Boek Mindfulness een klare kijk

Een leerrijk, overzichtelijk en boeiend geschreven overzicht over de opzet, achtergrond en structuur van een mindfulness training: het boek ‘mindfulness, een klare kijk’. Aan de hand van de ervaringen van een cliënte die het acht weken trainingsprogramma in individuele sessies heeft gevolgd, wordt sessie na sessie de behandelde thema’s toegelicht. Met tientallen verhalen, wijsheden, gedichten, tips om bepaalde oefeningen te doen,… wordt het geheel luchtig en leesvriendelijk verrijkt. De vormgeving zelf is ook ‘rustgevend’: rustige lay-out met leesbare lettertype, verhelderende kaders en schema’s, worden klaar en overzichtelijk ingebed in het geheel van de stof.

24,95 

Beschrijving

Boek mindfulness een klare kijk

In het boek mindfulness, een klare kijk wordt hoofdstuk na hoofdstuk duidelijk uiteengezet waar het in een mindfulness training precies om gaat. Na eerst wat nader gedefinieerd te hebben wat mindfulness training precies is, wordt in hoofdstuk 2 gereconstrueerd hoe de methode in de psychotherapie terecht is gekomen. In dit kader wordt de boeddhistische oorsprong van mindfulness verduidelijkt. Het is noodzakelijk om eerst de wortels te onderzoeken: de vipassana waaruit mindfulness veel heeft gehaald, om zo de plaats en de toepassing van mindfulness beter te situeren. Vervolgens komt de ontvangst ervan in Amerika en Europa aan bod.

Aan de hand van de ervaringen van de individuele sessies die Suzan gevolgd heeft zal het trainingspakket overzichtelijk overlopen worden. Suzan heeft een borderline structuur. Om een beter begrip te hebben van wat een borderliner is volgt eerst in hoofdstuk 3 een reis doorheen deze persoonlijkheidsstructuur. Er wordt een definitie gegeven, de typische kenmerken worden opgesomd en we zoeken naar de oorzaken waardoor iemand opgroeit met deze structuur. In het kort worden er ook enkele suggesties gegeven om de verschijnselen aan te pakken. Suggesties, geen therapeutische onderbouw of kader, alleen enkele aanzetten om de richting te wijzen. Dit alles wordt o.a. ook bekeken vanuit de cognitieve therapie. Omdat mindfulness een combinatie is van vipassana én cognitieve therapie wordt op deze manier duidelijk wat de inbreng is van de cognitieve therapie in een 8 weken mindfulness training. De reden waarom de auteur de borderline persoonlijkheid behandelt is omdat een borderliner zulke extreme gedachten, gevoelens en gedrag heeft, dat elke lezer wel iets er van bij zichzelf kan herkennen…

In hoofdstuk 4 wordt het trainingsprogramma van dichterbij gevolgd: hoe is een acht weken training opgebouwd, welke technieken worden er per sessie aangeleerd, hoe zit de structuur in elkaar? Er wordt aandacht besteed aan de opbouw van de training, en naast het inhoudelijke programma van mindfulness worden naar de overeenkomsten en verschillen gekeken tussen op mindfulness gebaseerde interventies en de cognitieve therapie.

Met een voorwoord van David Dewulf. David is oprichter van IAM en coördineert er de werking.

Auteur: Dirk Vieren

Uitgeverij: Asoka

 

Auteur: Dirk Vieren
ISBN: 978 90 5670 184 0
Verschijningsdatum: 1 juli 2008
Afmetingen: 22,6 x 19,1 x 2,2 cm
Druk: 3de druk
Aantal pagina’s: 228
Bindwijze: Paperback
Prijs: 24,95 €

Extra informatie

Gewicht 500 g