Vishuddhakeelchakra

Chakra 5: keel chakra

vijfde chakra 5: Vishuddha of Vishuddhi, keelchakra

Mijn geluid is wonderbaarlijk.
Mijn tong als een zwaard.
Alles regelt zich hier.

De betekenis van Vishuddha / Vishuddhi

Het woord 'Vishuddha' komt uit het Sanskriet en betekent "reinheid". Het ligt ter hoogte van de keel, tussen de sleutelbenen is er een soort ‘V’ vorm. Vandaar dat het ook wel halschakra of strottenhoofd chakra genoemd wordt. Dit chakra heeft dus alles te maken met spraak en het communiceren.

Hoe hoger we gaan hoe subtieler de chakra's worden. De eerste vier chakra's hadden te maken met gemakkelijk waarneembare zaken: vormen, beweging, activiteit en relaties. Nu betreden we de regio's van het subtiele waarnemen. Het vijfde chakra, Vishuddha, is het eerste van de drie spirituele chakra's. In het gebied van de keel regelt het de anatomische gebieden van de schildklier, bijschildklier, kaak, nek, mond, tong en strottenhoofd. Open en afgestemd zijn in het vijfde chakra is spreken, luisteren en jezelf uitdrukken vanuit een hogere vorm van communicatie. Geloof en begrip combineren de essentie van de betekenis van de Vishuddha-chakra . Het element dat overeenkomt met het vijfde chakra is ether of ruimte, en het zintuig is horen.

Authentieke expressie is niet iets dat gemakkelijk komt. Er is een delicate dans tussen zeggen wat je bedoelt en tactvol of diplomatiek blijven. Vaak is het makkelijker om te zeggen wat de ander wil horen in plaats van je waarheid te spreken. Angst om niet geaccepteerd te worden of een oordeel van de ander kan uw waarheidsgetrouwe mondelinge uitdrukking in de weg staan.

Werk aan de lagere chakra's helpt je voor te bereiden op dit communicatieniveau. Als je bijvoorbeeld het eerste en het tweede chakra uitlijnt, helpt het bij het overwinnen van angst. Het openen van het derde chakra helpt je om je persoonlijke kracht te voelen en het vertrouwen te hebben om jezelf te uiten. Weten wat er in je hart zit, komt wanneer je het vierde chakra uitlijnt. Dan, als het gaat om het verwoorden van uw behoeften, verlangens en meningen, kan je beter bepalen hoe u eerlijk kunt zijn voor uzelf en anderen.

Het 5de chakra is het centrum van geluid, vibratie en zelfexpressie. Het is de tegenpool van de zintuigelijke indrukken die langs het 2de chakra binnenkomen. De wereld is langs de poort van het tweede chakra tot ons binnen gekomen. In het vijfde chakra openen we een poort waardoor we het innerlijke zelf naar buiten tonen. Beide chakra's zijn daarom ook met elkaar verbonden, zodat problemen in het ene centrum vaak weerspiegelt worden in het andere.

Met een geopende keelchakra kunnen we zonder angst gevoelens en gedachten, opinies en gewaarwordingen uiten. Maar we kunnen ook zwijgen en de gave van het luisteren gebruiken. We kunnen onze mening uiten en nee zeggen.

Als we bij het vierde chakra onszelf zijn gaan accepteren, hoeven we niet langer de waarheid te ontkennen. De onvoorwaardelijke liefde waarmee we naar onszelf kijken geeft ons de kracht eigen gevoelens niet te ontkennen en niet te pretenderen anders te zijn. Nu zijn we in staat deze waarheid te verkondigen.

Symboliek

 

keel chakra

Het Sanskrietwoord voor het vijfde chakra is Vishuddha / Vishuddhi, wat 'reinheid' betekent. 
Het heeft een blauw gekleurde lotusbloem met zestien bloemblaadjes. Elk bloemblad heeft vermiljoenkleurige Sanskrietletters अ am, आ aam, इ im, ई eem, उ um, ऊ oom, ऋ rand, ॠ reem, ऌ lrim, ॡ lreem, ए em, ऐ richten, ओ om, औ aum, अः aam, अं ahm
De Vritti's op dit chakra beheersen spraak en expressie en bevatten dus verschillende mantra's en muzieknoten. De eerste negen Vritti's zijn de mantra's: Pranava (mantra om), udgitha (de Sama-mantra's) en opgehangen mantra's, phat, vashat, svadha, svaha, namah en de nectar van onsterfelijkheid (amrita). De resterende vritti's zijn zeven muzieknoten: nishada, rishabha, gandhara, shadja, madhyama, dhaivata en panchama.
In het midden van de lotus is een naar beneden gerichte driehoek met een cirkel erin, die het luchtelement vertegenwoordigt. Een witte cirkel vertegenwoordigt een volle maan binnenin is een zilveren halve maan, als een symbool van puur kosmisch geluid. De halve maan staat symbool voor zuiverheid.

Het vijfde chakra in één oogopslag

Sanskriet Vishuddha / Vishuddhi (reinheid)
Benamingen  5de chakra, keelchakra
Plaats Keel, nekwervels
Kleur Lichtblauw. Blauw is de kleur van de hemel en het water en geeft een gevoel van uitgestrektheid. Blauw heeft iets onbereikbaars en onbekends en straalt een zeker gevoel voor discipline en orde, ernst en rationaliteit uit. Stewardessen dragen blauw, evenals matrozen, buschauffeurs en piloten - allemaal mensen die reizen en onbekende en/of verre bestemmingen zoeken.
Wie blauw draagt, uit zich door een zekere afstandelijkheid en koelheid. Kijk maar naar de kostuums van zakenmensen en de uniformen die een zekere gereserveerdheid en koelheid uitstralen. En de adel schuwt blauw (bloed) niet.
Blauw in de slaapkamer heeft een positieve invloed op de nachtrust. Nemen we een lichtblauw deken over ons dan voelen we een kalmerend en harmonieus effect. De kleur is aan te bevelen voor ruimtes die gevoelsmatig wat koeler zouden moeten overkomen.
Muzieknoot Sol
Soort muziek Opera, boventoon muziek, new age, sacrale en meditatieve dansen
Kruid/geur Gardenia
Element Geluid
Identiteit Zelfexpressie, creativiteit
Lichaam Schildklier, keel, kaak, strottenhoofd, slokdarm, luchtpijp, ademhaling, stem, oren, nekwervels, nek, schouders, gehoor.
Voedsel Het keelchakra houdt van voeding die we gemakkelijk kunnen doorslikken. Bij een schorre keel werkt honing en citroen verzachtend. Groenten en vruchten als blauwe bosbessen, bramen, rode kool, druiven en pruimen dragen de blauwe kleur in zich.
Etherische oliën Blauwe kamille, gardenia, cananga, gember, salie, eucalyptus.
Sleutelwoorden Creativiteit, expressie, communicatie, luisteren, resonantie, waarheid, authenticiteit, onafhankelijkheid, je eigen stem vinden.
Karakterstructuur Psychopathische: prestatiegerichte karakterstructuur
Ontwikkelingsfase 7 jaar tot 12 jaar
Fundamenteel recht Het recht om de waarheid te spreken en te horen krijgen.
Tegenkracht Leugens

De psychologische ontwikkeling van chakra vijf

Hoe hoger we de chakra's volgen hoe moeilijker het wordt een expliciete leeftijdsfase aan te duiden. Dat geldt eveneens voor de met deze chakra verbonden karakterstructuur. Communicatie gebeurt immers al van in de baarmoeder in de vorm van trillingen, warmte,... Als zuigeling reageren we op gelaatsuitdrukkingen, stemhoogte, geluiden,... En na negen maanden begint het zelf al klanken te imiteren. Met twee jaar maakt de kleine al kleine zinnetjes en wanneer het vier jaar is ratelt het er op los zo dat we soms spijt hebben dat we het hebben leren praten. Op zijn zesde beheerst je het kind de taal in grote lijnen. Het is tussen zeven- en twaalfjarige leeftijd dat het vijfde chakra bloeit. Dit stadium wordt gekenmerkt door een hoger ontwikkeld symbolisch redeneren.

Na de ontwikkeling van het hartchakra en de grondlegging van de sociale identiteit waarbij het kind de relaties tussen zichzelf en zijn omgeving heeft leren kennen, ontvouwt zich dus nu een periode van persoonlijke creativiteit. Het kind heeft zijn zelfgevoel ontwikkelt en heeft nu het verlangen die energie om te zetten in creativiteit, in iets terug geven aan de anderen. Het vermogen om dit te doen en erom gewaardeerd te worden is essentieel voor de verdere instandhouding van egosterkte. Het kind heeft nu immers de mogelijkheid tot symbolisch denken, waardoor creativiteit en abstracter denken mogelijk wordt. Het begint met de eigen expressiemogelijkheden creatief te experimenteren. Het kan zijn ideeën testen door er over na te denken en te fantaseren.

Erikson noemt deze fase vlijt versus minderwaardigheidsgevoel. Dit is een periode van expansie, experimenteren en creativiteit. Daarom is het belangrijk de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van het kind te ondersteunen. Eveneens het geven van gezonde communicatie zal als ouder belangrijk zijn. Zo zal het kind leren eerlijk en openhartig te praten, zijn gevoelens leren uiten en geen angst hebben zodat het moet liegen.

Communicatie gebeurt echter niet alleen op vlak van het uitwisselen van informatie maar ook van energie (vibraties en resonantie).

Wat zijn vibraties?
Als mens ben je ook gevoelig voor vibraties. Als je dit chakra opent, word je je bewust van de invloed van energietrillingen op je lijf en je gemoedstoestand. Zoals de kwantummechanica je leert bestaat alles eigenlijk uit hele kleine deeltjes, zoals moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. De állerkleinste deeltjes zijn golven van energie. Alle materie, geluiden, gedachten,– jijzelf ook – alles heeft een trilling, een unieke vibratie en deze frequenties kunnen gemeten worden. Je eigen vibratie is het samenspel van gedachten, gevoelens, geschiedenis, gezondheid en pijnklachten in je lichaam. Omdat gedachten en gevoelens zeer sterk kunnen fluctueren, kan jouw vibratie dus van dag tot dag anders zijn.

Resoneren
Vibraties van buiten hebben effect op jou. Een voorbeeld om duidelijk te maken: je voelt je prima. Je stapt in de bus en zet je naast iemand. Als je uitstapt, voel je ineens somber gestemd. Alsof je de enrgie van die ander hebt meegenomen. We noemen dit verschijnsel resonantie: je bent mee gaan trillen in dezelfde frequentie als die van degene die naast je zat. Zo vinden er voortdurend energie-uitwisselingen plaats. Met mensen, met je omgeving, met muziek. Dankzij resonantie kom je bijvoorbeeld tot rust in een kerk, voel je een gelaten sfeer bij een begrafenisdienst of wordt je meegesleurd in een bepaalde soort muziek. Dat is allemaal communiceren op energetisch niveau. Resoneer je goed met je eigen trillingsfrequentie dan zit je goed in je vel. Het is de taak van het vijfde chakra om resonantie te stimuleren, want als je met je innerlijk en de wereld om je heen kunt resoneren, dan kun je je daarmee ook verbinden.

 

De ontwikkeling van de volwassene

Ook als volwassene gaan creatieve en persoonlijke expressie verder ontwikkelen. Het gebeurt reeds al op middelbare leeftijd, maar bij sommige mensen, bv. van het schizoïde karakterstructuur, wiens creativiteit sterker ontwikkeld is, kan dit al vroeger gebeuren. Als volwassene je creativiteit opzetten kan inhouden, een eigen zaak of bedrijf opstarten, een boek schrijven, originele ideeên uitwerken, zelf je eigen huis bouwen, of natuurlijk iets als zich uitleven in kunst of hobby.

Evenwichtige kenmerken

Een goed ontwikkelde keelchakra uit zich door een klare volle stem. Zo iemand is tot echte communicatie in staat en kan zijn innerlijke wereld ook tonen naar de buitenwereld. Hij kan goed luisteren en is creatief in zijn mogelijkheden om zich uit te drukken. Je kunt goed voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven. De communicatie met anderen is ook goed, je praat niet alleen rationeel maar je woorden hebben ook een gevoelslaag. Je kunt de waarheid spreken en ook je sterke én zwakke punten uitdrukken zonder problemen.
Mensen zullen naar jouw waarheid luisteren als inspiratie. Je kunt ook goed luisteren naar anderen en je hoort tussen de regels door wat er werkelijk gezegd wordt. Je spreekt vanuit wijsheid.

Er zijn verschillende oefeningen die het helingsproces van het vijfde chakra kunnen bevorderen. De stem en de oren zijn hiervoor de bruikbare instrumenten.Therapeutische oefeningen als stemoefeningen, nek en schouders losmaken, verhalen vertellen, symbooldrama, communicatieve vaardigheden aanleren, de stilte opzoeken,... kunnen helpen de keel en de energie er rond te laten stromen.

Wanneer chakra 5 niet goed ontwikkeld is...

Bij de ontwikkeling van de keelchakra beheers je de taal en kan je je uitdrukken... als daar ook de nodige ruimte voor is. Niet elk kind heeft de kans of de mogelijkheid om met zijn ouders te praten over vragen, gevoelens en ideeën. Sommige opvoeders praten "tegen" een kind, maar niet "met" een kind. Je groeit dan op met het idee dat wat jij vindt er niet toe doet. Je eigenwaarde wordt niet au serieus genomen, want iedereen heeft de behoefte om gehoord te worden. In zo'n situatie is de kans groot dat het vijfde chakra gesloten is. Ook als je als kind moet leven met leugens en (familie)geheimen, verzwakt dat het vijfde chakra. Net als het aanhoren van ernstige ruzies met veel geschreeuw en gegil. Het gevolg? Het keelchakra wordt excessief óf deficiënt.

 

  Een te zwak ontwikkelde chakra (deficiênt) Een te sterk ontwikkelde chakra (excessief)
Fysiek Stijve kaken
Keelklachten, doofheid, stijve nek
Zwakke nek
Eigenschappen Iemand met een zwakke vijfde chakra kan moeilijk uit zijn woorden komen. Zijn stem is zwak, schriel, stil of hees.
Hij is verlegen en wil zich liever terugtrekken.
Soms kan hij naar buiten toe zonder problemen praten over werk, nieuws,... maar wanneer hij in zijn relatie naar zijn persoonlijke behoeften en verlangens wordt gehoord is het alsof hij geen taal meer heeft.
Een excessieve vijfde chakra praat als verdedigingsmiddel, dat als controle gebruikt wordt. Het kan een middel zijn om overtollige energie over boord te gooien.
Iemand kan zo een verhaal vertellen, uitvoerig en breed gedetailleerd, maar het blijft ook bij hem gevoelloos.
Gekenmerkt door een dominerende stem, dat anderen onderbreekt.
Aandoeningen Stoornissen aan keel, oren stem en nek
Verkrampte kaken, verkrampte schouders.

Rechten

Elke chakra weerspiegelt een fundamenteel, onvervreemdbaar recht. Verlies je dit recht dan blokkeert het chakra. Dan is het terug opeisen van dit recht een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra.

Bij chakra 5 hoort het recht om de waarheid te spreken en te horen. Dit recht wordt geschaad in gezinnen waar het kind niet oprecht mocht praten. "Zwijg als grote mensen aan het praten zijn", "Aan tafel zwijg je", "je gaat nu niet trunten hé",... Het recht wordt eveneens geschaadt wanneer de ouders niet eerlijk zijn tegenover hun kind, wanneer er familiegeheimen worden bewaard, wanneer iets wordt verzwegen of als er leugens worden verteld. Wanneer ouders, cultuur, overheid tegen ons liegt wordt dit recht geschonden.

De waarheid spreken vanuit liefde brengt dit chakra helemaal in balans. Je kan jezelf de volgende vragen stellen:

  • Heb je de mogelijkheid om de waarheid te spreken?
  • Heb je het recht om je wensen en verlangens te uiten?
  • Heb je verbinding met jouw creativiteit? Kan je jouw creativiteit gebruiken om problemen op te lossen, ideeën te creëren en uit te voeren?
  • Als je veel liefde voelt voor iemand, kan jehet dan ook uitspreken?
  • Misschien verlang je ernaar je dromen waar te maken en te leven met een sterk en duidelijk doel, maar lijkt het je dit moeilijk om duidelijk te maken?

 

Etherische oliën

Een verzachtend mengsel voor het keelchakra en voor een betere communicatie bestaat o.a. uit lavendel, kamille, en gember.

Kamille De diepblauwe kleur van echte kamille heeft men altijd geassocieerd met de keelchakra. Ze geeft kalme kracht en stelt iemand in staat tot communicatie en tot het uitspreken van de waarheid zonder kwaadheid. Roomse kamille heeft een zeer delicate licht blauwe kleur en resoneert met de keelchakra in een zeer hoog octaaf; ze geeft iemand de kracht spirituele waarheden tot uitdrukking te brengen. Blauw is in het algemeen een kalmerende kleur en kamille kan dan ook goed gebruikt worden om opwinding of te grote activiteit in een chakra af te remmen.
Eucalyptus Eucalyptus is een olie dat gebruikt wordt voor allerlei klachten op de luchtwegen: astma, bronchitis, slijmvliesontsteking, hoesten, sinusitis, keelinfecties.
Op het subtiele niveau kan eucalyptus voor verdamping worden gebruikt voor de reiniging van plaatsen waar conflicten hebben plaatsgevonden zoals ruzies en twistgesprekken
Lavendel Lavendel is rustgevend, reinigend, harmoniserend, opbouwend, zuiverend, stimulerend, kalmerend. Ze is ook ontsmettende bij verkoudheid, griep en keelontsteking.
Ze brengt tot evenwicht en dat is vooral te zien in het chakra-systeem, waar lavendel de hogere en de lagere chakra’s met elkaar in evenwicht brengt. Lavendel een positieve uitwerking op alle chakra’s en heeft zowel een kalmerend als een energetisch effect.
Gember Gember droogt overmatig vocht op bij slijmvliesontsteking en loopneuzen en verzacht een zere keel, heesheid en ontstoken voorhoofdsholte.

Chakra massage

Voor het keel chakra kan je dit energiewiel stimuleren door zachte nek tractie en het losmaken van vaste fascia weefsels aan de achterkant en voorkant van de nek omringt. Je kan voor deze en ook het anja en kruin chakra kiezen voor een hapto dynamische gezichtsmassage of ook cranio sacrale therapie. Je kan het ook rechtstreeks laten masseren door middel van een chakra massage. Dan wordt de keel en de zes andere energiecentra's op een zachte manier gemasseerd met etherische oliën. Op de achtergrond zal je tonen en klanken horen die helpen de chakra's mee te laten trillen in hun energieveld. De geur van de aromatische oliën wordt speciek gekozen voor de keel en er staan er enkele hierboven als suggestie.

De chakra's aan de voorzijde van het lichaam laten behandelen met een chakra massage duurt ongeveer 1u en kost 45 €. De hele reis met ook de achterkant van de chakra's duurt 2u en kost 90 €.

boek nu  

Chakra meditatie

Een chakra meditatie vraagt weinig kennis en meestal gaat zo'n meditatie samen met een visualisatie van de desbetreffende kleuren, bij de Vishuddha chakra de kleur blauw. Je kunt verschillende meditatievormen gebruiken. Na oefening en ervaring merk je wel welke techniek jou het beste past.

Je kan bij chakrameditaties gebruik maken van mudra's, wat speciale posities van de handen zijn, om chakra's te openen. De mudra's hebben als effect dat ze meer energie sturen naar bepaalde energiecentra. Om het effect te versterken, kan je bepaalde klanken chanten. Deze geluiden zijn de letters uit het Sanskriet. Elke chakra heeft zijn eigen letters die je op deze site bij de betreffende chakra vindt. Wanneer die gechant worden, veroorzaken ze een resonatie in je lichaam die je kunt voelen op de plaats van de chakra waar deze voor bedoelt zijn.

Voor de Vishuddha doe je het volgende: leg je beide handen in schaalvorm op elkaar alsof je een schotel hebt. De duimen trek je iets op en raken elkaar bij de toppen.
Concentreer op de Keelchakra aan de basis van je keel.
Chant het geluid HAM.

Krachtige keelchakra activering en balancering

De audiofrequenties en kleuren in deze video zijn voor het mediteren en afstemmen van de Vishuddha of het keelchakra (blauw of turkoois). De keelchakra bevindt zich op de wervelkolom in het keelgebied. Het wordt geassocieerd met ons vermogen om te communiceren, onze creativiteit, rechter hersenactiviteiten, spraak en gehoor. Lichamelijk verbonden met de keel: stembanden, mond, tanden, slokdarm, schildklier en het ademhalingssysteem. Als het uit balans is, veroorzaakt het communicatieproblemen, het onvermogen om onze gevoelens en ideeën uit te drukken.

Vishuddha kan worden begrepen als gerelateerd aan communicatie en groei door middel van expressie. Dit chakra loopt parallel aan de schildklier, een klier die ook in de keel zit en die schildklierhormoon produceert, dat verantwoordelijk is voor groei en rijping. Fysiek beheerst Vishuddha communicatie, emotioneel regelt het onafhankelijkheid, mentaal regelt het vloeiend denken, en spiritueel beheerst het een gevoel van veiligheid.