Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

centering

Centering®: visie en model

De reis naar verbinding

“Centering® gaat over de ontdekkingsreis in ons lichaam, onze relaties, ons leven en onze ziel.
Centering® gaat over het leren ontdekken wie we zijn,
hoe we functioneren in relatie tot anderen
en wat we hier komen doen.”

 

Kurt Pattyn


Filosofie / visie

Centering® is een manier van werken vanuit een holistisch perspectief. De wereld en de mens wordt als een geheel gezien waarbij verschillende aspecten samen bijdragen tot wat er is. Er is niet zo maar één iets dat maakt wie ik ben of wat de maatschappij is. Niets kan los van elkaar bekeken worden, maar er is een invloed vanuit het fysieke, het emotionele, mentale en energetische, de relaties waarmee ik geconnecteerd ben en de maatschappij waarin ik leef. Omdat we geneigd zijn alles fragmentair te bekijken en te ervaren, als deeltjes los op zich, zonder de verbanden te zien tussen wat er is, ontstaat isolatie en afscheiding.

Centering integendeel is op zoek naar verbinding. Door contact te maken met het totaal pakket van mijn persoonlijk systeem, de invloed van mijn relaties en de impact van de omgeving op mijn leven, worden de gefragmenteerde deeltjes met elkaar verbonden. We zien verbanden, we connecteren ons met blinde vlekken en laten toe wat niet mag zijn of onbekend is. We realiseren meer en meer dat alles circulair is, met elkaar verbonden. Met andere woorden niet meer oorzakelijk-gevolg. Mijn hoofdpijn is meer dan het fysiek bonzend gevoel in mijn hoofd maar heeft misschien te maken met de langdurige opgebouwde stress dat het lichaam nooit gevoeld heeft of het ongenoegen dat ik emotioneel voel in mijn relatie. Misschien evident maar toch bekijken we het meestal niet zo. We ervaren een probleem en zoeken gemakkelijkheidshalve naar de meest voor de hand liggende oplossing om mijn hoofdpijn te stillen: medicatie. Zo sussen we onszelf om niet te moeten kijken naar het dieperliggend probleem waar ik misschien zelf ook wel een aandeel in heb...

Niets kan echt los van mekaar bekeken worden. Via centering® bekijk je de persoon/organisatie verbonden met wat werkelijk is, zo kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan.

De opbouw van het model centering®

De 4 niveaus

In het model Centering® werken we met 4 verschillende niveaus: persoonlijk, relationeel, aarde en universeel niveau. Elk niveau kan je voorstellen als een cirkel, een wiel. Elk persoon is verweven in een relationeel verband (ouders, partner, kinderen, werkcollega's, gemeente, groeperingen, land...). Dit relationeel veld speelt zich af op aardeniveau en wordt er ook door beïnvloed. Ook omgekeerd wordt de aarde beïnvloed door elk individu en de relationele velden. Dit alles is dan weer onderhevig aan het universeel niveau... Al deze niveau's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is duidelijk dat ze ook elkaar continu beïnvloeden.

1ste niveau: persoonlijk niveau (binnenste cirkel)

Dit niveau heeft betrekking tot wie jij bent. Je bent een geheel van onder andere de fysieke kenmerken, morfologie, karakterstructuur, schaduwzijden, emoties, gedachten, kwaliteiten, zelfbeelden, dromen, talenten, enz... .

2de niveau: relationeel niveau (2de cirkel)

Het relationeel niveau speelt zich af op vlak van relaties. In een relatie ontstaat er verbinding, is er interactie, communicatie, dynamiek, energie uitwisseling, er is afscheiding of verlies,... Dit speelt zich niet alleen af tussen twee personen maar ook in een groep. of maatschappij. Ook sociale, opvoedkundige en familiale factoren hebben een invloed.

3de niveau: aarde niveau (3de cirkel)

Deze omvat naast alle aspecten van de aarde zelf zoals het effect van de biosfeer op levende organismen (geobiologie), straling van natuurlijke of technische oorsprong (geomagnetische), de invloeden van het aardoppervlak (geosfeer), de oceanen (hydrosfeer) en de atmosfeer op elkaar (geofysiologie), ook de interactie tss de verschillende systemen die in en op de aarde werkzaam zijn. Daarbij horen op aarde niveau alle levende wezens, materie en natuurkrachten.

4de niveau: universeel niveau (4de of buitenste cirkel)

Hieronder verstaan we de universele wetten die al vele jaren gangbaar zijn. Deze wetten vinden hun oorsprong en vormen de basis van de ontwikkeling van het heelal, de natuur en de levende wezens. Het is een wijsheid die reeds duizenden jaren wordt overgedragen in verschillende culturen. Het universeel niveau wordt onderzocht en bestudeert in vakgebieden zoals de kwantumfysica, de genetica, epigenetica, astronomie, de geobiologie enz... Momenteel worden hier baanbrekende onderzoeken, studies en ontdekkingen gedaan.

model centering: de vier niveau's

Principe

De niveau's werken als volgt op elkaar in: de binnenste cirkel (persoonlijk niveau) is onderhevig aan het relationeel niveau (2de cirkel). Beiden zijn ze dan weer onderhevig aan het aarde niveau (3de cirkel) en deze drie worden gestuurd vanuit het universeel niveau (buitenste cirkel). Deze buitenste laag is het niveau waar de onderliggende 3 uit geboren worden.

De 8 velden

In het model Centering® is elk niveau opgebouwd uit 8 velden. Deze velden liggen aan de basis van elk niveau en hebben er hun uitwerking op.

8 velden

De 8 velden bestaan uit

  1. Het fysieke veld
  2. Het emotionele veld
  3. Het mentale veld
  4. Het energetisch veld
  5. Het veld van verleden, voorouders, DNA
  6. Het veld van ritme en cyclussen
  7. Het veld van beweging
  8. Het veld van doelen en dromen
Principe

Elk veld bestaat uit een verzameling van essentiële krachten. Door je te verbinden met deze velden leer je deze te voelen, ervaren en benutten in je leven, je lichaam, relatie, organisatie, enz…

Het centrum

Dit is de plaats waar alle niveaus en velden samenkomen. De kern.

Het centrum is de plaats van vormeloosheid, tijdloosheid en staat vrij van alle ritme. Het centrum is alles en niets, is zijn en niet zijn. Het is de eeuwigheid. Toegangspoort tot de essentie en echtheid en tot de verschillende dimensies. Leegte, volte, stilte. Levenskracht. Echtheid. Eenheid.

Principe

Het principe van het centrum luidt als volgt: Het centrum is de essentie en de basis van alles. Vanuit dit centrum ontstaat alles. Het is de plek van alle creatie.

De dynamiek van het model Centering®

Inleiding

Kenmerkend voor dit model is dat ze dynamisch is en streeft naar verbondenheid. De kracht bevindt zich in zijn dynamisch vermogen. Als er zich een verandering optreedt op een bepaald niveau, bv. je hebt je emoties kunnen uiten, brengt dit een dynamiek op gang zodat er direct veranderingen ontstaan op andere velden of niveaus: door het uiten van je emoties begrijpt je partner je nu anders en verandert er iets binnen het veld van de relatie. Je hebt ingezien dat bv. bepaalde mentale patronen aan de basis lagen van gevangen zitten is een vast patroon van denken: het mentael veld is veranderd omdat je emoties de vrijheid hebt kunnen geven...
Dit dynamisch vermogen maakt duidelijk dat je niets meer afgescheiden kunt bekijken en maakt de enorme kracht van verbondenheid duidelijk. Deze dynamiek wordt gebruikt om de flow en de kracht te herstellen.

De dynamiek van het model Centering�

De dynamiek omvat verschillende systemen: beweging, assen, patronen, compensaties, cyclussen, toegangspoorten.

Principe

Door kennis en inzichten in de dynamiek kan je heel doelgericht en persoonsgebonden werken, bewustzijn verdiepen, technieken toepassen, evenwicht creëren, suggesties doen, veranderingen bewerkstelligen om de persoon, relatie, bedrijf, organisatie te ondersteunen om zijn optimale groei en mogelijkheden te bereiken.

Voorpagina | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2022 Levensstroom | Routebeschrijving |

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele | 056 444796