Anjavoorhoofdchakra - derde oog chakra - innerlijke oog

Chakra 6: voorhoofd chakra

Zesde chakra 6: Anja, voorhoofdchakra

Alles is helder
en zichtbaar.
Ook het onzichtbare
is mij vizier.

De betekenis van Anja

De Sanskriet naam voor chakra 6, 'Anja' betekent zowel waarnemen als commanderen. Je kan beelden zien met je fysieke ogen, maar het derde oog houdt de beelden in het geheugen die je percepties kunnen vervormen. Op basis van deze percepties "commandeer" je jouw werkelijkheid.

Het zesde chakra ligt tussen de wenkbrauwen en dan iets hoger en wordt ook het "derde oog" of "innerlijke oog" genoemd. In tegenstelling tot een veel voorkomende misvatting, bevindt het zich niet in het midden van het voorhoofd, maar tussen de ogen waar de wenkbrauwen elkaar zouden ontmoeten. Het kan ook worden beschreven als achter de ogen in het midden van het hoofd.

Het derde oogchakra wordt geassocieerd met de pijnappelklier die verantwoordelijk is voor het reguleren van bioritmen, inclusief slaap- en waaktijd. Het is een klier in de hersenen die in het middelpunt van de belangstelling staat vanwege de relatie met de perceptie en het effect van licht en veranderde of "mystieke" bewustzijnstoestanden. Het is dicht bij de optische zenuwen geplaatst en als zodanig gevoelig voor visuele stimulaties en veranderingen in verlichting.

Het derde oogchakra wordt geassocieerd met de volgende psychologische en gedragskenmerken:
visie, intuïtie, perceptie van subtiele dimensies en bewegingen van energie, met name paranormale gaven met betrekking tot helderziendheid en helderhorendheid. Toegang tot mystieke staten, verlichting. Verbinding met wijsheid, inzicht. Motiveert inspiratie en creativiteit.

Het derde oogchakra is een instrument om de subtielere eigenschappen van de werkelijkheid waar te nemen. Het gaat verder dan de meer fysieke zintuigen naar het rijk van subtiele energieën. Door je derde oog te ontwaken, kun je je openen voor een intuïtieve gevoeligheid en innerlijke waarneming.

Omdat het ons verbindt met een andere manier van zien en waarnemen, zijn de beelden van het derde oogchakra vaak moeilijk verbaal te beschrijven. Het brengt ons dichter bij het onuitsprekelijke en het ongrijpbare. Visies op het derde oog zijn ook vaak subtieler dan reguliere visioenen: ze kunnen een beetje "wazig", spookachtig, troebel of droomachtig lijken. Soms zijn de innerlijke visioenen echter duidelijk als een film die voor je ogen speelt.

Om het bewustzijn van chakra-energie van het derde oog te behouden, is mogelijk aandacht nodig en het vermogen om te ontspannen in een andere manier van kijken. Wanneer we onze geest en ons bewustzijn focussen, kunnen we verder kijken dan de afleidingen en illusies die voor ons staan en hebben we meer inzicht om te leven en dieper afgestemd op ons hoogste goed te creëren.

Het derde oogchakra wordt geassocieerd met de archetypische dimensies, evenals met het rijk van geesten.

Door bezinning, reflectie op je gedrag, is het mogelijk die bewustwording te ontwikkelen. Hier hoort het zien bij. Er zijn drie vormen van zien:

 • het kijken met de ogen
 • het innerlijke zien, de verbeelding
 • en het inzicht of intuïtie, je ziet iets in.
Intuïtie voltrekt zich vanzelf. Denken kost moeite. Het denken stopt alle andere energieën. Conclusies die voortkomen uit het rationeel denken worden hoger aangeslagen dan de intuïtie die vanzelf komt. Bij rationeel denken hoort bewijzen.

Bij het innerlijke zien hoort helderziendheid, het kunnen visualiseren, beelden oproepen. Zijn we ons bewust van onze motieven of hebben we juist een plank voor ons hoofd, waardoor we alsmaar dezelfde fouten maken? Willen we echt onder ogen zien waar we mee bezig zijn, wat ons beweegt? Nemen we genoeg tijd om ons te bezinnen op ons handelen, op onze beweegredenen?

Symboliek

 

Voorhoofd chakra of derde oog innerlijk oog

De symbool van het Anja of derde oog chakra is diepgaand in zijn eenvoud. Het zesde chakra symbool, geregeerd door Krishna, de hindoegod van wijsheid, is de Om boven een omgekeerde driehoek die binnen een cirkel tussen twee lotusbloemblaadjes zit. Individueel genomen zijn de betekenissen van al deze elementen representatief voor wijsheid.

De lotus met twee bloembladen van het derde oogchakra symboliseren een gevoel van dualiteit tussen het Zelf en God.
De omgekeerde driehoek vertegenwoordigt je verbinding met de goddelijke en echte verlichting.

Het zesde chakra in één oogopslag

Sanskriet Anja (waarnemen, commanderen)
Benamingen  6de Chakra, voorhoofdchakra, derde oog chakra, innerlijke oog chakra
Plaats Tussen de wenkbrauwen en dan iets hoger
Kleur Indigo is een kleur van het bewustzijn en hangt nauw samen met paranormale vermogens. Afhankelijk van het bewustzijnsniveau leeft de kleur indigo meer of minder bewust in ons innerlijk. Indigo symboliseert het verlangen van de mens naar bovennatuurlijke ervaringen en geestelijke helderheid en het is de kleur van de dromen. Indigo heeft een uitgesproken uitstraling voor bovenzinnelijke waarnemingen en intuïtie. Het staat open voor hogere bewustzijnsniveaus. Voor gebruik in de woning om de chakra eventueel te versterken, is indigo als kleur te donker.
Muzieknoot La
Soort muziek Klassiek, meer bepaald sonates van Mozart
Kruid/geur Lavendel
Element Licht
Identiteit Zelfreflectie
Lichaam Hypofyse, kleine hersenen, gezicht, ogen, oren, neus, bijholtes, hormoonsysteem, zenuwstelsel
Voedsel Voedsel dat vers en proteïnerijk is en waaraan niets is toegevoegd.
Etherische oliën Laurier, mirte, citroen
Sleutelwoorden Visualisatie en voorstellingsvermogen, symbolen, intuïtie, fantasie, dromen, helderziendheid, visioenen. Inzicht, bewustzijn, heldere zintuigen, paranormale begaafdheid.
Karakterstructuur  
Ontwikkelingsfase Adolescentie
Fundamenteel recht Het recht om te zien
Tegenkracht Illusie

De psychologische ontwikkeling van het innerlijke oog chakra

Vanaf zijn 12 jaar oriënteert het kind zich meer op de vorm dan op de inhoud en begint te denken als een wetenschapper of te filosoferen. Vanaf nu kan het kind nadenken over iets wat het niet ervaren heeft. Het heeft toegang tot de symbolische wereld. Zijn verbeeldingskracht helpt hem zijn symbolische voorstelling van de wereld te ontwikkelen.

Voor adolescenten betekent deze fase het opnieuw onderzoeken van hun sociale identiteit - die nu meer een bewuste keuze wordt, (de sociale identiteit van het hartchakra was voor een groot deel een onbewuste reactie op de gezinsdynamiek. Er kan sprake zijn van een ontwakende belangstelling voor spirituele zaken, mythologie, symboliek,... Op mijn vijftiende begon ik me al enorm te interesseren in spiritualiteit en begon in die jaren mystieke werken te lezen. Ik was 16 toen ik begon te mediteren en dit is nu nog altijd mijn hoofdbezigheid gebleven. Een patroon heeft zich toen gevormd en in het licht daarvan is alles verder ontwikkeld en ervaren. Als deze belangstelling de kans krijgt om te rijpen vormt er zich een archetypische identiteit. Erikson noemt dit conflict dat zich tijdens de adolescentie optreedt "identiteit versus rolverwarring",

De ontwikkeling van het zesde chakra wordt gewoonlijk als een geestelijke ontwaking omschreven. We zien opeens met nieuwe ogen, dieper, in het licht van de wijsheid.

De ontwikkeling van de volwassene

Als volwassene ben je op een leeftijd dat je je verder verdiept in mythologie, religie, spiritualiteit en filosofie. Voor sommige mensen gebeurt dit in een crisisfase maar dat hoeft niet noodzakelijk. Ook hier kan je weer geenleeftijd op plakken. Sommigen beginnen er snel mee, afhankelijk van het zaad dat gestrooid is in de adolescentie. Anderen beginnen er veel later mee. Er is een zoektoct. Dat kan zijn dat men op reis gaat, zich een tijdje terugtrekt, in de leer gaat in het Oosten, bestudering van het innerlijk leven. Wanneer alle materiële behoeften ingewilligd zijn kan het gebeuren dat men verlangd naar een meerinnerlijkeontwikkeling. Werken aan zichzelf en zijn eigen groeiproces kan hier een eerste stap in zijn. Een dergelijk zoeken vat soms aan op het moment dat de kinderen uit huis zijn en men meer tijd en vrijheid heeft voor contemplatie en spirituele oefening.

Evenwichtige kenmerken

Evenwicht in het innerlijke oog chakra betekent een goed intuïtief waarnemingsvermogen, de mogelijkheid om creatief en fantasievol te zijn, symbolische denken en een heldere kijk hebben op zijn eigen leven.

Het werken met chakra 6 zal vooral heilzaam zijn voor mensen met een warrige geest en voor degenen die grote verstandelijke inspanningen moeten leveren. Er zijn verschillende oefeningen die het helingsproces van het voorhoofdchakra kunnen bevorderen. Therapeutische oefeningen zoals droomwerk, creatieve visualisatie, meditatie,...

Wanneer deze derde oog chakra niet goed ontwikkeld is...

Met een deficiënt derde oog chakra blijven de vermogens als intuïtie, visualisatie, dromen,... onontwikkeld. Er is dan een overcompensatie op het rationeel denken. En veel van wat we weigeren te zien of te herinneren valt onder het kopje ontkenning.

Maar een beeld of een herinnering kan ook in verre contrast staan met de werkelijkheid. Beelden die niet in de ervaring geworteld zijn dienen zich aan als hallucinaties en waandenkbeelden. Bij een excessief zesde chakra is er teveel energie weg van de lagere chakra's. Zonder gronding geraken we het spoor bijster en verdwalen we in een onwerkelijke wereld.

 

  Een te zwak ontwikkelde chakra Een te sterk ontwikkelde chakra
Eigenschappen Toont ongevoelig
Slecht gezichtsvermogen
Slecht geheugen
Kan zich moeilijk voorstellingen maken
Beperkt ruimtelijk inzicht
Gebrek aan fantasie
Kan zich geen dromen herinneren
Ziet tekens maar 1 oplossing
Waanideeën
Obsessief
Concentratie problemen
Jaagt droombeelden achterna
Niet reëel
Nachtmerries
Dagdromen
Hallucinerend
Aandoeningen Hoofdpijn, visuele problemen

Rechten

Elke chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Verlies je dit recht dan blokkeert het chakra. Dan is het terug opeisen van dit recht een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

Bij chakra 6 hoort het recht om te zien. Dit recht kan worden geschaad wanneer men zegt dat wat je gezien hebt niet echt is, wanneer zaken bewust verborgen gehouden worden of ontkend worden (bijvoorbeeld wanneer één van de ouders drinkt, wanneer je ouders blijken niet jouw natuurlijke ouders te zijn,...).
Je kan jezelf de volgende vragen stellen:

 • Heb je het recht om j
 • Vertrouw je op je intuïtie?
 • Heb je verbinding met jouw cre
 • Voel je ac

 

Etherische oliën

De chakra's kunnen behandeld worden met een etherische olie. De aromatische oliën kan je verdampen of rechtstreeks op de huid aanbrengen, al of niet verdunnend met een basisolie. Het aanbrengen gebeurt veelal op de chakrapunten via massage. Elke energiecentrum heeft zijn eigen vibratie en bepaalde geuren kunnen deze frequenties beïnvloeden. Enkele voorbeelden van essentiële oliën die voor chakra 6 in aanmerking komen in tabel hieronder. Een mengsel dat het voorhoofdchakra stimuleert kan bvb. bestaan uit o.a. laurier, mirte en citroen.

Laurier Laurier schept helderheid van geest en versterkt het vermogen tot waarnemen. Volgens de occulte traditie is laurierolie de olie van de droom en het voorschouwen. Deze olie schenkt bescherming en warmte tegenover de buitenwereld en heeft een zuiverende, genezende en koesterende werking. Laurieressence hoort bij helderzienden of gevoelige mensen.
Mirte Wil je opheldering van een probleem dan kan mirte olie helpen. Zij schept een atmosfeer waarin wij objectief de voors en tegens kunnen afwegen en, zonder door emoties bedolven te gaan, onze beslissing kunnen meedelen. Zij verheldert en verruimt onze blik op de wereld.
Munt Pepermuntolie geeft verlichting bij hoofdverkoudheid en sommige soorten migraine. Ze heeft een opwekkende, activerende werking bij concentratieproblemen. Pepermunt werkt op het ego en verdrijft gevoelens van hoogmoed en eigendunk.
Citroen Citroenolie verfrist de geest en zuivert het van opgehoopte herinneringen in het verleden. Citroen leidt onmiddellijk in het hier en nu. Bij geestelijke zwaarte en vastheid geeft citroenolie verlichting en frisheid. Bij geheugenverlies stimuleert ze het korte termijngeheugen. Citroen wordt gebruikt bij geestelijke uitputting, oververmoeidheid, lusteloosheid, gebrek aan initiatiefneming en onverschilligheid. Citroen versterkt de concentratie, ondersteunt de opmerkzaamheid en ondernemingslust, krikt het denkvermogen op en helpt tegen besluitloosheid. Het heeft een positieve invloed op de geestelijke creativiteit en flexibiliteit. Kan ook ingezet worden bij slapeloosheid, nachtmerries, traagheid (versterkend).
Rozemarijn Naast het feit dat Rozemarijn ook kan gebruikt worden voor de derde chakra, is het een olie die stimulerend werkt op de hersenen en op mentale activiteit. Rozemarijn versterkt het bewustzijn en het vermogen om helder te kunnen denken, zeker tijdens momenten waar men het emotioneel moeilijk heeft. Op fijnstoffelijk niveau wordt rozemarijn in verband gebracht met helderziendheid.

Chakra massage

Je kan het derde oog masseren met volgende technieken die toegepast worden bij een gezichtsmassage:

 • Je kan met je vingers je voorhoofd tokkelen en kloppen tot deze gaat tintelen.
 • Plaats de vingers van je handen midden op het voorhoofd tegen de haargrens en maak kleine cirkelbewegingen richting zijkanten, tot midden achter in de nek.
 • Neem een pluk haar en trek er aan. Dat mag gerust stevig zijn! Beweeg deze pluk heen en weer zodat je hoofdhuid wat los komt. glij ook over het haar. Herhaal totdat je de hele schedelhuid hebt losgemaakt.
 • Beklop opnieuw je hele hoofd.
 • Masseer zachtjes de plek tussen de wenkbrauwen. Eventueel kan je een chakra olie (zie hierboven) gebruiken om het innerlijk oog te stimuleren.

Je kan ook alle chakra's aan de voorzijde van het lichaam laten behandelen met een chakra massage. Dit duurt ongeveer 1u en komt op 45 €. De hele reis met ook de achterkant van de chakra's duurt 2u en komt op 90 €.

boek nu  

Chakra meditatie

Net als elk van de spirituele chakra's is Ajna het best in balans door meditatie. Vaak zullen nieuwe mediteerders melden dat ze een tintelend gevoel in het derde oog hebben of dat dit gelijk staat aan hoofdpijn. Een tintelend of pulserend gevoel rond het gebied van het derde oog tijdens of na meditatie is een teken dat je dit geblokkeerde chakra opent.

Een geweldige Pranayama- ademhalingstechniek wordt Brahmari of de bijenadem genoemd . Breng beide handen naar je gezicht. Plaats de twee middelvingers voor je ogen. Laat de wijsvingers op de wenkbrauwlijn rusten en de pinkvingers onder de jukbeenderen. Sluit je oren met je duimen. Adem diep in en adem het woord AUM uit met de nadruk op het "M" -geluid terwijl je een zoemend geluid als een bij creëert. Doe dit twee minuten of langer. Je kunt de spanning in het hoofd verlichten en deze genezingspraktijk zal werken om het zesde chakra te openen.

Je kunt ook je innerlijke gevoel gebruiken om begeleiding te vragen om de juiste beslissingen te nemen. Je kan dit doen met een visualisatie van een ontmoeting met je wijze man / vrouw (Hogere Zelf). Rekening houdend met je geest, intellect en ego, neem je nu je ziel op in het besluitvormingsproces. Net zoals je je tot het derde chakra in het gebied van de zonnevlecht wendde om je met comfort of ongemak te begeleiden, zul je aandacht besteden aan een voorgevoel of een subtiel gevoel van vooruitgaan of tegenhouden. Als je een conflict hebt, vraag dan om je gevoel voor intuïtie voor je open te stellen om je geest de helderheid te geven die het nodig heeft om de juiste keuze te maken.

Krachtige voorhoofdchakra activering en balancering

De audiofrequenties en kleuren in deze video zijn voor het mediteren en afstemmen van de Ajna (derde oog) of The Brow Chakra (indigo). Dit voorhoofdchakra bevindt zich in het midden tussen de wenkbrauwen, net boven de ogen, en bij de eerste halswervel van de wervelkolom. Een sterk psychisch centrum, verbonden met helderziendheid, het onderbewustzijn, intuïtie, verbeeldingskracht, creativiteit en genezing. Fysiek verbonden met het zenuw- en skeletstelsel en de pijnappelklier. Onevenwichtig, kan vergeetachtigheid, zelftwijfel en het onvermogen om op uw instinct te vertrouwen veroorzaken.

Ajna, staat bekend als het derde oogchakra en is verbonden met de pijnappelklier. De pijnappelklier is een lichtgevoelige klier die het hormoon melatonine produceert dat de slaap en het wakker worden reguleert. Ajna's belangrijkste problemen zijn het balanceren van het hogere en lagere zelf en vertrouwen op innerlijke leiding. Ajna's innerlijke aspect heeft betrekking op de toegang tot intuïtie. Mentaal houdt Ajna zich bezig met visueel bewustzijn. Emotioneel behandelt Ajna duidelijkheid op een intuïtief niveau.