WEEKDAGEN: 10:00 – 20:00

ZATERDAG: 10:00 – 19:00

ZONDAG: 10:00 – 18:00

Laat gerust jouw reacties achter…

Tantra massage

Tantra massage
Wat is tantra?

Beste lezer, als je op deze pagina terecht bent gekomen is dat waarschijnlijk omdat tantra je ergens triggert of nieuwsgierig maakt of omdat je op zoek bent naar mooie ervaringen. Vooraleer echter verder te gaan wil ik graag even verduidelijken waar het in tantra werkelijk om gaat.

Wat is tantra niet? 
Tantra is geen seks

Als ik je zou vragen waar denk je aan als je het woord tantra hoort? In 90% van de gevallen zeggen de meeste mensen dat tantra iets te maken heeft met seks, of misschien een of andere vorm van seks uit India, of Kamasutra of iets dergelijks. Dat zijn meestal de gebruikelijke antwoorden. Hoewel het waar is dat er leringen zijn die betrekking hebben op seks en seksualiteit in de breedte van alles wat Tantra is, vormen deze bij lange na niet de basis van dit uitgebreide  systeem. De waarheid is dat de tantrische seksuele leringen slechts 5 à 10% over seksualiteit gaat. 

Maar In hoofdzaak is tantra in de eerste plaats een  spirituele wetenschap waarvan de oorspronkelijke wortels 5000 jaar geleden of langer teruggaan. Het woord “Tantra” zelf betekent een web of matrix en impliceert dat alles in dit universum door middel van energie met alles is verbonden. Oude tantrics bestudeerden de energieën om ons heen en in ons, probeerden de wetten die hen beheersen bloot te leggen en gebruikten ze vervolgens voor spirituele evolutie – een zekere verhevenheid van de geest. 

Tantra betekent web of matrix

De tantrische teksten, de oude teksten van India over Tantra, de Agama’s, en de Tantra’s, en vele andere teksten, spreken in feite over vele dingen, van astronomie tot astrologie, tot de wetenschap van kleuren, geluiden, trillingen, en chakra’s, en kundalini, en meditatie, en heling, en geometrie, en de lijst gaat maar door. Simpelweg omdat al die leringen en al die onderwerpen energetisch begrepen kunnen worden, en die energie vervolgens dienstbaar kan zijn aan de groei van de mens naar spirituele realisatie.

Tantra is geen religie

Tantra is ook geen religie. Het is een niet-confessioneel spiritueel systeem dat door iedereen kan worden beoefend, mits de juiste instelling en toewijding.

Er bestaan twee belevingsvormen van religie: exoterisch en esoterisch. Esoterisch betekent voor ingewijden, in het woord esoterisch zit het Latijnse woord voor ‘binnen’. Exoterisch is het tegenovergestelde, niet ingewijd, buiten.

Religies zijn van nature exoterisch, wat betekent dat ze de buitenste ring of cirkel van aanhangers of deelnemers omvatten, het is bestemd voor de massa, de leken,… Tantra echter is esoterisch – het richt zich tot de binnenste cirkel, tot de ingewijden. Kortom, religies zijn ontworpen voor de massa en Tantra is ontworpen voor een select aantal.

De tantrische geschriften, leringen en praktijken zijn met opzet verduisterd, zodat alleen ingewijden – degenen die hadden aangetoond dat ze bepaalde niveaus van spirituele prestatie bereikten – ze konden begrijpen. Traditioneel werden de ware tantrische leringen, althans de authentieke, streng bewaakt en pas na lange perioden van voorbereiding, beoefening en zuivering mondeling overgedragen van meester op discipel. Gelukkig zijn deze spirituele juweeltjes breder toegankelijk voor moderne spirituele zoekers dan in de oudheid.

Dogma’s en geloofsovertuigingen hebben geen voet aan de grond in de tantrische traditie. Tantra is in plaats daarvan een  “zelfwetenschap” , een praktische studie van het zelf. Met andere woorden, de leringen en technieken worden door de meester overgedragen aan de beoefenaar, maar uiteindelijk is het aan die persoon om zijn of haar eigen spirituele oefening te doen om persoonlijk de vruchten te plukken en de resultaten van de geboden technieken te oogsten.

 

Waar komt tantra vandaan?

Er is een groot debat over de oorsprong, geschiedenis en praktijk van Tantra.

Het is waarschijnlijk afkomstig uit oude tradities in India, ongeveer 3.000 tot 5.000 jaar geleden. In die tijd werd een uniek spiritueel systeem geboren dat antwoorden, verklaringen en krachtige oefeningen verschafte met betrekking tot energie, godheden, de structuur van het universum en de werkelijkheid, yoga, filosofie en metafysica.

Hoe Tantra naar het westen kwam

Er wordt gezegd dat Tantra voor het eerst zijn weg vond naar het Westen in de 19e eeuw, toen zijn filosofische grondslagen werden geïntroduceerd bij nieuwsgierige geleerden. In de jaren zestig en zeventig was het Westen getuige van de spirituele renaissance en seksuele openheid van de hippie-revolutie.

Hippies

Hippies pleitten voor geweldloosheid, liefde en stonden ook bekend om hun ruimdenkende houding ten opzichte van seksualiteit, maar dat betekent niet dat ze tantrisch waren.

Het sekspositieve, sensuele paradijs dat de seksuele leer van Tantra beloofde, werd aantrekkelijk voor deze generatie. Vanaf dat moment werd de spirituele dimensie van Tantra meer verborgen en onbekend voor degenen die het ontdekten, en kreeg de seksuele benadering de overhand. Deze vervorming blijft tot nu toe gebruikelijk, met maar heel weinig zoekers die het geluk hebben om authentieke leringen tegen te komen die de hele boom en zijn spirituele wortels behandelen – niet alleen die ene fascinerende tak van seksualiteit.

Tantra: de wetenschap en studie van energie

Tantrische meesters begrepen een fundamentele en universele waarheid – alles in deze realiteit bestaat uit energie.

Wat is energie?

Energie is een universele kracht die in ons en overal om ons heen aanwezig is. Het is oneindig van aard en heeft een enorm potentieel. De oude tantrics waren zeer geïnteresseerd in energie omdat het gebruikt kan worden om iemand snel op het spirituele pad voort te laten ontwikkelen..

Er zijn heel veel verschillende soorten energie aanwezig in onze realiteit en in het universum: magnetisme, elektriciteit, thermische energie, zwaartekracht, elektromagnetisme,…. En welke energie ook, ongeacht het type, ALLE energie werkt volgens en wordt beheerst door heel bepaalde, specifieke wetten. Ontgrendel en ontcijfer deze wetten en je hebt de hoofdsleutel voor het controleren en beheersen van alle energie.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de energie elektriciteit. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kon men de wetten ontcijferen en het zelf creëren.. Elektriciteit was niet langer een etherisch concept, maar wordt een tastbare en zintuiglijke gegeven die op commando en naar believen kon worden gecreëerd.

Hoe relevant is dit voor jou?

Als alles in en om je heen uit energie bestaat – het fysieke lichaam, geld, gezondheid, huis, emoties, gedachten, liefde, succes, relaties – en de wetten die dit allemaal beheersen verschillende soorten energie worden ontdekt, kan een persoon in wezen de meester van zijn of haar eigen leven worden.

Wanneer dit gebeurt, zijn mensen niet langer het slachtoffer van toeval en aantrekking, maar beheersen, dicteren en creëren ze hun eigen leven en daarmee hun eigen realiteit en lot. Een persoon kan de dualiteit overstijgen en zijn of haar ware aard realiseren. Dit is de definitie van ultieme vrijheid en spirituele bevrijding.

Dus wat heeft dit allemaal met seks te maken?

De seksuele energie is gewoon een van de vele vormen van energie – een extreem dynamische, helende en leven gevende vorm van energie.

Tantrics herkenden dit en de seksuele energie werd een andere universele kracht die ze niet alleen bestudeerden, maar ook leerden beheersen. Dus niet omdat ze geobsedeerd waren door seks, maar omdat ze geobsedeerd waren door verlichting. Uiteindelijk ontdekten tantrics dat de seksuele energie wordt ondersteund door een ongelooflijke kracht die een persoon naar onvoorstelbare spirituele hoogten kan stuwen, mits correct aangewend, en zo werd de link tussen seks en spiritualiteit gelegd.

Wanneer een man en vrouw zich verenigen en een orgasme wordt bereikt, geeft dat een heel korte glimp van het goddelijke, onze ware aard en ons oneindige zelf. Het is een voorbijgaand moment van verlichting.

Dit is zo’n cruciaal moment en toch zo vluchtig voor de meesten dat het potentieel en de impact ervan nihil zijn. Er moet een manier zijn om de orgastische ervaring te verlengen en uit te breiden, zodat deze frivole blik in het goddelijke een serieus gesprek met God kan worden. En zo werd tantrische seks geboren.

Chakra’s

Om energie beter te begrijpen, is het nuttig om chakra’s te begrijpen. Je zou kunnen zeggen dat de chakra-wetenschap uit Tantra is voortgekomen; er zijn duidelijke verwijzingen naar de zeven chakra’s in veel van de oude tantrische teksten die millennia geleden zijn geschreven.

De zeven chakra’s zijn niet zomaar een vaag of abstract new-age-concept, maar zijn net zo reëel en tastbaar voor tantrika’s als hun eigen ledematen. Deze geavanceerde energiecentra van de mens dienen als antennes waarmee je kan coördineren, resoneren en communiceren.

De oude tantrische meesters leerden hoe energie in mensen werkte binnen het prisma van de chakra’s. De chakra’s zijn als het ware kanalen die het mogelijk maken dat iets dat eindig van aard is (ik als mens) toegang krijg tot het oneindige (universele energie) En dat kan aangewend en gebruikt worden voor spirituele doeleinden.

Chakra's

Ook jij kunt een echte tantrische man en vrouw worden door heldere technieken en begeleiding en praktische kennis. Dan en alleen dan kunnen seks en spiritualiteit echt één worden.

Tantrische seksualiteit

Ik zie daarnet dat seksuele energie één van de vele vormen van energie is maar het is wel  één van de krachtigste bekende universele energieën. De seksuele energie kan leven creëren, zoals je weet, en het creatieve en energetische potentieel ervan is enorm.

Ook de oude tantrics wisten dit en ontdekten dat als de seksuele energie op een specifieke manier wordt aangewend, deze kan worden gebruikt om een persoon naar hogere spirituele dimensies en hogere bewustzijnsstaten te katapulteren. Dit is de reden waarom tantrische meesters de seksuele energie bestudeerden en waarom het een erkend tantrisch pad is – niet omdat ze geobsedeerd waren door seks, maar omdat ze  geobsedeerd waren door verlichting .

Deze meesters werden verteerd door spirituele realisatie en ze begrepen dat de seksuele energie een unieke eigenschap heeft die geen andere energie schenkt. Het kan werken als een  kernreactor  in een mens. ALS het op een specifieke manier wordt gecultiveerd en gebruikt, kan de seksuele energie een beoefenaar voortstuwen om spirituele werkelijkheden af te wisselen, en uiteindelijk helemaal naar het Goddelijke. Met andere woorden, tantrische seks overbrugt de kloof tussen seks en spiritualiteit en verenigt ze als één.

Behalve dat het een superieure en heilige vorm van seksualiteit is die gebaseerd is op tantrische energie, geeft tantrische seksuologie beoefenaars ook toegang tot krachtige soorten orgasmes die heel diep gaan en spiritueel van aard zijn. Zowel mannen als vrouwen leren hoe ze multi-orgastisch kunnen worden en ongeëvenaard seksueel genot kunnen ervaren.

Door de beoefening ervan kunnen mannen en vrouwen hyperbewust en overgevoelig worden voor aanraking, de adem, de aanwezigheid van energie, trillingen en subtiele nuances in de emotionele toestand van een partner. Er is volledige aanwezigheid en seksualiteit wordt omgezet in een ervaring van totaliteit. Gelukzalige toestanden kunnen worden bereikt en een tantrische golf van voortdurende bovenzinnelijke, magische, spirituele extase kan worden bereikt, die uiteindelijk je hele wezen en kijk op de werkelijkheid transformeert. Tantrische seks geeft aanleiding tot een diepere intimiteit en verbinding met onszelf en anderen.

Tantra-massage

Een heel intense manier om deze energie in je te integreren en levend te laten worden is door middel van tantra massage. Tantra Massage verschilt sterk van erotische massage en is in de eerste plaats een spirituele en helende vorm van massage, waarbij gebruik gemaakt wordt van een energetisch gebaseerde en sensuele stijl van lichaamswerk. Het maakt geen deel uit van de oorspronkelijke tantrische teksten of leringen, en toch biedt deze befaamde vorm van genezingstherapie moderne mensen een noodzakelijke brug naar hogere tantrische leringen.

In de Somananda Tantra School waar ik de opleiding heb gevolgd, heeft Somananda vanuit zijn rijkelijke ervaring met tantra en ayurveda een efficiënte behandeling samengesteld waarmee verregaande resultaten geboekt kunnen worden. Ayurveda is een zeer holistisch, natuurlijk en compleet genezingssysteem met een geschiedenis van reeds meer dan 2000 jaar.


De eerste keren zal de Tantra Massage vooral uit huidcontact bestaan en er zal dan ook gebruik gemaakt worden van olie. En er wordt gewerkt op het activeren van belangrijke trigger- en energiepunten, ook marmapunten genoemd, op het fysieke lichaam. Na wat oefening heb je de voorbereiding gekregen om naar de meer dieperliggende en energetische technieken te gaan – er wordt gewerkt met prana energie – wat leidt tot een tantrisch energie-orgasme over het hele lichaam.

Het doel van een tantra massage en dus om de energie te ‘sublimeren’, wat erop neerkomt deze te verplaatsen van de 3 laagste naar de 4 hogere chakra’s. Op deze manier wordt een hoger spiritueel niveau bereikt.

Deze wonderbaarlijke en inspirerende therapie kan zorgen voor een toename aan energie, een veel betere gezondheid en zelfs genezing, het opheffen van blokkades die tegenwoordig in alle mensen aanwezig zijn, diepe seksuele bevrediging, onthulling van het ware seksuele potentieel dat alle mannen en vrouwen aangeboren zijn, een hersensibilisering van belangrijke pleziergebieden, een opstap naar tantrische seks en buitengewone orgastische ervaringen, een reset van de emoties, een zuivering en ontwaken van de geest.

Het kan dus een diepgaand en onverwacht effect hebben op je gezondheid en het kan ook veelvoorkomende seksuele stoornissen en disfuncties verhelpen, zoals voortijdige ejaculatie, frigiditeit, impotentie of erectiestoornissen, en vele andere.

Kashmiri Shaivisme

De behandeling die je krijgt is gebaseerd op Kashmirische Shaivisme Tandava. Kashmiri Shaivism vertegenwoordigt de meest esoterische en exclusieve kennis in Tantra. Meesters van dit grote spirituele pad ontwikkelden hoge metafysische leringen die een diepgaand begrip van de werkelijkheid en het universum weerspiegelden.

Het bestuderen en beoefenen van deze geheime tantrische wetenschap creëert een sterk veld van spirituele resonantie met de kruinchakra – de zetel van helderheid, onthechting en transcendent hoger bewustzijn – en is een katalysator voor diepgaande transformatie.

 

Kashmiri Tantra Massage is een diep, krachtig en sensueel massageritueel dat een diep genezingsproces kan bewerken waarbij bewustzijn, meditatie en sensualiteit samensmelten. Het kan je een beter idee geven van wie je werkelijk bent.

Wanneer seksualiteit, hart en spiritualiteit zich verenigen, keren we terug naar heelheid, naar onze oorspronkelijke zuiverheid en inherente wijsheid. We worden vrij als een ziel in een menselijk lichaam. En daar is mijn werk aan gewijd.

Is je interesse gewekt? Maak een afspraak!

Wil je jouw seksuele energie op een hoger level brengen en ervaren hoe je in je gehele lichaam orgastisch kan worden? Wil je jouw hogere chakra’s openen met de kracht van jouw seksuele energie en de kanalen openen voor een hogere zelfbewustzijn?

Dan is misschien een Tantra massage en astrale heling een weg voor jou… Omdat het werken met energieën steunt op polariteiten, op tegengestelde polen, kan ik deze behandeling alleen uitvoeren bij vrouwen. Helaas is dit aanbod dus niet voor mannen. Ben je een vrouw dan kan je met dit formulier een afspraak maken voor een Kashmirische Shaivism Tandava massage.

Reken voor een sessie minimum 3 à 4 uur! Hou daar dus rekening mee in je planning. Er is een intake gesprek, zeker de eerste keer. En na de behandeling nemen we voldoende tijd om te evalueren. Vraagprijs is 240 €..

 

One Comment

  1. Belinda

    Ik leerde Dirk kennen tijdens een tantra-massage die ik bij hem boekte. Hij was erg innemend en maakte tijd voor een goed gesprek vooraf. Hij toetste de verwachtingen af, mijn ervaring en mijn achtergrond. Een doortastende, professionele aanpak, dus!
    Tijdens de massage voelde ik zijn warme aanwezigheid en diepe focus in de aanraking. Ik ervaarde de massage als erg koesterend, omhullend, een bad van warme aandacht, een moment om helemaal te genieten van het ontvangen. Het werd nooit opdringerig, nooit té veel, té intiem.
    Ook achteraf was er tijd voor een gesprek, zodat ik kon ‘landen’ voor ik weer naar huis reed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *