eigen belangen ten strijde laat trekken.

Naar boven

licht op de schaduw

Visualisatie

In deze training oefenen we met twee verschillende vormen van visualisatie.
Er is vooreerst de fantasieoefening.

Fantasie is ons vermogen om een beeld of een voorstelling van uitwendige objecten te vormen die we niet met onze zintuigen kunnen aftasten of die zelfs helemaal niet bestaan. We kunnen ons bijvoorbeeld een engel voorstellen, maar het is onwaarschijnlijk dat we er ooit een gezien hebben! De fantasie ligt aan de basis van de creatieve vermogens van het denken. We gebruiken de fantasie om onze onbewuste innerlijke processen te verkennen en onze persoonlijke, inter-persoonlijke en transpersoonlijke groei te stimuleren. Met name wanneer we werken met de schaduw zullen we meer en meer fantasieoefeningen gebruiken.

Wanneer wij het woord visualisatie gebruiken, bedoelen we visualisatie van beelden die ontspringen uit de Zijnsdimensie. Dit in tegenstelling tot fantasieoefeningen die beelden brengen uit het onbewuste met zijn verdrongen krachten, schaduwen, archetypen, persoonlijke drama’s…, is het beeldend vermogen bij visualisatie's afgestemd op de oergrond het jouw bestaan. Het zijn zijnsbeelden.
Zijnsbeelden zijn iets anders dan archetypische beelden zoals: de koning, de nar, de krijger, de wijze, de kluizenaar, de heks, de moeder,… Het zijn allemaal beelden die verbonden zijn met psychologische thema’s, die verbonden zijn met ons persoonlijk levensverhaal en op een bepaald moment sterk in de geest tevoorschijn komen omdat ze ons iets willen leren, veranderen, duidelijk maken, vertalen…

De motivatie bij de visualisatie van Zijnsbeelden is niet de wens om iets over onszelf te leren, maar heeft het karakter van 'herinnering van onze ware aard'. De visualisatie is niet bedoeld om iets toe te voegen aan de psyche, ze is bedoeld om ons uit de oriëntatie van de psyche te bevrijden!
Het tweede verschil is dat de transformatie van beelden zoals die gemakkelijk kan plaatsvinden in een beeldreis (een rots wordt een warme hand, een monster wordt een engel enzovoort), in de visualisatie van Zijnsbeelden veel minder uitgenodigd wordt. Er zal juist eerder gevraagd worden om de beelden stabiel te houden en niet te snel met allerlei veranderingen mee te gaan. De beelden dienen immers als object van afstemming en hebben daartoe ook een zekere stabiliteit nodig.
Zijnsbeelden spiegelen niet onze psychologische werkelijkheid maar onze spirituele werkelijkheid.

Het verschil met meditatie is dat er tijdens fantasie- en visualisatieoefeningen gebruik gemaakt wordt van muziek en soms ook van beweging.

Naar boven

fantasie en visualiseren

Inzichtgevende gesprekken

Tijdens de gespreksronde's kunnen alle soorten vragen of problemen aan de orde komen.
Je wordt dan eerst uitgenodigd om ruimte te maken, en met een niet-veroordelende blik te kijken naar wat er nu aanwezig is.
We gaan dus niet meteen aan de slag om het probleem uit de weg te ruimen. We nemen de tijd voor zelfonderzoek: je manieren om contact te maken en relatie te vermijden komen aan het licht. Als je niet op weg gaat, maar eenvoudig je problemen onder ogen ziet, zul je merken dat ze niet zo solide zijn als je dacht. Er ontstaat ruimte in en om het probleem. Dat ontspant.

Naar boven

rondje
Voorpagina | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2022 Levensstroom | Routebeschrijving |

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele | 056 444796