Anahatahartchakra

Chakra 4: hart chakra

vierde chakra 4: Anahata, hartchakra

Omarm mij.
Verwarm mij.
Straal naar mij
met liefde en licht.

De betekenis van Anahata

Het woord 'Anahata' betekent "geluid dat gemaakt wordt zonder dat twee dingen elkaar raken", ook gekend onder de koan "wat is het geluid van één klappend hand?". Tevens heeft het de betekenis van onaantastbaar, ongeschonden, zuiver en onkwetsbaar. Dit suggereert dat in de kern het hart zuiver en maagdelijk schoon is, niet bezoedeld, maar hoe we het zelf beleven meestal iets is waar ervaring aan kleeft... Door te realiseren dat je ware aard zuiver en ongeschonden is, beleef je meer de essentie van dit hart chakra.

Nu komen we in het midden van het chakrasysteem. We zijn halverwege onze reis. In het hartchakra komen de energieën van de onderste chakra's samen met de stromen van de bovenste chakra's. Evenwicht is hier dus een centraal begrip. Zowel innerlijk evenwicht tussen verschillende aspecten van onszelf (het mannelijke en het vrouwelijke in ons, licht en schaduw, lichaam en geest), als evenwicht tussen onszelf en de wereld om ons heen (werk en vrije tijd, geven en nemen, in relatie treden en alleen zijn). Dit evenwicht komt liefde en relaties ten goede.
Liefde doet ons relaties aangaan en relaties bieden ons de kans het op zichzelf gerichte ego van de onderste chakra's tot bewustzijn van het grotere rijk waarin we zijn ingebed te wekken.

De betovering van liefde stelt ons open voor de weg naar ruimer bewustzijn. Wanneer we verliefd worden, hebben we ineens geen pantser meer, worden we uit onze egocentrische gewoonten gehaald en zien we de wereld ineens heel anders. Liefde doet onze starre opvattingen verdwijnen en verandert onze psychische structuur. Wanneer we verliefd worden, zien we de dingen met andere ogen - kleuren zijn dieper, woorden worden dieper gehoord, interesses van onze geliefde worden onze interesses.
Terwijl de liefde onze horizon verbreedt, brengt ze ook een diepere verbinding met onszelf tot stand. Verliefd worden brengt ons in ons lichaam terug; verlangen brengt ons via onze behoeften met het fysieke zelf in contact.

Wanneer we door een ander worden bemind, ervaren we beter wie we zijn, daar we in de ogen, woorden en het gedrag van onze geliefde weerspiegeld worden. Plotseling vangen we een glimp van onze eigen goddelijkheid op, van ons speciaal zijn, en gaan we op een nieuwe manier echt voor onszelf zorgen en een zekere trots en doelgerichtheid voelen. We zorgen beter voor ons lichaam en durven initiatieven nemen die we anders nooit zouden pakken.

Symboliek

 

hart chakra

Het Sanskrietwoord voor het vierde chakra is Anahata, wat 'ongeslagen' of 'ongedeerd' betekent. In het hart is je pure essentie, een spirituele plaats van vrijheid en verwondering; liefde, mededogen, vreugde en dankbaarheid.
De zaadlettergreep in het midden is hram. In het midden liggen 2 driehoeken die samen een zes puntige ster vormen, de Davidster. Een driehoek staat voor het neerdalen van de geest in het lichaam , en de andere driehoek staat voor het opstijgen van de materie naar het spirituele pad met meer kosmisch bewustzijn.

In het oude chakra-systeem wordt Anahata voorgesteld als een groene lotus met 12 bloembladen die de goddelijke eigenschappen van het hart vertegenwoordigen: vreugde, vrede, liefde, mededogen, vriendelijkheid, vergeving, geduld, harmonie, begrip, duidelijkheid, zuiverheid en gelukzaligheid. De 12 optellen en terugbrengen tot drie vertegenwoordigen de relatie tussen Wijsheid, Kracht en Liefde.
In het oude tantra-systeem is elk van de 12 bloembladen gegraveerd met Sanskriet letters en staan voor lust, fraude, besluiteloosheid, berouw, hoop, angst, verlangen, onpartijdigheid, arrogantie, incompetentie, discriminatie en uitdagendheid. Ze stellen een draaikolk van gedachten en emoties voor die moet worden stilgelegd om samadi binnen te gaan. Sommige vritti's zijn wenselijke eigenschappen zoals hoop, discriminatie en berouw die kunnen worden gebruikt om de negatieve eigenschappen die moeten worden overwonnen, zoals arrogantie, wellust en incompetentie, te voorkomen. Sommige van de kwaliteiten verstikken ons en als we er doorheen werken, zal ons volledige potentieel tot uiting komen, zoals angst, verlangen en besluiteloosheid. De klanken van de Sanskrietletters om te chanten zijn kam, kham, gam, gham, nam, cam, cham, jam, jham, nham, tam en tham.

Het vierde chakra in één oogopslag

Sanskriet Anahata (onvermoeibaar, onkwetsbaar, ongeslagen)
Benamingen  4de Chakra, hartchakra
Plaats midden op de borst, ter hoogte van het hart.
Kleur Groen is de kleur van het midden, het evenwicht en de harmonie. Groen bevordert het natuurlijke, het kinderlijke en creatieve in ons. Het is daardoor vooral geschikt voor mensen die innerlijk verhard zijn, moeilijk kunnen vergeven of een grote teleurstelling te boven moeten zien te komen.
Het schijnt volgens onderzoeken, dat mensen die van elkaar houden veel groen in hun aura hebben.
En bij stressvolle en moeilijke momenten bestaat er geen betere remedie dan een wandeling te maken door groene weiden, velden en bossen.
Groene tinten scheppen een evenwichtige sfeer en zijn daarom aangewezen voor ruimtes waar geconcentreerd gewerkt moet worden. Gezien de ontspannende werking op onze ogen is het niet vreemd dat tennis-, biljart-, roulette- en pokertafels en schoolborden een groene kleur hebben.
Muzieknoot Fa
Soort muziek Vocaal
Kruid/geur Roos, anjer, lelie, vingerhoedskruid
Element Lucht
Identiteit Sociale identiteit gericht op zelfacceptatie
Lichaam Staat in verbinding met de plexus cardiacus en reguleert het hart, thymusklier, bloedsomloop, bloed, huid, handen, armen, bovenste deel van de rug, borstkas, longen, bronchiën.
Voedsel Voedsel dat rijk is aan omega stoffen, zoals zalm. Kleine hoeveelheden wijn, spruitjes en andere groene groenten en magere kwark. Groen voedingsmiddelen bevatten mineralen die zuren binden en kunnen daardoor brandend maagzuur genezen.
Etherische oliën Roos, oranjebloesem, rozenhout, jasmijn,
Sleutelwoorden Onvoorwaardelijke liefde, geven en ontvangen, vergeving, verbondenheid, evenwicht, harmonie, balans, compassie, gelijkmoedigheid, vriendelijkheid, mildheid, gedeelde vreugde,
Karakterstructuur Rigide: prestatiegerichte karakterstructuur
Ontwikkelingsfase 3 jaar tot 7 jaar
Fundamenteel recht Het recht om te beminnen
Tegenkracht Verdriet

De psychologische ontwikkeling van chakra vier

In de ontwikkeling van het kind begint het hartchakra zich te manifesteren wanneer het het intense egocentrisme en de koppigheid van het derde chakra achter zich laat en zich open stelt om anderen echt te leren kennen. Dit gebeurt rond de 3de en 4de levensjaar. Het kan heel onverwachts gebeuren, wanneer een kind plotseling iets liefs en aardigs voor zijn ouders doet. Niet dat de peuter voorheen geen open hart had, ouders zullen dit zeker al hebben kunnen getuigen, maar het liefhebben is eerder nog onbewust geweest. Wanneer chakra vier ontwaakt, wordt liefhebben bewuster in die zin dat het kind zijn gedrag zal aanpasesen om liefde te krijgen of te uiten.

Nu komt het kind tot de ontdekking dat het niet alleen in een één-op-één relatie leeft met de ouders, maar dat hun mama en papa ook relaties hebben, en dat het broertjes en zusjes heeft, klasgenoten, buren,... Het kind zal nu relaties imiteren, gedragingen, opvattingen, waarden,... overnemen en deze vervolgens uitdrukken in zijn eigen relatiewereld.

Hier treedt echter ook de splitsing op in anima en animus, het mannelijke en het vrouwelijke. Meisjes leren jongensachtige gedragingen te onderdrukken en jongens hun vrouwelijke, een onderdrukking die opnieuw op de voorgrond treedt omstreeks de middelbare leeftijd. Door een eenzijdige ontwikkeling komen we dan in een innerlijke crisis terecht. Werken aan het hartchakra houdt in het reïntegreren van anima en animus.

In het vierde chakra schept de peuter een sociale identiteit, een persoonlijkheid die ontstaat om met anderen in uitwisseling te treden. Het is het deel van zichzelf dat van het ego toestemming heeft om aan de oppervlakte te komen. Hier ontstaat het zelfbeeld, dat gevormd wordt door hoe anderen op hem reageren. Of het populair is of onbekend, of het kind wordt bewonderd of bekritiseerd, bemind of afgewezen, daar gedraagt het zich naar en vormt het een beeld van wie het is. Naarmate het kind volwassener worden verschuift de identiteit van op het ego gericht naar een dienstverlenende rol ten opzichte van anderen.

De ontwikkeling van de volwassene

Als volwassene groeit de gerichtheid op relaties uit tot empathie en altruïsme en het instandhouden van duurzame pertnerrelaties. Relaties die het hormonenstadium achter zich hebben gelaten vereisen meestal een zelfreflectie van het eigen gedrag ten opzichte van anderen. Op middelbare leeftijd zal het zelfonderzoek gericht zijn op het zoeken naar een evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk, of anima en animus, zoals Jung dit noemt.

Evenwichtige kenmerken

Om te kunnen liefhebben, moet er innerlijk iemand thuis zijn. Zelfaanvaarding is een eerste stap. Pas hierdoor kunnen de antennen dan weer opgestoken worden om gevoelens te ervaren in het lichaam. Wanneer de tweede chakra, het rijk der emoties, voldoende open is, dan kan de energiestroom zich door het lichaam verder bewegen. Bij het hartchakra krijgen we via de ademhaling toegang tot deze gevoelens.

Healing van het hart houdt in dat we aandacht geven aan onze kwetsbaarste en heiligste innerlijke aspecten. Slechts door aandacht te geven aan hun waarheid kunnen we het beschermende pantser laten vallen. Als het derde chakra zijn werk goed heeft gedaan, is de opening gemaakt voor het hartchakra om gewoonweg te zijn. Zijn i.p.v. doen.

Wanneer je hartchakra in balans is, accepteer je jezelf zoals je bent. Er is een evenwicht tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, anima en animus, yin en yang. Je voelt je veilig en anderen voelen en ervaren dit ook bij jou. Je bent een evenwichtig en rustig persoon en kan de dingen om je heen met een liefdevol hart, mededogen en goedheid bekijken, je aanvaard dat wat er is, en je kunt gelijkmoedig, beweeglijk en zacht zijn naar jezelf en naar anderen.

Het gaat veel te ver om een helingsproces te beschrijven van het hartchakra. Therapeutische oefeningen als ademhaling, hartmeditaties, werken rond vergeving, armoefeningen, dialoog met het innerlijk kind , kunnen zowel een deficiënte als een excessieve chakra behandelen.

Wanneer chakra 4 niet goed ontwikkeld is...

Soms kan het hart eens gewond raken. Men sluit zich dan af en stelt zich niet meer open voor een andere ontmoeting. Dit kan een tijdje duren, maar wanneer de wonde wat geheeld is, opent men zich opnieuw. Het wordt iets dramatischer wanneer dit vroeg in de kinderjaren gebeurt en naarmate deze kwetsuur zich herhaalt. Men wordt afgewezen. Een deficiënt hartchakra reageert op liefdeswonden door zich terug te trekken. Het hart wordt een gesloten systeem, en liefde wordt voorwaardelijke liefde. Het zegt: 'Als je me niet goed behandelt, geef ik je geen liefde meer'. 'Als je niet eerst iets terug doet, zeg ik niet dat ik je graag zie'. Het hart speelt een manipulatiespel. Een deficiënt hart, dat zich uitgeput voelt, wil dat anderen de eerste stap zetten.

Gek genoeg kan liefde geven ook op een excessieve manier gebeuren, het hart chakra ontwikkelt zich in overdreven vorm. Dat is anders dan bij een deficiënt hartchakra, waar men meestal wacht op redding door een prins op het witte paard. Hier geeft men wel. En wat! Niet in de zin dat men dan teveel liefde heeft, maar in de zin van liefde geven ter vervulling van eigen behoeften. Dit zijn vaak mensen die anderen willen helpen ten koste van zichzelf, om op die manier het recht te verwerven om zelf bemind te worden. Zij kunnen op die wijze zichzelf (eerste drie chakra's) opzij schuiven ten koste van een hulpbehoevende (in hun ogen). Het accent op de ander is te groot.

Bij een goed werkende hart chakra kan vaak gezegd worden dat de perineum, sacraal chakra en zonnevlecht ook redelijk moeten functioneren. Dan is het hart chakra de poort tot de hogere chakra's en een uitnodiging tot spirituele bevrediging en persoonlijke zeggenschap.

 

  Een te zwak ontwikkelde chakra Een te sterk ontwikkelde chakra
Fysiek Ingevallen borstkas, spanning tussen de schouderbladen, pijn in de borst
Eigenschappen Asociaal, teruggetrokken, kritisch, veroordelend, onverdraagzaam jegens zichzelf en anderen, eenzaamheid, depressief, angst voor relaties/intimiteit, gebrek aan inlevingsvermogen. Op anderen gericht ten koste van zichzelf, veeleisend, op kleverige manier aanhankelijk, jaloers, overdreven opofferend
Aandoeningen aandoeningen aan voortplantingsorganen, milt, urinewegen
menstruatieproblemen
seksuele disfunctie: impotentie, frigide, voortijdige of geen ejaculatie
pijn in de onderrug, last van de knieën, gebrekkige soepelheid
verdoofde zintuigen: geen zin om te eten, seks, plezier, leven in het algemeen.

Rechten

Elke chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Verlies je dit recht dan blokkeert het chakra. Dan is het terug opeisen van dit recht een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

Bij chakra 4 hoort het recht om te beminnen en bemind te worden. Dit gebeurt in sommige opvoedingen helaas waar het kind door de ouders niet bemind wordt of wanneer er niet voor hen gezorgd wordt. Het recht om te beminnen wordt geschaadt daar waar er een veroordelende houding aanwezig is t.o.v. bijvoorbeeld homoseksuelen, mannen die van mannen houden en vrouwen van vrouwen. Ook in rassendiscriminatie, culturele vooroordelen, oorlog of alles waar vijandigheid tussen groepen tot gevolg heeft.

Je kan jezelf de volgende vragen stellen:

  • Heb je het recht om je gevoelens te uiten?
  • Heb je het recht om je seksueel te voelen?
  • Heb je verbinding met jouw creativiteit? Kan je jouw creativiteit gebruiken om problemen op te lossen, ideeën te creëren en uit te voeren?
  • Voel je acceptatie naar het leven en anderen, en accepteer je het leven en anderen zoals ze zijn?

 

Etherische oliën

De chakra's kunnen behandeld worden met een etherische olie. De aromatische oliën kan je verdampen of rechtstreeks op de huid aanbrengen, al of niet verdunnend met een basisolie. Het aanbrengen gebeurt veelal op de chakrapunten via massage. Elke energiecentrum heeft zijn eigen vibratie en bepaalde geuren kunnen deze frequenties beïnvloeden. Enkele voorbeelden van essentiële oliën die voor chakra 4 in aanmerking komen in tabel hieronder.

Roos De roos is in de eerste plaats de bloem van de liefde, zowel van de menselijke als van de goddelijke liefde. Ze kan uitstekend gebruikt worden bij een hartmeditatie waarbij je je hart voorstelt als een roos dat opengaat. Roos brengt genezing voor een verdrietig hart en helpt deze chakra zich te openen. Als het hartchakra al open is, versterkt deze olie de energie ervan en laat ze de liefdesenergie naar buiten uitstralen.
Roos brengt alles in evenwicht wat uit balans geraakt is; speciaal als dit met het energiecentrum van het hart in verbinding staat. Zo schenkt ze troost bij zorgen en leed, geneest psychische pijnen, laaft een treurend hart en stelt open voor liefde, vriendelijkheid en mededogen.
Wie een bemind iemand verloren heeft kan jarenlang met een gekwetst hart blijven rondlopen. Depressie, psychische klachten, fysische pijnen kunnen daar een blijvende herinnering van zijn. Hier kan roos een pijnlijk en treurend hart troost brengen, blokkades behoedzaam aanpakken en mildheid en evenwicht brengen.
Rozenhout Rozenhoutolie brengt harmonie en evenwicht waar disharmonie is. Of men nu in lusteloosheid blijft hangen of in opperbeste stemming is, zij herstelt het emotionele evenwicht. Zij verdrijft negatieve gedachten en instellingen en laat een reinigende, vriendelijke en uitnodigende sfeer ontstaan. Rozenhoutolie ondermijnt psychische blokkades en depressies.
Ze is ook een spirituele olie en werkt op de kruinchakra. Ze is dus uitstekend geschikt op momenten van meditatie.
Oranjebloesem Neroli, of oranjebloesem zoals ze in de volksmond wordt genoemd, versterkt het hart en stimuleert de bloedcirculatie. De zoete geur dringt diep in de ziel, stabiliseert en bouwt op.
Neroli brengt ons bij onze hogere zelf en heeft een diep kalmerende en ontspannende uitwerking.
Bergamot Bergamot is een grote steun als de hartchakra door verdriet gesloten is. Het is een zonnige olie; ze maakt verdriet draaglijk en brengt licht in de donkerste situaties. Vaak wordt ze beschreven als een opbeurende olie.
Het verloren geraakte zelfbewustzijn wordt hersteld, de ziel opgefrist en vanuit donkere diepte komt het plezier in het leven weer aan het oppervlak.
Kaneel Op fysisch vlak werkt kaneel stimulerend voor de bloedsomloop, het hart en de ademhaling.
Op psychisch gebied wordt ze bij gevoelsarmoede, neiging tot afzondering, gespannenheid en angsten gebruikt. Ze stelt de zintuigen open en bevordert de creativiteit. Ze versterkt zenuwen en hart. Kaneelolie schenkt emotionele warmte en geborgenheid.

Chakra massage

Voor het hart chakra is een volledige lichaamsmassage heel goed. Ook aangeraakt worden, over je hele lichaam laten strelen kan helpen. Knuffelen opent ook het hartcentrum. Je kan dit energiewiel ook rechtstreeks laten masseren door middel van een chakra massage. Dan wordt niet alleen het hart maar ook alle andere chakra's op een zachte manier gemasseerd met etherische oliën door cirkelende bewegingen. Op de achtergrond zal je helende klanken en tonen horen die helpen de chakra's mee te laten trillen in hun energieveld. De geur van de aromatische oliën wordt speciek gekozen voor het hart en staan hier op de website als suggestie.

De chakra's aan de voorzijde van het lichaam laten behandelen met een chakra massage duurt ongeveer 1u en kost 45 €. De hele reis met ook de achterkant van de chakra's duurt 2u en kost 90 €.

boek nu  

Chakra meditatie

Een chakra meditatie vraagt weinig kennis en meestal gaat zo'n meditatie samen met een visualisatie van de desbetreffende kleuren van de te behandelen chakra. Je kunt verschillende meditatievormen gebruiken. Na oefening en ervaring merk je wel welke techniek jou het beste past.

Bij deze meditatie behandel je elke chakra door er specifiek aandacht aan te geven. Je duikt als het ware in die chakra en merkt hoe het aanvoelt. Door het gevoel te accepteren en aandacht, liefde en licht te geven, herstel je het energetische evenwicht. Zo kan je bv. vanuit het centrum van de aarde elke kleur door je energiekoord langs de voeten, benen naar de betreffende chakra laten stromen en groter worden. Je voelt de uitwerking...

Krachtige hartchakra activering en balancering

De audiofrequenties en kleuren in deze video zijn voor het mediteren en afstemmen van de Anahata of de Hartchakra (groen). De hart chakra bevindt zich op de wervelkolom in het hartgebied. Het wordt geassocieerd met ons vermogen om liefde te geven en te ontvangen, medeleven te voelen en contact met anderen te nemen. Het is het centrum van de chakra's en brengt de zeven energiecentra in evenwicht. Lichamelijk verbonden met hart, bloedsomloop en immuunsysteem. Zeer belangrijk genezingsgebied. Als je uit balans bent, voel je je misschien afgesloten voor anderen, gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker, jaloers, onbemind en vol zelftwijfel.

Anahata is gerelateerd aan de thymus, gelegen in de borst. De thymus is een onderdeel van het immuunsysteem en maakt ook deel uit van het endocriene systeem. Het is de plaats van rijping van de T-cellen die verantwoordelijk zijn voor het afweren van ziekten en kan nadelig worden beïnvloed door stress. Anahata is gerelateerd aan de kleuren groen of roze. Belangrijke kwesties met betrekking tot Anahata zijn complexe emoties, mededogen, tederheid, onvoorwaardelijke liefde, evenwicht, afwijzing en welzijn. Fysiek regelt Anahata de bloedsomloop, emotioneel regelt het onvoorwaardelijke liefde voor het zelf en anderen, mentaal regelt het passie, en geestelijk regelt het devotie.