Doe nu de gratis karakterstructuren testWelke karakterstructuur is het meest op jou van toepassing?

 

 

 

 

 

 

 

Interactieve testen met de beschrijving van de vijf basis karakterstructuren.

Elke mens heeft een ander karakter. Alhoewel er meerdere structuren worden gehanteerd, beperken we ons in deze testen tot de vijf basistypen. Deze zijn:

Met de karakterstructuren test kan je een eerste beeld krijgen van de karakterstructuren die op jou van toepassing zijn. De karakterstructuren die onderscheiden worden zijn de 5 basisstructuren: schizoïde, oraal, masochistisch, rigide en psychopatisch. Met deze interactieve test krijg je alvast een idee hoe het voor jou persoonlijk zit met de verhoudingen tussen deze 5 structuren. Aan de hand van je antwoorden op de vragen behaalt elke structuur een score zodat je het impact van elk van hen relatief goed kan inschatten.
Hou bij het invullen van de testen rekening dat het gemiddeld een 20-tal minuten tijd vraagt om alle vragen te beantwoorden!

Dominante structuren

In elk individu zijn alle vijf structuren aanwezig, alleen de onderlinge verhoudingen kunnen sterk uiteenlopen. Doorgaans is het zo dat één bepaalde karakterstructuur (min of meer) overheersend is en waarbij de overige structuren in mindere mate tekenend zijn voor het individu. De overheersende structuur wordt dan benoemd als de hoofdstructuur, de overige zijn dan van secundair belang. Ook kan het zijn dat we kunnen spreken van twee hoofdstructuren indien twee bepaalde structuren van ongeveer gelijkwaardige significante invloed zijn ten aanzien van de overige. Hoe dan ook, de hoofdstructuur zegt bijzonder veel over iemands karakter, aanleg, basisproblemen, onbewuste overtuigingen, levensweg kwaliteiten en nog veel meer.

Uiteraard gaat het hier slechts om een indicatieve test - dat kan niet genoeg herhaald worden -, maar niettemin zijn de resultaten vaak verhelderend, soms verrassend ook en in elk geval bijzonder leerzaam. Het is alvast een geschikt instrument om jezelf te leren kennen en waarderen op een dieper inzichtelijk niveau. Waarderen met name omdat elke hoofdstructuur een zekere belofte inhoudt, namelijk de mogelijkheid om jezelf optimaal te verwerkelijken aangezien je kernkwaliteiten worden bloot gelegd.

Suggestie

Uiteraard is het bijzonder leuk om de test niet alleen voor jezelf te doen, maar ze daarnaast ook te laten uitvoeren door je partner, vriend, kinderen, collega, enzovoorts. De vergelijking van de resultaten kan erg verhelderend zijn voor wat er ongezien speelt in de onderlinge relatie tussen mensen. Hetzelfde geldt voor een bepaalde groep van mensen die op elkaar betrokken zijn indien die allemaal en ieder voor zich de test doen. Je telt dan per structuur de individuele scores op en zo kom je tot het groepsresultaat dat een inzicht biedt in de heersende groepsdynamiek.

Er zijn drie verschillende testen. Het zijn bestaande testen. De eerste is van Raymond Stevens en de tweede en derde ontwikkelt door Neletta van Heuven. Test twee krijg je via e-mail een overzicht van jouw antwoorden en de scores van de 5 structuren. Dit kan enkele dagen tot weken duren...
Test drie is dezelfde als twee maar je krijgt onmiddelijk in een pop-up venster de resulaten te zien, net zoals ook test 1.

Uiteraard zijn deze testen copyright Levensstroom.