SvadhisthanaHeiligbeenchakra - sacraal chakra - sekschakra

Chakra 2: heiligbeen chakra

tweede chakra 2: svadhisthana, heiligbeenchakra

Vuur in mij.
laat het branden
zolang ik besta.
Warmte en liefde
kan ik uitstralen.

De betekenis van swadhisthana

Het woord 'Svadhisthana' is afgeleid van twee Sanskrietwoorden, 'Swa' en 'Adhisthana', waarbij swa 'het eigen' betekent en 'adhisthana' verblijf of zetel betekent. Daarom betekent het woord letterlijk 'zijn eigen verblijfplaats', hoewel er in het Sanskriet een andere betekenis van 'swad' is, namelijk 'geniet ervan'.

Wanneer we de tweede chakra binnengaan, komen we in het natte rijk van emoties en seksualiteit. Bij het eerste chakra lag de klemtoon op aarding, stabiliteit, overleven. Nu stappen we over naar de wereld van gevoelens, beweging, seksualiteit en lust. Er is een verschuiving van het element aarde naar het element water, van vast naar vloeibaar.

Daar waar we bij de wortelchakra aarding, stabiliteit, onbeweeglijkheid ontwikkeld hebben, is de uitdaging bij de seks chakra precies het tegenovergestelde: loslaten, stromen, bewegen, voelen,...

Door aan het heiligbeenchakra te werken, herwinnen we ons recht om te voelen. We laten dan de dynamische stroom energie door ons heen vloeien die van levensbelang is voor groei, verandering en transformatie.

Symboliek

 

sacraal-, seks- of heiligbeen chakra

Het symbool voor svadhisthana is een Lotus met 6 bloembladeren. Op elk blad staat een letter uit het Sanskriet babhamayara en la. De zaadlettergreep in het midden is vam. Deze letters staan voor de opvolgende fases van bewustzijn: genegenheid, meedogenloosheid, het gevoel van alles vernietiging, illusie, minachting en achterdocht.

Het symbool heeft ook een zilverkleurige halve maan welk het water element representeert die zo belangrijk is bij dit Swadhisthana chakra.

Het tweede chakra in één oogopslag

Sanskriet svadhisthana (bekoorlijkheid, lieflijkheid)
Benamingen  2de Chakra, heiligbeenchakra, sacraal chakra, sekschakra
Plaats Onderbuik, ietsje onder de navel. Aan de rugzijde is het wat lager, op de plaats waar zich het heiligbeen of sacrum bevindt (het platte bot boven je staartbeentje).
Kleur Oranje is een hete kleur, vol vitaliteit, energie en vurigheid. Het vertegenwoordigt sensualiteit en seksualiteit. Het heeft eveneens een hechte band met vreugde en passie. Als je deze kleur draagt of een kamer een oranje tint geeft, brengt het warmte, genezing en welzijn.
Het is een kleur die eetlust opwekt. Veel restaurants en snackketens gebruiken oranje om onbewust de eetlust te vergroten. Ook kan je zwakke kinderen die nergens aan mee doen en weinig eetlust hebben, vrolijker stemmen en gemakkelijker doen eten met oranje.
Muzieknoot Re
Soort muziek Latijns-Amerikaanse muziek, latino, salsa
Kruid/geur Jasmijn
Element Water
Identiteit Emotionele identiteit, gericht op zelfvoldoening
Lichaam Geslachtsorganen, blaas, bekkengebied, baarmoeder, prostaat, nieren, bloedsomloop
Voedsel Vloeistoffen, vis, zeewier en fruit dat zoet is en al of niet de oranje kleur in zich draagt: sinaasappels, pompoenen, citrusvruchten, meloenen, zoete aardappels, wortels. Sensuele gerechten die de herinnering aan leuke, plezierige tijden herinneren.
Etherische oliën Wit sandelhout, Mirre (bittere), sinaasappel en zwarte peper
Sleutelwoorden Beweging (motion in het Engels), ook emotionele beweging (Emotion), gevoelens laten stromen, net als water, behoeften en verlangens, seksualiteit, lust, passie, schuldgevoel, dualiteit, schaduw.
Karakterstructuur Orale: beminnaar
Ontwikkelingsfase 0,5 jaar tot 2 jaar
Fundamenteel recht Het recht om te voelen
Tegenkracht Schuldgevoel

De psychologische ontwikkeling van de seks chakra

Nadat je het thema van het welkom op aarde hebt verkend, gaat het nu in de tweede chakra om het leren omgaan met verlangens en niet vervuld geraken. Als je als kind een bodem van innerlijke voldaanheid kent, legt dit een basis voor je vermogen als volwassene om te kunnen ontvangen en te genieten.

Zo groeit de pasgeboren baby op. Het is op aarde en weet zich totaal, maar dan ook totaal afhankelijk van de buitenwereld. Zo hulpbehoevend als het is, is het tot weinig in staat. Het kan zich niet voortbewegen, kan zich niet in de taal van de mensen uitdrukken, begint pas langzaam te zien en te horen. Door te zien en te horen ervaart het dat er een buitenwerkelijkheid is, het wordt zich bewust dat er zich dingen bevinden buiten zijn onmiddellijke bereik.

Wanneer het kind leert kruipen en lopen, ontwikkelt het het vermogen om bij zijn moeder weg te geen en ervaart het korte momenten van onafhankelijkheid. Dit is het moment dat het kind "uit het ei" komt: het kind begint te ontdekken dat het een afzonderlijk persoon is, en komt uit de eiachtige symbiose van chakra één. Enerzijds is het nog steeds afhankelijk van de moeder maar aan de andere kant ervaart het die buitenwereld wel als nieuw, spannend, opwindend én beangstigend. Deze fase wordt gekenmerkt door losmaken versus hechten.

De baby is thans een en al behoefte, gewaarwording en verlangen. Het heeft wensen, verlangens en wil deze vervuld zien. Het heeft nog geen taal, kan niet spreken maar heeft alleen een keel om iets uit te drukken. Behoeften als “Ik heb honger”, “ik heb dorst”, “ik voel pijn”, “ik voel me zo alleen”, “ik ben bang”,… probeer dit maar eens uit te drukken zonder woorden! Het is zo totaal afhankelijk van de buitenwereld wat betreft de invulling van zijn behoeften. Zijn voornaamste communicatiemiddel is nu: emoties. Wanneer op zijn emoties wordt ingespeeld door de ouders dan voelt de pasgeborene een zekere voldaanheid, bevrediging. De omgeving wordt ervaren als goed en veilig en het groeit in zelfvertrouwen.

Wanneer echter aan zijn recht om behoeften te mogen hebben niet wordt beantwoord, wanneer zijn melkpapje te lang op zich laat wachten, dan ervaart de kleine “ik krijg niet wat ik nodig heb.” Het kan zich schuldig voelen omdat het verlangen naar iets regelmatig onbeantwoord is gebleven, misschien is het niet oké iets te verlangen... en bijgevolg zal het het verlangen maar onderdrukken. Daarbij aansluitend zal het kind ook gedeeltelijk angstig worden om zijn hand uit te steken. Het zal het niet meer durven vragen. Het zal alleen maar kunnen hopen op de een of andere manier te krijgen wat het nodig heeft zonder ernaar te grijpen; op deze manier kan het de gevreesde teleurstelling omzeilen.

De ontwikkeling van de volwassene

Op weg naar volwassenheid is de puber al een tijd bezig met zijn bestaanszekerheid uit te bouwen door de richting op school te kiezen waar het in zijn latere leven verder op wil bouwen. Chakra een wordt in de ontwikkeling van de jongere verder uitgestippeld. Samengaand hiermee is ook chakra twee in ontwikkeling: de jongere is al lang aan het experimenteren met relaties. De seksuele interesse in het ander geslacht wordt met de jaren groter en sterker en de behoeften aan een partner kan hoofdzaak worden. Aan de basis ligt de drijfveer naar bevrediging van emotionele behoeften, die gewoonlijk op de partner worden geprojecteerd. Worden deze behoeften niet ingewilligd of gebeuren er kwetsuren, afwijzingen,... dan kunnen onbewuste patronen uit de schaduw wakker worden geschud die de eerste relaties kunnen saboteren, vaak met misverstanden, verwijten en emotionele verwarring.

Evenwichtige kenmerken

Evenwicht in het sekschakra betekent mogelijkheid tot intieme relaties, seksuele bevrediging, lichamelijk genot, plezier in het leven, leven in stroming, beweging en verandering, inclusief sierlijke lichamelijke bewegingen. Er is emotionele stabiliteit. Je bent in staat tot diepe gevoelens. Je kunt jezelf en anderen koesteren en tegelijk gezonde seksuele en emotionele grenzen in stand houden. Je laat je dus niet snel helemaal meeslepen door je emoties. Er is een zekere stabiliteit.

Wanneer deze sacraal chakra niet goed ontwikkeld is...

Misschien vind je het gek maar de meeste mensen hebben problemen met seksualiteit. Te weinig, te veel, bang, verslaafd, beschaamd, geen, dwangmatig - het geschreeuw van pijn om seksuele verwondingen weerklinkt door veel levens; pijn en frustratie, woede en angst gaan ermee gepaard, en dat allemaal terwijl seksualiteit als iets plezierigs is bedoeld. In onze cultuur heerst er enerzijds door media en literatuur, een adoratie van seksualiteit, anderzijds is er een schrijnende verwringing: geboortebeperking, abortus, pedofilie, rechten van homoseksuelen, naaktheid, trouw, celibaat, kindermishandeling, incest, verkrachting en pornografie. In een dwingende paradox wordt seksualiteit tegelijk afgewezen en verheerlijkt.

Deze wonden eisen hun emotionele tol. Emoties tonen wordt gezien als verlies van zelfbeheersing. Voelen wordt in onze, door het verstand geregeerde cultuur, als een lagere functie beschouwd, die met de lagere status van vrouwen wordt geassocieerd. Hartstocht, een essentiële motiverende kracht voor vitaliteit, macht en creativiteit wordt onderdrukt, wordt als een nukkig kind gezien dat door onze wil onder de duim moet worden gehouden. Zonder hartstocht en lust vervaagt ons leven tot zinloze eentonigheid, raken onze gevoelens afgestompt achter de dagelijkse subroutines van ons verwacht gedrag.
Zonder gevoel raken we letterlijk het contact kwijt. Als onze zintuigen afgestompt zijn, wordt ons gedrag zinloos in plaats van zinvol.

Er zijn twee typen van problemen in elke chakra. Ofwel is er een blokkade waarbij een chakra minder actief wordt. Dan is er sprake van een deficiëntie, een te zwak ontwikkelde chakra. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: een overactief of excessief, een te sterk ontwikkelde chakra.

 

Fysiek Een te zwak ontwikkelde chakra Een te sterk ontwikkelde chakra
  Omdat het chakra weinig energie heeft, is er weinig animo om naar buiten te treden. Het lichaam is stijf, wandelen gebeurt met weinig beweging in de heupen Bewegingen zijn overdadig, vanuit een overdreven emotie
Eigenschappen Kan geen plezier toestaan zonder zichzelf te veroordelen. Ze ontzeggen zich van plezier en lust. Ze hebben weinig verlangens, weinig sociale vaardigheden. Het leven van deze mensen wordt ervaren als één en al emotie. Ze voelen maar dat ze iemand zijn wanneer ze een of andere heftige emotie voelen. Soms zijn ze uitbundig, levendig en vol energie. Dan weer woedend, of in een stortvloed van tranen. Ze hebben niet zozeer gevoelens, ze ‘zijn’ de gevoelens.
  Rigide en angst voor seksualiteit Seksueel verslaafd
  Sterke binding seks met liefde Geen binding seks met liefde, seks is een spel
  Angst om te veranderen Hartstocht, opwinding
Aandoeningen aandoeningen aan voortplantingsorganen, milt, urinewegen
menstruatieproblemen
seksuele disfunctie: impotentie, frigide, voortijdige of geen ejaculatie
pijn in de onderrug, last van de knieën, gebrekkige soepelheid
verdoofde zintuigen: geen zin om te eten, seks, plezier, leven in het algemeen.

Rechten

Elke chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Verlies je dit recht dan blokkeert het chakra. Dan is het terug opeisen van dit recht een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

Bij chakra 2 hoort het recht om te voelen. In de loop van de geschiedenis zijn er periodes geweest waar uiten van emoties werd afgekeurd of gevoeligheid als een zwakte werd beschouwd. Denk maar aan de Victoriaanse tijd, maar ook het prioritair vooropstellen van het verstand de laatste eeuwen als enige bron van betrouwbaarheid en zekerheid. Vele eeuwen is er afbreuk gemaakt op het recht om te voelen. In sommige culturen is dit nog altijd zo. Wie herkent dit niet in de opvoeding: "je hebt niet het recht om kwaad te zijn"! "Jongens huilen niet"! "hoe kan je op zo'n emotionele manier reageren"? Door te voelen krijg belangrijke informatie over je welzijn.

Een uitvloeisel van dit recht is het recht om te voelen, want als je niet kunt voelen, is het erg moeilijk om te weten wat je wilt.
En het recht om van gezonde seksualiteit te genieten is nauw met het recht om te voelen verbonden. Je kan jezelf de volgende vragen stellen:

  • Heb je het recht om je gevoelens te uiten? Mogen jouw gevoelens er zijn en hoe komen deze tot uiting?
  • Heb je het recht om je seksueel te voelen?
  • Heb je verbinding met jouw creativiteit? Kan je jouw creativiteit gebruiken om problemen op te lossen, ideeën te creëren en uit te voeren?
  • Voel je acceptatie naar het leven en anderen, en accepteer je het leven en anderen zoals ze zijn?

 

Etherische oliën

De chakra's kunnen behandeld worden met een etherische olie. De aromatische oliën kan je verdampen of rechtstreeks op de huid aanbrengen, al of niet verdunnend met een basisolie. Het aanbrengen gebeurt veelal op de chakrapunten via massage. Elke energiecentrum heeft zijn eigen vibratie en bepaalde geuren kunnen deze frequenties beïnvloeden. Enkele voorbeelden van essentiële oliën die voor chakra 2 in aanmerking komen in tabel hieronder.

Patchouli Patchouli is de etherische olie van hippies en werd in de jaren 1960 en de vroege jaren zeventig gebruikt als parfum om de geur van marihuana te verdoezelen. De olie wordt veelvuldig gebruikt in parfums en deodorants en om insecten te weren in kleding en tapijten. De olie wordt geassocieerd met de sekschakra en heeft daarom energie opwekkende invloed. Het geeft een sensueel, erotisch, oriëntaals tintje, maar niet iedereen vindt de opvallende geur aangenaam. Veel deskundigen beschouwen patchouli dan ook als een afrodisiacum.
De tweede chakra wordt ook in verband gebracht met de waterige elementen in het lichaam - patchouli bevordert de vochtafvoer uit het stoffelijke lichaam.
Ylang-ylang Ylang-ylang schenkt geborgenheid en vertrouwen. Het gevoel alles echt helemaal los te kunnen laten. Zij opent de slagbomen waarachter de emoties vastzitten. Lachen, huilen, alles kan weer stromen, voor alles is plotseling weer ruimte en tijd. De stemming wordt opgewekter, lichter, uitgelatener, soms zelfs euforisch. Zij verspreidt een zachte, zoete, erotische stemming. De olie voor tantrische rituelen.
Scharlei Scharlei staat te boek als een afrodisiacum, het heeft een hemelse geur en geeft een euforisch gevoel. Het is een befaamd geslachtsdriftverhogend middel. Werkt op de voortplantingsorganen en brengt het endocriene stelsel in balans. Kan goed werken tegen premenstruatiepijn, en kan helpen tegen spierkrampen, rugpijn en stijfheid. Kan goed werken tegen problemen in de menopauze. Versterkt de baarmoeder en verlicht pijn; kan goed zijn in de laatste fase van de bevalling.
Jasmijn Jasmijn prikkelt de geslachtsdrift, zeer sensueel en verwarmend van aard. Het is een afrodisiacum voor mannen én vrouwen.
Vanille
Fysisch werkt vanille licht stimulerend op de menstruatie, is antiseptisch en spijsverteringsbevorderend.
Vanille staat voor het koesterende, het genietende. Vanillegeur verzacht, kalmeert en harmoniseert bij ergernis, frustratie en prikkelbaarheid, angst. Het is ook niet voor niets waarom veel mensen met frustraties chocolade eten: ze worden geprikkeld door de vanille-aroma. Bij de geur van vanilleolie kan zo goed als niemand kwaad blijven of worden. Alle zoete genietingen van chocolade, koekjes, pudding en ijs doen onze weegschaal balanceren naar de zonnige, warme en koesterende zijde van het leven. Zij kan dus toegepast worden bij een excessief werkend sacrale chakra.
Mandarijnschil Mandarijnschil werkt dan meer op het fysische: ze wekt de eetlust op (zie bij kleur bij deze chakra), is versterkend voor de leven en andere spijsverteringsorganen.
Psychisch werkt mandarijn als angststiller en vermindert ze de onzekerheid rond de 2de chakra.

Chakra massage

Ben je geïnteresseerd om eens een chakra massage te ondergaan? Dan kan je kiezen om ofwel alleen de voorzijde of ook de achterzijde van de chakra's te behandelen. Elke chakra wordt op een zachte manier gemasseerd met etherische oliën door cirkelende bewegingen. Op de achtergrond zal je helende klanken en tonen horen die helpen de chakra's mee te laten trillen in hun energieveld. De geur van de aromatische oliën zullen ook inwerken op jouw systeem. Eerst wordt de stuit gedurende een vijftal minuten gemasseerd, daarna volgt het heiligbeen en zo verder .

De chakra's aan de voorzijde van het lichaam laten behandelen met een chakra massage duurt ongeveer 1u en kost 45 €. De hele reis met ook de achterkant van de chakra's duurt 2u en kost 90 €.

boek nu  

Chakra meditatie

Een chakra meditatie vraagt weinig kennis en meestal gaat zo'n meditatie samen met een visualisatie van de desbetreffende kleuren van de te behandelen chakra. Je kunt verschillende meditatievormen gebruiken. Na oefening en ervaring merk je wel welke techniek jou het beste past.

Bij deze meditatie behandel je elke chakra door er specifiek aandacht aan te geven. Je duikt als het ware in die chakra en merkt hoe het aanvoelt. Door het gevoel te accepteren en aandacht, liefde en licht te geven, herstel je het energetische evenwicht. Zo kan je bv. vanuit het centrum van de aarde elke kleur door je energiekoord langs de voeten, benen naar de betreffende chakra laten stromen en groter worden. Je voelt de uitwerking...

Krachtige heiligbeenchakra activering en balancering

De audiofrequenties en kleuren in deze video zijn voor het mediteren en afstemmen van de Svadhisthana, sacrale, seks of heiligbeen chakra. Het is als met de snaren van een harp: als ze niet goed zijn afgestemd, zullen ze niet in de juiste toonhoogte trillen maar als een onevenwichtig wiel. Maar als ze gestemd zijn en in de juiste toonhoogte klinken, zullen de snaren soepel trillen, raken de golven elkaar, kruisen elkaar en weer terug, als vloeistof, als water in een stroom die zachtjes over de kiezels loopt die het langs zijn pad tegenkomt.
Chakra's zijn energiewielen en ze moeten in evenwicht zijn. Deze video helpt je die balans te vinden. Je kunt niet één chakra in evenwicht brengen, je moet ze allemaal in evenwicht houden als je synchroniciteit in jezelf wilt vinden.

Deze chakra bevindt zich op de wervelkolom in de onderbuik. Het wordt geassocieerd met seksualiteit, emoties en verlangen, ook het vermogen om dingen op een meer psychisch niveau te voelen. Fysiek is de sacrale chakra gekoppeld aan onze voortplantings- en spierstelsels en de milt, blaas, alvleesklier, nieren. Als je uit balans bent, voel je je misschien seksueel en emotioneel minder in balans, asociaal, niet creatief en onderdrukt.