WEEKDAGEN: 10:00 – 20:00

ZATERDAG: 10:00 – 19:00

ZONDAG: 10:00 – 18:00

Laat gerust jouw reacties achter…

Astrale energie heling op afstand

Astrale energie heling op afstand

Hoe het groeide in mijn ontwikkelingsproces

Dat ons lichaam vast zit en een pantsering heeft, was mij al bekend vanuit de karakterstructuren. Elke karakter heeft zijn eigen mechanismen om emoties te verwerken en overlevingsmethoden om de seksuele levensenergie te kanaliseren, door vast te houden, in te houden, op te houden,… Aldus was kennis maken met en werken aan mijn karakterstructuren een eerste stap in het ontpantseren van mijn lichaam en de opgeslagen emotionele blokkades.

Een vervolg aan het loslaten van chronische bepantsering van mijn lichaam werd gebreid bij persoonlijke sessies die ik gevolgd heb bij Dirk Marivoet: postural integration. Aan de hand van myofasciaal werk, ademwerk, beweging, bodymind-drama, gestaltwerk en andere technieken wordt innerlijke spanning die in je bodymind is opgebouwd losgelaten. Pelvic-Heart Integration is een gespecialiseerde vorm die zich richt op de verschillende
dimensies van menselijke liefde en seksualiteit.

Mijn eerste kennismaking vervolgens met energetisch werken met seksuele energie begon in 2014. Ik volgde een weekend de-amouring bij Andrew Barnes en maakte kennis met Tantric Body De-armouring. Via de-amouring leer
je vasthoudpatronen die je trillingsfrequentie verlagen en het volledig genieten van het leven beperken, los te laten. Veel mensen dragen deze energieblokkades onbewust hun hele leven met zich mee…

Een jaar later mocht ik dan zelf voor het eerst een energetische tantra massage ontvangen… een ervaring die mij diep is nagebleven en die moeilijk met iets anders te vergelijken is. Het was als het ware een overweldigend orgasme dat ik kon voelen in verschillende chakra’s, dus niet alleen seksueel.

Later maakte ik kennis met de Somananda school gesticht door Soma en zijn vrouw Liisa. Somananda Tantra School is een zeldzame spirituele universiteit gewijd aan de authentieke tantrische tradities. Mensen van over de hele wereld worden ingewijd in de oude kennis in Tantra, Yoga en meditatie.

Hier volgde ik onlangs de opleiding tantra massage en astrale heling op afstand

Maar wat is dat precies? Om dit te begrijpen moeten we eerst begrijpen wat energie is.

Wat is een energie-orgasme?

Een energie-orgasme van het hele lichaam (ook bekend als een kosmisch of spiritueel orgasme) is een mysterieus seksueel, spiritueel en energetisch fenomeen dat momenteel erkenning en bijval wint.

Misschien denk je dat het fictief is of gewoon gereserveerd is voor de seksuele elite. Dis is echter een mythe. De waarheid is dat iedereen het vermogen heeft om een energie-orgasme van het hele lichaam te ervaren, maar eerst moet je de geheimen achter deze extatische kracht begrijpen.

Video clip: ziehier een voorbeeld van een energetisch orgasme:

Je bestaat dus uit energie!

Als je zelf een energetisch orgasme wilt ervaren, moet je je realiseren dat je meer bent dan alleen een grof, fysiek lichaam. We weten ondertussen bv. al, ondanks de fysieke vorm en materie dat we aan de oppervlakte zien van ons lichaam, dat meer dan 70% van het lichaam bestaat uit water.

Voorbij je materiële lichaam en fysieke manifestatie, ben je ook een energetisch wezen dat bestaat uit zeer verfijnde energiecentra, een supernetwerk van energetische kanalen. Om een voorbeeld te nemen: je hart produceert en elektrisch veld zodat het kan samentrekken. In de rechterboezem zitten zo een 10.000 “pacemakercellen” elektrische impulsen afgeven. Deze elektrische activiteit kan gemeten worden met behulp van een elektrocardiogram (ECG).

Maar het hart genereert ook een magnetisch veld, en dit kan gemeten worden met een magnetocardiogram. Lees meer over het elektrisch veld en magnetisch veld. Zo zijn er nog veel meer enegieën in jou…

Of je je er nu van bewust bent of niet, energie stroomt continu door je heen en beheerst je gedachten, emoties, verlangens, seksualiteit en acties.

Wat is energie ?

Tantra erkent dat we allemaal toegang hebben tot

krachtige helende energieën

die in ons allemaal aangeboren zijn.

 

Voor de meeste mensen is deze stroom van energie onbewust. Maar volgens de grote yoga- en tantrasystemen kunnen we leren om deze energie te beheersen. En niet alleen de energie die ons wezen doordringt, maar alle energie die het hele universum doordringt. Daarom eerst:

 

Wat is energie?

Energie is een universele kracht die in ons en overal om ons heen aanwezig is en er zijn heel veel verschillende soorten. Hoewel er veel vormen van energie zijn, is er één vorm die superkrachtig is: de seksuele energie. Dit is de reden waarom de tantrische meesters ervoor hebben gekozen om zich te concentreren op het seksuele aspect – niet omwille van het seksuele stuk of om het genot te vergroten. Maar eerder omdat ze geobsedeerd waren door verlichting! Ze ontdekten dat ze seksuele energie, een kracht in de fysieke wereld, konden gebruiken om verder te reiken in de spirituele wereld.

 

Ongeacht het type, er is één fundamentele waarheid over alle energie – het werkt volgens en wordt geregeerd door specifieke wetten. Ontgrendel deze wetten en in wezen verwerf je de universele sleutel tot het beheersen van energie.

 

Neem als voorbeeld elektriciteit. Elektriciteit is een vorm van energie. Door wetenschappelijk onderzoek was de mens in staat de wetten te ontcijferen die uiteindelijk elektriciteit produceren. Als gevolg hiervan werd elektriciteit niet langer begrepen als een etherisch concept, maar werd het eerder bekend als een tastbare en zintuiglijke gebeurtenis die op commando en naar believen kon worden gecreëerd.

De seksuele energie in jou

Een andere vorm van energie die in alle mensen aangeboren is, is seksuele energie. In Tantra wordt dit beschouwd als een zeer krachtige en dynamische energie met een enorm potentieel. We weten het niet maar onze seksuele energie kan voor veel meer worden gebruikt dan alleen seks, Ze is ook genezend! MAAR ze moet wel op de juiste manier worden aangewend en gecontroleerd. Er zijn specifieke leringen in Tantra die je de tools geven om je eigen seksuele energie onder de knie te krijgen.

Werken met energie op afstand

Zoals met alle energie, wordt ook de seksuele energie bepaald door zijn eigen regels en wetten.

Als je daar zelf niet aan werkt zal de seksuele energie de neiging hebben zich op te hopen in de lagere, genitale zones. Hier is het een zeer ruwe, primaire en zware vorm van energie die nauw verbonden is met pure instincten en fundamentele verlangens, en het is beperkt tot het produceren van zeer oppervlakkig genot dat zowel uiterlijk explosief als van zeer korte duur is.

Op deze manier blijft een kosmisch, energetisch orgasme uit en blijft het legendarisch en ongrijpbaar. De seksuele energie blijft gewoon… een zaadje van potentieel diep begraven in de grond van het sekscentrum maar dat nooit ontkiemt.

Een kosmisch energieorgasme is een unieke gemoedstoestand die alle vooroordelen die we hebben over seks, seksualiteit, het orgastische potentieel en de uiteindelijke functie van de seksuele energie overstijgt

Dus, wat is dan een energie-orgasme?

Eenvoudig beschreven, een energie-orgasme is een blozen en uitstralen van de seksuele energie door het hele lichaam.

Als de seksuele energie naar buiten ontlaadt gaat de kracht er van verloren. Als de energie naar binnen wordt gericht, bewaard en naar boven wordt gekanaliseerd, kan het transformeren in een superzintuiglijke, magische, spirituele extase die door je hele wezen – geest, lichaam en ziel – rimpelt in de vorm van een spiritueel orgasme.

Video clip Liisa healt een mannelijke model.

Wat is tantra?

Als je aan iemand in de straat zou vragen wat tantra is, krijg je waarschijnlijk een antwoord als “seks in allerlei standjes”, of “seks zonder orgasme”,… Tantra is echter veel meer dat dat.

Tantra is een enorm en complex systeem van spiritualiteit dat het menselijk potentieel activeert en versterkt.

Het woord Tantra komt uit het Sanskriet. ‘Tan’ betekent zoiets als uitbreiden of ook weven (zoals een spin een web weeft). ‘Tra’ is bevrijding. Het is gericht op geestelijke verruiming en bevrijding door middel van oefeningen. Het is een wetenschap van het bestuderen en beheersen van energie in al zijn diverse gemanifesteerde vormen, in en rond het menselijk lichaam en het universum.  Somananda zegt dat Tantra gelijk staat aan ‘web’ of ‘netwerk’, symbolisch vertegenwoordigend dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.

Wat is tantra op afstand?

Als je dus nu weet dat alles uit energie bestaat en dat tantra gaat over het beheersen en uitbreiden van deze energie en als je weet dat energie geen beperking heeft, het heeft immers geen materiële vorm, dan is het niet zo moeilijk te begrijpen dat deze energie kan beheerst worden zonder beperkingen van zwaartekracht, tijd en ruimte. Aangezien deze beperkingen de toepassing van channeling-energie niet beperken, kan Tantrische Energetische Healing op afstand worden gedaan zonder enige fysieke aanraking en over elke afstand. Zo hebben we het ook geleerd in onze opleiding en het is verbazingwekkend te zien hoe de leraar bij alle leerlingen deze energie kan laten stromen…!

1. Wat is Tantra heling?

Tantrische geneeskunde is op energie gebaseerde genezing. Als iemand een problemen heeft dan gaat de tantrische beoefenaar er van uit dat er iets mis is met de energie van deze persoon. Er vertoont zich een blokkade, onbalans, disharmonie energetisch in dat gebied, die zich later manifesteert in het fysieke lichaam.

Hoewel fysieke symptomen die zichtbaar zijn in het fysieke lichaam als gevolg van een disbalans of ziekte belangrijk en relevant zijn, is het nog belangrijker om te begrijpen waar en waarom deze symptomen hun oorsprong vinden.

De waarheid is dat de oorzaak van fysieke symptomen van een veel dieper niveau komt dat buiten het fysieke lichaam ligt. Het gaat zelfs verder dan het energetische lichaam, het emotionele lichaam en het mentale lichaam.

Astrale Heling op afstand

2. Tantra seksuele massage op afstand

Tantra Massage op afstand is voornamelijk werken met prana, of levenskrachtenergie, en de seksuele energie. In dit geval wordt de seksuele energie gebruikt als een trigger, om een ​​cascade van gunstige effecten te produceren door het hele lichaam en het hele wezen.

In Tantra hebben we diepe eerbied voor seksuele energie. Seksuele energie is de meest krachtige en helende energie in het universum. Door middel van technieken wordt jouw levensenergie (Chi, Prana) door het lichaam geleid en omgezet in grenzeloze kracht, vitaliteit en creatieve potentie. Wanneer deze energie wordt omgeleid, kan je dieper in contact komen met wie je bent, je hogere doel in deze wereld, de betekenis van relaties en intimiteit begrijpen, ware liefde en verbinding voelen met sensualiteit en seksualiteit. Ook genezing van fysieke en chronische ongemakken, immuun onevenwichtigheden, psychische problemen  zoals depressie, angst…, emotionele instabiliteit…

De methode waarmee Tantra Energy Healing problemen van alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, psychosomatisch, energetisch en spiritueel) kan genezen, vindt zijn wortels in:

  • de zuivering, activering en harmonisatie van energiekanalen
  • het creëren van een optimale stroom van schone energie
  • ontgifting van lichaam en ziel
  • het elimineren van blokkades en trauma’s van wonden uit het verleden
  • het helpen van een persoon om zijn volledige seksuele-orgastische potentieel te realiseren
  • evenals een diepgaand spiritueel ontwaken.

3. Tantra astrale healing op afstand

Terwijl Tantra Energie Healing op het pranische niveau werkt en seksuele energie gebruikt als een trigger om de katalysator te zijn van krachtige helende effecten door het hele lichaam en wezen, werkt Remote Astral Energy Healing emotionele energie op het astrale rijk. Astrale Heling op afstand is inderdaad uniek van de andere twee modaliteiten die onder de paraplu van Tantra op afstand vallen. Het is ook niet hetzelfde als Reiki, zoals het veel verkeerdelijk begrepen wordt.Hier ligt de focus op de astrale energie, dat is emotionele energie. In Tantra worden de emoties beschouwd als een krachtige vorm van energie ALS ze op de juiste manier worden gecontroleerd.

In tegenstelling tot prana en seksuele energie, is astrale energie verfijnder en heeft het een andere consistentie en kwaliteit.

Ook deze astrale energie wordt gebruikt voor genezing. Het gebruik van astrale energie voor genezing betekent dat resultaten exponentieel sneller, efficiënter, dieper en effectiever kunnen worden bereikt dan met andere soorten energie. De effecten kunnen ook langer aanhouden en de verlichting is duurzaam. Astral Healing kan genezen, verjongen, veranderingen aanbrengen en datgene activeren en balanceren wat jij als ontvanger nodig hebt.

Video: Remote Full Body Energy Orgasm

Hier zie je hoe tantrische energie ook virtueel en op afstand kan worden overgedragen, waarbij alle grenzen van ruimte, tijd en afstand worden omzeild. Somananda is hier in Nicaraqua. In deze sensationele demonstratie doet Somananda een Tantra-sessie op afstand op Viktoria, die duizenden kilometers verderop woont in Europa.

Waarom ENERGIE van vitaal belang is voor genezing van binnenuit

Uitgangspunt van de oude, oorspronkelijke tantrische leringen is dat ALLE ziekten van lichaam-geest-ziel eerst ontstaan in de energielichamen voordat ze zich in fysieke vorm manifesteren als symptomen, ziekten en ongemakken.

De meeste mensen kijken naar behandelingen op oppervlakteniveau, waarbij ze zich alleen richten op het symptoom in plaats van naar de oorzaak van het probleem te graven. Velen met mentale en emotionele gezondheidsproblemen gaan naar psychiaters, westerse artsen en praattherapeuten en laten zich soms medicijnen voorschrijven in de hoop hun ingebedde problemen te genezen. Dergelijke methoden zijn ook belangrijk en een noodzakelijk onderdeel van genezing en diepe persoonlijke transformatie, maar ze werken slechts tot op zekere hoogte omdat het de ziekte niet uit de energetische blauwdruk haalt. Alle nieuwe informatie blijft gewoon in je bewuste geest. Dit betekent dat als je eenmaal bent getriggerd, je direct teruggaat naar je onderbewustzijn, de veerkracht van oude gedragspatronen, destructieve neigingen en negatieve manieren om je leven te benaderen en de obstakels die daarbij komen kijken.

Onderdrukte emoties en herinneringen worden opgesloten en gerecirculeerd in het fysieke lichaam, tot in de cellulaire structuur en in het energetische lichaam (Pranic/Astral), en wanneer er geen aandacht aan wordt besteed, creëert deze energie fysieke gezondheidsproblemen.

Om ervoor te zorgen dat oude programmering wordt vrijgegeven en ziekten worden uitgeroeid, moeten we eerst met het energetische lichaam werken om de problemen te ontgrendelen die zich hebben gemanifesteerd in psychologische en fysiologische ziekten.

We doen dit door elk van je subtiele energielichamen, vitale organen, endocriene systeem, energiecentra en chakra’s te helen.

Is je interesse gewekt? Maak een afspraak!

Wil je meer vitaliteit, energie, vreugde, tevredenheid, dankbaarheid, innerlijke rust, veerkracht, standvastigheid, vertrouwen, zelfrespect, productiviteit, richting, helderheid, zelfbewustzijn, zelfinzicht, eigenliefde, onvoorwaardelijke liefde ervaren in je leven?

Dan is misschien een Tantra massage en astrale heling op afstand een hulp voor jou? Maak gerust hier een afspraak. Een sessie duurt ongeveer 1u en kost 60 €..

Je kan gerust thuis blijven, je hoeft er niet voor uit je zetel. Integendeel, ja gaat liggen op een mat, zorg dat je een laptop of camera bij de hand hebt en via Zoom maken we verbinding met elkaar.

Nadat je betaling ontvangen is, krijg je van mij een mail met de link om connectie te maken met het Zoom platform. En ik geef je wat informatie ter voorbereiding van de ruimte en hoe je jezelf kan voorbereiden op de sessie.

 

Lees mijn andere blogs

Tantra massage

Tantra massage

Wat is tantra? Beste lezer, als je op deze pagina terecht bent gekomen is dat waarschijnlijk omdat tantra je ergens triggert of nieuwsgierig maakt of

Lees verder »
denkfouten automatische gedachten

Denkfouten

Omdat we niet altijd bewust zijn van onze automatische gedachten, laat staan het waarheidsgehalte van elke automatische gedachte, geven we hieronder op een rijtje een aantal van de meest voorkomende valkuilen in het denken.

Lees verder »
Van cacaoboon tot chocoladereep

Chocolade

Home Wat is chocolade? Chocolade (soms ook wel: chocola genoemd) is een lekkernij gemaakt van cacaopoeder, cacaoboter en suiker. Het belangrijkste bestanddeel van chocola is

Lees verder »
Astrale energie heling op afstand

Astrale energie heling op afstand

De waarheid is dat als je de fundamentele principes van Tantra als een wetenschap van energie begrijpt, de ware aard van astrale energie en het astrale rijk, en de basisprincipes van het beheersen van je geest, je anderen van een afstand kunt genezen en ook zelf wonderbaarlijke genezing kunt ervaren!

Lees verder »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *