Manipurazonnevlechtchakra - plexus solaris

Chakra 3: zonnevlecht chakra

Derde chakra 3: Manipura, zonnevlechtchakra

Ik ontvang alle goeds.
Sta open voor alles.
Het kanaal in mij
is dankbaar.

De betekenis van Manipura

Het woord 'Manipura' is afgeleid van twee Sanskrietwoorden, 'Mani' (juweel) en 'Pura' (stad). Daarom betekent het woord letterlijk 'een stad vol juwelen'. Manipura is de oorspronkelijke Sanskrietnaam voor de Plexus Solaris chakra. Gelegen rond de navel in het gebied van de zonnevlecht en tot aan het borstbeen, is het een bron van persoonlijke kracht en regeert het zelfrespect, krijgersenergie en de kracht van transformatie.

Als onze aarding sterk en stevig is en het natuurlijk stromen van emotie en beweging zijn volle gang kan gaan, dan kunnen we energie in activiteit omzetten. Energie ontwikkelt zich in ons eigen systeem en heeft de behoefte om zich nu uit te drukken, te reorganiseren en te ontladen. Dit gebeurt door activiteit.
We worden groter en volwassen en beginnen met te kiezen door welke impulsen we ons willen laten leiden en welke we liever niet willen volgen. Zo ontstaat langzaam een bewust zelf, waarin het verstand zich door instincten laat leiden, en persoonlijke verantwoordelijkheid begint te nemen. Het ego wordt geboren.

Wanneer we keuzes maken zetten we de wil in actie. We verlaten het rijk van de eerste en tweede chakra, die van veiligheid en zekerheid, en dragen onze veiligheid in onszelf mee.
In tegenstelling tot aarde en water die passief en vast zijn, is het vuur van chakra drie, de zonnevlecht chakra of Plexus Solaris, dynamisch en licht. Door passiviteit achter ons te laten, onze gewoonten te veranderen, een nieuwe koers uit te zetten, stappen we uit het oud vertrouwde, de vastheid, en gaan nieuwe wegen tegemoet. Deze van verandering. Deze verandering is nodig om de bovenste chakra's te bereiken en onze reis te voltooien.

Symboliek

 

plexus solaris of zonnevlecht chakra

Op de symbolische afbeelding van de Manipura chakra staat een lotus met tien bloembladen. Deze vertegenwoordigen de tien prana's, de vitale krachten, stromen en energietrillingen die alle functies van het menselijk lichaam beheersen en voeden. De vijf Prāna Vayus zijn: Prāna, Apāna, Udāna, Samāna en Vyāna. De vijf Upa Prāna's zijn: Nāga, Kūrma, Devadatta, Krikala en Dhananjaya.

Op elk bloemblad staat weer een Sanskriet letter. Deze staan voor Spirituele onwetendheid: dorst, jaloezie, verraad, schaamte, angst, walging, waanideeën, dwaasheid en droefheid.

Er zit een rode driehoek op en deze staat symbool voor het vuur. De naar beneden gerichte punt van de driehoek geeft de oorsprong aan. De opwaartse verbreding van de driehoekskanten duidt op groei en ontwikkeling. Bovendien geeft het aan dat de vlam groter wordt wanneer deze naar boven stijgt.

Het midden van de omgekeerde driehoek heeft de zaadmantra RAM,  uitgesproken als  RANG,  Het geluid komt uit de navel wanneer het op de juiste manier wordt herhaald RAANNNGGGG.

Het derde chakra in één oogopslag

Sanskriet Manipura (fonkelende juweel)
Benamingen  3de Chakra, zonnevlechtchakra, plexus solaris, navelchakra
Plaats Plexus Solaris, bevindt zich enkele centimeters boven de navel, in de maag streek.
Kleur Geel bevat meer licht dan welke andere kleur. Het wordt geassocieerd met de zon en met goud. De lente trakteert ons elk jaar met goudgele bloemen, zoals paardebloemen, tulpen, narcissen sleutelbloemen,... De kleur goudgeel ontplooit in de natuur zijn volle rijkdom in de zomer, wanneer talloze groenten, granen en vruchten beginnen te rijpen. Omdat er zoveel licht in geel zit, kunnen mensen er zowel gedesoriënteerd als opgewekt van worden. Geel is een warme kleur, maar minder intens dan rood of oranje.
Lichtgele en goudgele tinten maken een ruimte in huis lichter en stimuleren tot vrolijkheid en praten. Geel geverfde werkruimtes doen de prestaties en concentratie verhogen.
Muzieknoot Mi
Soort muziek Marsen
Kruid/geur Anjer
Element Vuur
Identiteit Ego identiteit gericht op zelfbepaling
Lichaam Alvleesklier, maag, lever, galblaas, milt, dunne darm, dikke darm, buikholte, vegetatief zenuwstelsel
Voedsel Voedsel dat goed is tegen leverklachten, zoals groene groenten en eten dat de spijsvertering helpt. Kip, eieren, zonnebloem- en olijfolie, honing, stroop, ananas, citroenen, grapefruit en bruine rijst zijn licht verteerbaar en goed voor dit chakra.
Etherische oliën Rozemarijn, citroen, salie,...
Sleutelwoorden Handelen, onze kracht, wil, macht en vitaliteit en de zonneschijn in het leven. Ego ontwikkeling.
Karakterstructuur Masochistische: Verdragersstructuur
Ontwikkelingsfase 1,5 jaar tot 4 jaar
Fundamenteel recht Het recht om te handelen
Tegenkracht Schaamte

De psychologische ontwikkeling van de 3de chakra

Menig ouder zal zich de fase van hun ontpoppende peuter nog wel herinneren... Tussen de 1,5 en 4 jaar ontdekt de kleine zijn eigen wil en dat hij er iets mee kan doen! De kleine weet dat zijn moeder elke ochtend haar moet haasten om op tijd klaar te komen. Nu zijn de ochtenden een strijd geworden tussen de wil van de kleine en deze van de moeder. Hij verstopt zijn schoenen, speelt met het eten, vind het ongelofelijk plezant om nee te zeggen,...
Het opstandig kind begint zich los te voelen, maar wil voortdurend gerustgesteld worden dat de ouder er nog is. Het wil zelf dingen doen, maar de meeste taken zijn nog te moeilijk om alleen te doen. Het wil zijn wil doen gelden, puur voor zijn plezier, zonder er bij stil te staan wat kan en wanneer het kan. De uitdaging van deze fase is het leren beheersen en richting geven van impulsen zonder aan spontaneïteit en enthousiasme in te boeten. Hoewel dit niet gemakkelijk is, is het wel uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van de autonomie en de eigen wil, allemaal aspecten van de derde chakra.

Het kind is tijdens deze fase van nature op zichzelf gericht en wil een gevoel van macht creëren. Het wil duidelijk maken dat het niet meer afhankelijk is van de moeder en zich veilig voelt om met zijn wil te experimenteren. Het kind is met succes "uit het ei gekropen". Wat in het tweede chakra alleen maar machteloos wensen was, zo afhankelijk was het van de moeder, wordt nu een daad van willen: "Jantje wil choco" en zal koppig blijven (het wordt daarom ook wel de koppigheidsfase genoemd) totdat de kleine zijn wil heeft kunnen verkrijgen.

De wil van het kind breken is buitengewoon beschadigend, net zoals het kind een buitensporig gevoel van macht geven zonder grenzen te stellen. Erikson verwijst naar deze fase met de woorden autonomie versus schaamte en twijfel. Is de mogelijkheid er om zijn wil uit te drukken en wordt daar gehoor aan gegeven door de ouders dan is het kind omringd met het recht om te handelen. Wanneer straf, afdwingen van gehoorzaamheid en strenge regels worden gehandhaafd, wordt het recht om te handelen geschaadt.

De ontwikkeling van de volwassene

In een volwassen stadia bevrijdt je jezelf van het aanpassen aan de verwachtingen van ouders, opvoeders, vrienden, samenleving en het stelt je in staat om echt individu te worden handelend vanuit je eigen kracht en wil. Je schept je eigen weg en toekomst, geleid door je eigen kwaliteiten en wie jij bent, zonder te moeten voldoen aan wat anderen over je zeggen of denken. Hieruit voortvloeiend voel je je vrij. Misschien lukt dit niet van jongs af aan: zal je eerst een deel van je jong besttan doorbrengen met zinloze jobs, of ga je verschillende relaties aan waarbij je telkens ervaart dat je door de verwachtingen en behoeften van die ander wordt geleid...

Zo begint de taak naar een eigen autonomie, iemand die zich onderscheidt van de ander. Je eigen carrière, je eigen interesses in politiek, religie, visie over het leven, je eigen beeld over welke relatiepatroon je wilt stappen. Het onevenwichtige derde chakra streeft naar macht over anderen.

Evenwichtige kenmerken

Bij de navelchakra gaat het voornamelijk over het vermogen om je eigen keuzes zelf te bepalen, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing. Het derde chakra stelt je in staat om een individu te worden die niet afhankelijk is van de waarden en de mening van ouders, familie, opvoeders en vrienden. Kortom: dit chakra bepaalt hoe zelfstandig en vastberaden je bent en in hoeverre je in staat bent je leven zelf vorm te geven. 

Wanneer de plexus solaris niet goed ontwikkeld is...

Als we willen dat onze kinderen als autonome individuen opgroeien, macht en verantwoordelijkheid aanvaarden, zullen ze op de juiste manier moeten begeleid worden, zonder het delicate, zich ontpoppende ego te onderdrukken. Dit ego probeert net zoals een grassprietje dapper maar voorzichtig zijn kopje boven de grond uit te steken, nieuwsgierig het eerste licht opvangend.
Maar de ervaring leert dat de derde chakra veelal een teveel of een te weinig aan energie geeft. Om hulpeloosheid, verlating, verwaarlozing,... te overwinnen is er sprake van een overdreven gehechtheid aan macht, controle en het opkrikken van het gevoel aan eigenwaarde.

Bij een overactief of excessief, een te sterk ontwikkelde chakra is er dus meer energie dan het systeem aankan; deze energie moet worden ontladen. Veelal bestaat de strategie er in de werking van de andere chakra's te verbeteren waardoor het teveel aan energie in de derde chakra gekanaliseerd wordt. Misschien moeten er emoties geuit worden, of het hart zachter gemaakt worden, of de aarding verstevigd...

Andere mensen vertonen dan weer een gebrek aan vuur en vitaliteit, hebben weinig zelfdiscipline, een zwakke wil, en een gebrek aan spontaneïteit. Ze laten zich gemakkelijk door anderen manipuleren en voelen zich vaak slachtoffer. Ze hebben geleerd de energie van de zonnevlecht chakra vast te houden, ze zitten vast in onderwerping en verzet, maar kunnen dit laatste niet uitdrukken. Er ontstaat een houding van verdragen en zo hebben we de verdragersstructuur... Bij een deficiëntie, een te zwak ontwikkelde chakra is er sprake van een vernauwing van levensenergie. Je kan het vergelijk met een buis die steeds smaller wordt. Er is dan te weinig vuur en vitaliteit. Men neemt zijn leven niet in eigen handen en gaat verantwoordelijkheden uit de weg. 

 

Fysiek Een te zwak ontwikkelde chakra Een te sterk ontwikkelde chakra
  Ontkoppeling van lichaam, slechte spijsvertering,
veel te licht,
Veel te zwaar, te veel eten, hamsteren,
Eigenschappen Heeft weining energie, is angstig, weinig discipline en vermogen om dingen af te maken, weinig eigenwaarde, heeft veel schaamte, aangetrokken door opwekkende middelen, slachtoffermentaliteit, passief.
Heeft zwakke grenzen, chronisch wanordelijk, jammert in plaats van iets te doen
Kan bovenmatig agressief zijn, overheersend, behoefte om gelijk te krijgen, machtshongerig, aangetrokken tot kalmerende middelen, woedeaanvallen, koppigheid, sterke ambities, prestatiegericht, arrogant, hyperactief.
Is op het materiële gefixeerd, hebzucht, traag, lui, moe.
Is angst voor verandering, verslaafd aan zekerheid, rigide grenzen
Aandoeningen De derde chakra heeft een grote invloed op het spijsverteringskanaal. Maagzweren, gastritis, maagzuur en een druk op de maag zijn een teken dat de derde chakra niet goed functioneert. Suikerziekte, artritis en overgewicht kunnen eveneens tekenen zijn.
Aandoeningen van de ingewanden, anus, dikke darm,
Aandoeningen van de massieve delen van het lichaam (botten, tanden),
Problemen met benen, voeten, knieën, onderrug, billen,
Eetstoornissen

Rechten

Elke chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Verlies je dit recht dan blokkeert het chakra. Dan is het terug opeisen van dit recht een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

Bij chakra 3 hoort het recht om te handelen. Er zijn periodes geweest in de geschiedenis, en culturen, en religies, die door gedragsregels, normen en wetten, het recht om te handelen serieus indijkten door angst te creëren, straffen uit te schrijven en blinde gehoorzaamheid af te dwingen. De lockdown tijdens de Corona tijd is hier ook een voorbeeld van. De meeste mensen doen wat anderen doen en zijn bang om vernieuwend of anders uit de hoek te komen. Eigenlijk bang om vrij te zijn. Wanneer het recht om te handelen wordt beperkt, dan verzwakt dat onze wil en spontaniteit, en onze levenskracht neemt af.

Een uitvloeisel van dit recht is het recht om vrij te zijn, want als je niet kunt handelen, is het erg moeilijk om je vrij te weten. Je moet dan immers handelen omdat het je wordt opgelegd, niet zoals jij het voelt zoals het goed voor jou is.
Je kan jezelf de volgende vragen stellen:

  • Heb je het recht om vrij te handelen of doe je wat anderen doen, je opleggen. Maak je je eigen keuzes?
  • Heb je het gevoel steeds onder een moeten gebukt te gaan? Is er ook zo iets als "ik wil"?
  • Heb je de overtuiging dat als je laat merken dat je iets wil, de ander niet meer van jou houdt? dus is je strategie: "ik zal lief en braaf zijn en volgzaam, want dan hou je van me"!
  • Ben je iemand die heel veel kan verdragen? Veel op zijn schouders kan nemen?

 

Etherische oliën

De chakra's kunnen behandeld worden met een etherische olie. De aromatische oliën kan je verdampen of rechtstreeks op de huid aanbrengen, best verdunnend met een basisolie zoals zoete amandelolie of jojoba olie. Het aanbrengen van de essentiële olie gebeurt op de navelchakra door cirkelvormige bewegingen. Voor de zonnevlechtchakra zijn volgende essentiële oliën van toepassing:

Citroen Citroen is een olie dat uitstekend inwerkt op de maag, darm, lever, lichaamsdelen die met het derde chakra verbonden is. Het activeert witte bloedlichaampjes, is koorts-verdrijvend, versterkend voor de bloedvaten, weerstandverhogend. Kan zo ingezet worden bij artritis, bloedarmoede, reuma, gebrek aan eetlust, keelpijnen, infectieziekten, lever- en galklachten, spijsverteringsklachten, spataderen, koorts.
Limoen Net als bij Citroen is limoenolie bevorderlijk voor de eetlust en de spijsvertering en helpt ook bij spijsverteringsstoornissen. De ontsmettende, anti-virale, anti-bacteriële en koortsverlagende eigenschappen, maken het een goed middel tegen verkoudheid, griep, koorts, en aandoeningen aan de luchtwegen en de keel; versterkt tevens het immuunsysteem.
Ze werkt zeer verfrissend en is opbeurend bij moeilijke momenten
Oregano Hoewel geen citrusvrucht zoals bovenstaande maar een kruid, toch ook maagversterkend, spijsverteringsbevorderend, eetlustopwekkend.
Het is een uiterst geschikt olie om weer kracht en moed bij elkaar te verzamelen.
Rozemarijn Rozemarijnolie is bij uitstek een stimulerende en versterkende olie. Telkens wanneer de ik-krachten te zwak zijn, enthousiasme en plezier weg is, pept zij op, schudt je door elkaar, montert je op, versterkt de wil en de bereidheid iets te doen. Iedereen die uit traagheid tot gewoonten vervalt, vindt hulp bij rozemarijnolie om de eigen slapheid te overwinnen. Zij geeft de helderheid (zie chakra 6) en kracht om problemen aan te pakken en uit de weg te ruimen.
Tegen overwerktheid en aanvaarden van problemen, werkt op de wilskracht en vreugde.
Rozemarijnolie is steungevend wanneer men zwak, traag en geestelijk vermoeid is en de eigen grenzen uit het oog verloren heeft. Het geeft je de kracht om de schouders er weer onder te zetten.
Salie
Kan gebruikt worden bij maagkrampen, spijsverteringsstoornissen, gasvorming, gebrek aan eetlust en maagslijk. Salie is sterk reinigend, vitaliserend, bevordert vaardig handelen en helderheid. Het wordt veel gebruikt voor “aurareiniging” en het reinigen van woonruimtes. Het brengt kracht, wijsheid en helderheid, is rustgevend en helend.
Sandelhout Wanneer men agressief en overmatig geprikkeld op andere mensen reageert, is het tijd voor sandelhout. Dan treedt er ontspanning en bevrijding op. Sandelhout is langzaam en machtig; ze mag daarom niet gebruikt worden bij mensen die traag reageren of erg flegmatiek zijn. Hier horen eerder oliën bij met een hogere trilling zoals ijzerhard of melisse.
Gember Gember is energiegevend, zowel fysisch als psychisch. Het lost zeer direct verhardingen en verstarringen op. En is geschikt voor hen die vasthouden aan emotionele trauma's uit het ver verleden. Zij helpt onze energie de bestaande blokkades te overwinnen, zodat alles weer vrij kan stromen. Voor hen die te streng met zichzelf en anderen omgaan, die te gedisciplineerd leven. Zij mobiliseert zeer sterk de wilskracht en het vermogen beslissingen te nemen.

Chakra massage

Ben je geïnteresseerd om eens een chakra massage te ondergaan? Dan kan je niet enkel chakra 3 masseren maar alle zeven de chakra's. Elke chakra wordt dan op een zachte manier gemasseerd met etherische oliën terwijl inspirerende klanken en tonen de energiecentra's helpen ondersteunen in hun trillingen. De geur van de aromatische oliën zullen ook inwerken op het energiesysteem.

De chakra's aan de voorzijde van het lichaam laten behandelen met een chakra massage duurt ongeveer 1u en kost 45 €. De hele reis met ook de achterkant van de chakra's duurt 2u en kost 90 €.

boek nu  

Chakra meditatie

Een chakra meditatie vraagt weinig kennis en meestal gaat zo'n meditatie samen met een visualisatie van de desbetreffende kleuren van de te behandelen chakra. Hier vind je een meditatie waarin alle chakra's worden gereinigd.

Bij deze meditatie behandel je elke chakra door er specifiek aandacht aan te geven. Je duikt als het ware in die chakra en merkt hoe het aanvoelt. Door het gevoel te accepteren en aandacht, liefde en licht te geven, herstel je het energetische evenwicht. Veel plezier er mee!.

Krachtige zonnevlechtchakra activering en balancering

De audiofrequenties en kleuren in deze video zijn voor het mediteren en afstemmen van de Manipura, plexus solaris, seks of zonnevlecht chakra. Deze chakra is geel en bevindt zich op de rug net boven de navel. Het is verbonden met het intellect. Het is het middelpunt van onze persoonlijke kracht, onze woede, macht, kracht en het actiegedeelte van onszelf. Dit psychische centrum is waar we onze zogenaamde 'onderbuikgevoelens' ervaren. Fysiek is het gekoppeld aan ons spijsverteringsstelsel, bijnier, maag, lever en galblaas, waardoor het lichaam voedingsstoffen kan opnemen. Onevenwichtige symptomen zijn mentale inzinkingen, lethargie, zich geïsoleerd voelen, bang zijn, te voorzichtig.