MuladharaWortelchakra - stuitchakra - basischakra

Chakra 1: wortel chakra

Op deze en de volgende pagina's wil ik kort wat uitleg geven over de 7 verschillende chakra's en hun betekenis, werking en vooral, als psychotherapeut, wil ik de relatie leggen tussen de psychologische kant van onze ontwikkeling en de relatie met elk energiesysteem welke onder andere in de chakra's wordt weergegeven. De manier waarop je ontwikkelt is namelijk niet alleen een psychologische gegeven maar zoals je misschien op deze website rond karakterstructuren al gelezen hebt, heeft het ook een fysieke component. De manier waarop je met je eigen energie omgaat: samenhouden, vasthouden, inhouden, terughouden of tegenhouden bepaalt je lichaamsbouw, spierspanning, ademhalingspatroon,... Elke karakterstructuur heeft ook zijn eigen mentale gedachtepatronen, negatieve gedachten,... En om het plaatje helemaal volledig te maken lees je hier hoe elke karakterstructuur zich energetisch manifesteert in het chakrasysteem. Heb je weinig connectie met het energetisch voelen dan kan de psychologische achtergrond van de karakterstructuren voor jou meer waarde hebben.

Eerste chakra 1: Muladhara, wortelchakra

Aarde voelt als thuis.
De grond geeft mij kracht.
Diepe wortels geven mij voeding.
Zonder hen sta ik wankel.
Ik leef in het hier en nu.

De betekenis van Muladhara

De Sanskriet-naam voor het onderste chakra, Muladhara, betekent wortel en daarom wordt het ook wel wortelchakra genoemd. Het bevindt zich aan de onderkant van de ruggengraat, tussen de anus en de genitaliën en vormt de fundering van het gehele chakrasysteem. Zonder een stevige, gewortelde fundering kan er niet veel worden bereikt. Dit chakra wortelt ons in ons lichaam, de stoffelijke wereld en de aarde. Een plant kan niet leven zonder wortels. Zo ook kan de psyche van een mens dat niet. Onze wortels staan voor waar we vandaan komen: de aarde, de baarmoeder, onze voorouders en familie, en onze persoonlijke geschiedenis. We kunnen niet tegelijkertijd ons verleden ontkennen en onze wortels in stand houden.

Om een stevige fundering te kunnen scheppen, is het belangrijk uit te zoeken hoe het met de wortels van onze jeugd gesteld is. Deze wortels hebben ons tijdens onze meest vormende fasen zo goed en zo kwaad als het ging gevoed en gesteund. Wanneer de grond ongastvrij was, is het belangrijk om vruchtbare grond te vinden. Dit houdt in dat we aandacht moeten besteden aan de omgevingen waarin we leven en aan de grond die we om ons heen creëren.
Het muladhara-chakra komt met het element aarde overeen, die de bodem voor onze wortels vormt. Om fysiek te overleven hebben we de aarde nodig: voedsel om te eten, dingen die we aanraken en zien, water om de dorst te lessen, lucht om te ademen,...

Voor de meesten van ons zijn onze wortels onbewuste invloeden op ons gedrag, die verband houden met elementen uit ons verleden. Muladhara in ons bewustzijn brengen betekent bewustzijn naar onze wortels brengen, betekent het verleden blootleggen, om het te onderzoeken, er in te graven.

Symboliek

 

stuit-, basis- of wortel chakra

Het symbool voor Muladhara een lotus met vier bladeren met daarin een vierkant. Het vierkant representeert de vier windrichtingen en het stevige fundament van de materiële wereld.
In dit vierkant bevindt zich een kleine, naar beneden gerichte driehoek,
De naar beneden wijzende driehoek is een symbool van de geest die zich verbindt met de materie, die grond in de aarde en ons aardse bestaan in ons lichaam. Het wordt gezien als het middelpunt van onze vitale levenskracht en is de zetel waar kundalini opgerold en sluimerend blijft totdat het wakker wordt om zijn energie naar alle andere chakra's te verdelen. In de driehoek bevind zich de godin Kundalini, die zich om de naar boven gerichte Shiva-lingam kronkelt.

Het eerste chakra in één oogopslag

Sanskriet Muladhara (Mula = wortel en Adhara = stuit)
Benamingen  1ste Chakra, wortelchakra, stuitchakra, basischakra
Plaats Onder aan de wervelkolom in het perineum (tussen de anus en geslachtsdelen)
Kleur Rood is een warme kleur, de kleur van levenskracht. Het vertegenwoordigt moed, hartstocht, kracht, agressie, vurigheid. In de natuur vinden we rood in vuur, warmte, hitte, en het is daarom ook de kleur die met aardse energie wordt geassocieerd.
Muzieknoot Do
Soort muziek percussie, drum, Afrikaanse ritmes
Kruid/geur Ceder
Element Aarde
Identiteit Het fysieke lichaam, gericht op zelfbehoud
Lichaam Dikke darm, endeldarm, botten, skelet, tanden, stuitbeen, benen, voeten, bijnieren
Voedsel Eiwitten, vlees, kip en granen, haver en bruine rijst. Rood fruit zoals aardbeien, rode bessen, kersen en tomaten, bezitten de rode energie van het wortelchakra.
Elk lievelingseten uit de kindertijd kan ook het wortelchakra stimuleren. Het is een herinnering aan de tijd waarin de wereld veilig was en zorgeloos.
Etherische oliën Ceder, Patchouli, Sandelhout, Vetiver
Sleutelwoorden Aanwezig zijn in een fysiek lichaam. Verbinding met de aarde: aarding, gronding, wortels. Veiligheid, basisvertrouwen, overleven. Materie, financiële zekerheid, verzadiging in basisbehoeften en eigen grenzen aangeven.
Karakterstructuur Schizoïde: creatief en intelligent
Ontwikkelingsfase Baarmoeder tot 1 jaar
Fundamenteel recht Het recht om er te zijn
Tegenkracht Angst

De psychologische ontwikkeling van de basis chakra

De eerste omgeving, de eerste bestaansgrond waar een mens in terecht komt is deze van de zich ontwikkelende foetus in de baarmoeder. Het al of niet welkom zijn, de manier waarop de geboorte verloopt, het vervuld worden van de wezenlijke behoeften van de kleine boreling door de moeder, en haar manier van reageren en omgaan met haar kleine lieveling maakt of de baby zich thuis zal weten op deze aarde of zich liever zou willen terugtrekken in de schoot vanwaar hij vandaan kwam. Wanneer de instinctieve impulsen van de baby niet worden ingevuld dan zal het de wereld om hem heen leren wantrouwen of negeren. Erik Erikson, die 8 stadia van psychosociale ontwikkeling onderscheidt, definieert de strijd die in deze fase, dat van de baarmoedertijd tot de eerste zes maanden duurt, als een levensstrijd van vertrouwen versus wantrouwen. Als we deze fase goed doorkomen, geeft dit het kind een gevoel van vertrouwen, hoop en wordt het recht om te zijn en het recht om te hebben bevestigd.

Het eerste chakra heeft dus te maken met de vorming van het lichaam. De zuigeling moet leren omgaan met zijn lichaam, dat is de enige taak dat het kan doen: leren zuigen, eten, vastpakken,, zitten, kruipen, staan, lopen en leren omgaan met de zwaartekracht en de ruimtelijke omgeving. Deze taken vergen ongelofelijk veel van hem en zijn bewustzijn wordt er het hele eerste jaar door in beslag genomen.

Het bewustzijn van de zuigeling is naar binnen gekeerd, en het heeft nog weinig besef van de buitenwereld. De baby leeft nog in een symbiose, een verbondenheid met de moeder en heeft nog geen besef van een eigen ik. Het is voor alles nog afhankelijk van de ander en kan totaal niet voor zichzelf zorgen. Dat vergt veel vertrouwen, dat kan geschaad worden in deze eerste fase van zijn ontwikkeling. Naarmate het meer zijn motorische functies onder de knie krijgt zal het meer onafhankelijker worden en zijn eigen weg kunnen gaan. Als alles hier vlot stroomt zal dit ook zijn uitwerking hebben in de doorstroming van energie in de eerste basischakra.

De ontwikkeling van de volwassene

In de kindertijd gebeurt onze ontwikkeling relatief onbewust. Naarmate we volwassener worden verloopt onze ontwikkeling bewuster, als we tenminste er voor open staan en de wil hebben er iets aan te doen. De meeste mensen kijken zelden naar hun individuatie proces, hun persoonlijke groei, laat staan dat ze via hun chakra's verlopende persoonlijke ontwikkeling zouden kijken. Dit vraagt al een enigzins spirituele interesse.

De eerste ontwikkeling gebeurt tijdens de kindertijd waarbij het kind de verschillende leeftijdsfasen doorloopt en telkens iets meeneemt van één van de karakterstructuren. Hierbij gaat de ontwikkeling van de chakra's hand in hand. Wanneer het kind volwassen wordt en het huis uit gaat begint de tweede ronde van de chakra ontwikkeling, maar deze is minder gemakkelijk te volgen en te ordenen omdat nu heel veel factoren, varianten, personen en externe stimulie een rol spelen bij de persoonlijke evolutie. Sommige jongvolwassenen krijgen al kinderen vooraleer ze een vak leren. Anderen gaan jarenlang naar school. Sommigen besteden eerst een deel van hun leven aan materiële stabiliteit, of aan een relatie, creatieve expressie, een engagement,... De ene doet daar een paar jaren mee. De ander zijn hele leven. Daarom kan er moeilijk één richtlijn van ontwikkeling in de volwassen fase beschreven worden en worden er dus geen leeftijden genoemd.

Chakra een: Als je als jongvolwassene het ouderlijk huis gaat verlaten is het eerste wat je moet oplossen het overleven - woonruimte vinden, leren voor jezelf zorgen, een onafhankelijk inkomen bekomen. De ene mens heeft daar geen moeite mee, de ander besteed daar zijn hele leven aan... Succesvolle voltooiing van deze fase uit zich in fundamentele onafhankelijkheid en tevredenheid met zichzelf.

Evenwichtige kenmerken

Het zal wellicht al duidelijk zijn dat een evenwichtige chakra stevig geaard is en dynamisch levendig. Er is een gevoel van lichamelijke behagelijkheid en een gezonde verspreiding van energie door het hele lichaam.

Het gaat veel te ver om een helingsproces te beschrijven voor een te zwak dan wel te sterk ontwikkeld chakra. Is het chakra ontwricht door traumatische ervaringen dan is hulp een serieuze optie. Maar er hoeven natuurlijk niet altijd ernstige ervaringen voorafgegaan zijn om deze chakra te stimuleren. Met verschillende therapeutische oefeningen kunnen zowel een deficiënte als een excessieve chakra behandeld worden.

Wanneer deze stuit chakra niet goed ontwikkeld is...

Als iemand weinig lichamelijke energie heeft of niet goed in zin vel zit, stroomt de energie niet goed meer door dit chakra (blokkade). Aarden is dan heel belangrijk. Geaard zijn betekent dat je via je lichaam met een bron van kracht verbonden bent. In fysiek opzicht gebeurt dit via de benen en de voeten. Zonder aarding ben je onstabiel, verlies je je evenwicht en wordt je meegesleept door wat rondom je gebeurd. Je herkent dan bij jezelf dat je veel dagdroomt en in een fantasiewereld leeft.

 

Fysiek Een te zwak ontwikkelde chakra Een te sterk ontwikkelde chakra
Uiterlijke verzorging en hygiëne zijn niet belangrijk extreme aandacht voor het uiterlijk
Het lichaam wordt ervaren als een ding, iets wat men meesleept. Men is lichamelijk gevoelloos en merkt niet wanneer men eten nodig heeft of rust Hier is een overdreven obsessie voor het lichaam. Men is voortdurend bekommert om een zo perfect mogelijke figuur te hebben
Vaak of een erg dun of erg dik lichaam Het lichaam is meestal groot, compact en zwaar, wat vooral bij de heupen, dijen en billen te zien iswordt geassocieerd.
Spiertonus, bloedcirculatie, kleur en grenzen zijn zwak Spieren zijn hard en stijf
   
Aandoeningen Aandoeningen aan ingewanden en darmen Soms zelfde aandoeningen
  Aandoeningen aan botten en gebit Stram, weinig beweeglijk
  Eetstoornissen, anorexia Eetstoornissen, anorexia, boulimie
Eigenschappen Vaak ziek, omdat men niet luistert naar de taal die het lichaam uitzendt Geeft veel om geld, status en materieel
  Schuchter, verlegen, onzeker Arrogant, zelfverzekerd, lawaaierig
Vaak zeer spiritueel Cynisch over spiritualiteit

Rechten

Elke chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Verlies je dit recht dan blokkeert het chakra. Dan is het terug opeisen van dit recht een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

Bij chakra 1 hoort het recht om er te zijn. Om stevigheid in de eerste chakra te vinden heb je een instinctief besef nodig van het recht om er te zijn. Dit is je basisrecht en zonder deze zullen de andere rechten moeilijk opgeëist kunnen worden. Je kan jezelf de volgende vragen stellen:

 • Heb je het recht om je ruimte in te nemen?
 • Heb je het recht om goed voor jezelf te zorgen?
 • Het recht om er te zijn is het recht om te bestaan...
 • Heb je het recht in deze na-Corona tijdperk om te overleven?
 • Heb je nu in en na de lockdown nog het recht aan veiligheid? Hoe ga je daar mee om? Of zit je nog gevangen en is je vrijheid en veiligheid verdwenen?

Een uitvloeisel van dit recht is het recht om te hebben, in het bijzonder recht om te hebben wat we nodig hebben om te kunnen overleven. Het kan zijn dat je het recht om te zijn hebt gekregen, maar nog steeds moeite hebt jezelf toe te staan:

 • Tijd voor jezelf
 • Heb je recht op geld, bezittingen, een woonst,...? Heb je het gevoel dat je alles hebt wat je nodig hebt om comfortabel te leven?
 • Het recht op liefde, of complimentjes
 • Heb je recht op voedsel, kleding, beschutting, warmte, medische zorgen, een sociale omgeving? Iets wat veel mensen in armere landen, ouderen bij ons, hartpatiënten en zieken die niet meer naar de kliniek mochten omdat alles voorbestemd was voor de "virus" zieken, niet meer hebben!
 • Heb je recht op vrijheid, een eigen meningsuiting,...?
 • Voel je je bedreigd door opdoemende angsten? Heb je nu in en na de lockdown tijd nog het recht aan veiligheid? Hoe ga je daar mee om? Of zit je nog gevangen en is je vrijheid en veiligheid verdwenen?
 • Voel je je verbonden met de natuurlijke omgeving om je heen?
 • Hoe vindingrijk ben je als je met levensproblemen geconfronteerd wordt, of het nu financieel, gezondheids gerelateerd, werk gerelateerd is?

 

Etherische oliën

De chakra's kunnen behandeld worden met een etherische olie. De aromatische oliën kan je verdampen of rechtstreeks op de huid aanbrengen, al of niet verdunnend met een basisolie. Het aanbrengen gebeurt veelal op de chakrapunten via massage. Elke energiecentrum heeft zijn eigen vibratie en bepaalde geuren kunnen deze frequenties beïnvloeden. Enkele voorbeelden van essentiële oliën die voor chakra 1 in aanmerking komen in tabel hieronder.

Basilicum Basilicum geeft orde en structuur en is aardend.
Ceder  Ceder geeft aanvaarding en aarding. Ceder kan ons ook helpen een gevoel van evenwichtigheid en een gevoel dat wij ons eigen leven beheersen, te ontwikkelen en te handhaven.
Patchouli De olie wordt geassocieerd met de wortelchakra en heeft daarom dan ook een versterkende en aardende invloed. Patchouli heeft speciaal waarde voor ‘dromers’ en mensen die weinig aandacht geven aan hun lichaam of die het gevoel hebben dat zij buiten dat lichaam leven. Dat is overigens een bekend valkuil voor veel mensen die zich met het spirituele bezig houden; misschien hechten zij zo veel belang aan hun mentale/spirituele ervaringen dat dat ten koste gaat van hun lichamelijke welzijn. Patchouli helpt ons onze energie te aarden en te integreren en zorgt ervoor dat we voeling blijven houden met ons fysieke zelf.
Patchouli kan evengoed gebruikt worden voor de tweede chakra.

Sandelhout
Sandelhout werkt op de wortelchakra en de kruinchakra waar ze de spirituele ontwikkeling bevordert. Sandelhout beïnvloedt de chakra energie op zoveel verschillende manieren, omdat het een zeer ingewikkelde olie is met veel verschillende effecten op subtiel niveau. Zo kan ze bvb. evengoed gebruikt worden voor de tweede chakra. Een van de grootste verdiensten van de olie ligt in het feit dat ze een verbinding tot stand brengt tussen de wortel en de kruinchakra.
In een massage verspreidt zich met sandelhout een zachte warmte door het lichaam. Deze massage is vooral goed voor mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt of voor diegenen bij wie de energiecentra ongelijkmatig worden belast of aangesproken.
Vetiver Vetiver brengt de mens in verbinding met de aardse krachten om zich te herstellen en te versterken. De ideale olie voor wie slecht contact heeft met de aarde, vlug in dagdromen en fantasie verdwijnt. Vetiver verbindt ons weer op krachtige wijze met ons eigen lichaam en daarmee ook met onze seksualiteit. Dit gebeurt op een sterke, kalme en aardegebonden wijze.

Chakra massage

Ben je geïnteresseerd om eens een chakra massage te ondergaan? Dan kan je kiezen om ofwel alleen de voorzijde of ook de achterzijde van de chakra's te behandelen. Elke chakra wordt op een zachte manier gemasseerd met etherische oliën door cirkelende bewegingen. Op de achtergrond zal je helende klanken en tonen horen die helpen de chakra's mee te laten trillen in hun energieveld. De geur van de aromatische oliën zullen ook inwerken op jouw systeem. Eerst wordt de stuit gedurende een vijftal minuten gemasseerd, waarna de andere chakra's volgen.

De chakra's aan de voorzijde van het lichaam laten behandelen met een chakra massage duurt ongeveer 1u en kost 45 €. De hele reis met ook de achterkant van de chakra's duurt 2u en kost 90 €.

boek nu  

Chakra meditatie

Een chakra meditatie vraagt weinig kennis en meestal gaat zo'n meditatie samen met een visualisatie van de desbetreffende kleuren van de te behandelen chakra. Je kunt verschillende meditatievormen gebruiken. Na oefening en ervaring merk je wel welke techniek jou het beste past.

Bij deze meditatie behandel je elke chakra door er specifiek aandacht aan te geven. Je duikt als het ware in die chakra en merkt hoe het aanvoelt. Door het gevoel te accepteren en aandacht, liefde en licht te geven, herstel je het energetische evenwicht. Zo kan je bv. vanuit het centrum van de aarde elke kleur door je energiekoord langs de voeten, benen naar de betreffende chakra laten stromen en groter worden. Je voelt de uitwerking...

Krachtige wortelchakra activering en balancering

Wis de negativiteit van jezelf en je leven met deze krachtige chakra-afstemming, stimulerende, balancerende muziek, kleuren en beelden.
De audiofrequenties en kleuren in deze video zijn voor het mediteren, afstemmen en activeren van de Muladhara of Wortelchakra (rood) die zich in het perineum bevindt, het gebied tussen de geslachtsorganen en de anus. Het is gerelateerd aan instinct, veiligheid, overleving en ook aan de menselijke basispotentie. Het is fysiek gekoppeld aan onze bloedsomloop en reproductieve systemen, en de benen, bekken, geslachtsorganen en voeten. Wanneer je uit balans bent, kan je je moe voelen, overdreven voorzichtig, bang voor verandering en verkoudheid door een zwakke bloedsomloop. Muladhara wordt gesymboliseerd door een lotus met vier bloembladen en de kleur rood. Het beïnvloedt ook seksualiteit, lust en obsessie. Fysiek beheerst Muladhara seksualiteit, mentaal regelt het stabiliteit, emotioneel regelt het sensualiteit, en spiritueel beheerst het een gevoel van veiligheid.