Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

Transpersoonlijke Psychotherapie

Verloop en algemene voorwaarden

Wij zijn allen op zoek.
Waarnaar? Rust, ruimte en vrijheid.
Hoe komen we hieraan?
Liefde. Liefde voor jezelf door liefde in jezelf.
Hoe kunnen wij dit vinden? Stop met zoeken!
Het is er gewoon, in jezelf.

Het verloop

Bij een individuele consult heb je de mogelijkheid jouw problemen en moeilijkheden ter sprake te brengen. Afhankelijk van het probleem kan een therapeutisch traject meerdere sessies omvatten. Een reeks gesprekken bestaat altijd uit een intake én 1 of meerdere sessies. Gemiddeld duurt een gesprek een uur, maar als het probleem of de werking op dat moment het toelaat, kan er ook langer gewerkt worden.

Het eerste contact

Het eerste contact zal wellicht gebeuren langs de telefoon. Maar je kan ook per e-mail contact opnemen, hoewel dit het gemakkelijk afspreken van dag en uur niet bevordert. Klik hier voor adresgegevens en contactformulier.

Intakegesprek

Een eerste gesprek is een vrijblijvend oriënterend intakegesprek.
De bedoeling hiervan is niet zozeer de aard van het probleem te bespreken als wel het gevoel van vertrouwen en respect dat beide partijen van mekaar kunnen verwachten. We bekijken of het gestelde probleem iets is waar de therapeut aan kan werken. Of misschien is het beter om doorverwezen te worden. Is er een goed gevoel bij de gebruikte methoden en de manier van werken? Of prefereer je liever andere aanpak? Klikt het bij de eerste indruk met de therapeut? Of voel je weerstand?...

Er wordt ingegaan op je vraagstelling: waarvoor kom je? Wat zijn je verlangens? Waar wil je naar toe? Wat is haalbaar? Wat mag je verwachtingen? Wat niet? Er wordt geluisterd naar jouw familieband, je relatie met je ouders en/of partner. Zijn er fysische klachten, emotionele klachten, mentale problemen. Of richt je vraag zich naar het spirituele en/of energetische?...

Na afloop van dit eerste gesprek neem je rustig de tijd om in alle vrijheid te beslissen of de therapie doorgang zal vinden of niet.

Belangrijk bericht in deze Corona tijdperk: Hoe lang de lockdown tijd ook duurt, als je emotioneel nood hebt aan een gesprek of je zit echt in een burn-out en hebt dringend nood aan hulp, dan moeten hulpverleners er ook voor jou kunnen zijn. Met de huidige technische mogelijkheden en zeker sinds de Corona tijdperk zijn we creatief om in te spelen op veranderende situaties. Zo kunnen vanaf heden trainingen zoals heartfulness en mindfulness en therapie gesprekken online aangeboden worden. Je hoeft dus geen afstand af te leggen wat misschien ook interessant is voor mensen met drukke bezigheden, een professioneel beroep of je hebt onregelmatige uren, dan kan een sessie via een webcam een uitkomt zijn. Dit wordt her en der meer en meer aangeboden door professionele hulpverleners.
Je hoeft dus niet in de buurt te wonen. Woon je in Antwerpen, Oost Vlaanderen, Limburg of Brabant eigenlijk kan iedereen op deze manier via skype of Zoom een sessie volgen. Je hoeft daarvoor niks te instaleren of aan te schaffen, ik je stuur een link waarmee we elkaar in beeld krijgen.

Duur van de therapie

Er kan moeilijk op voorhand gezegd worden hoe lang een therapie zal duren. Afhankelijk van de vraag en de aard van de problematiek kan het proces een paar sessies duren of tientallen gesprekken. Meestal treden er soms al merkbare positieve veranderingen op na een tiental sessies. Maar in andere situaties kan het veel langer duren. Het levensproces van elke mans is uiteindelijk ook nooit af. We hebben onze hele leven nodig om aan groei en verandering te werken. Maar uiteraard kom je net op een moment waarop de crisis hoog is en er accuraat moet gewerkt worden. Liefst zo kort mogelijk.

Iets wat jarenlang opgebouwd is, patronen van denken en handelen, kan je niet zo maar in enkele weken transformeren tot iets anders. Naarmate er verder gegaan wordt in het proces kunnen er nieuwe onderwerpen aan de oppervlakte komen. Waardoor het proces verder gestimuleerd wordt.

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand pas na ongeveer tien sessies plots inziet wat het probleem is of waar precies de kern ervan zit. In die zin blijft het therapeutisch proces hoe dan ook een avontuurlijke en onvoorspelbare ontdekkingstocht in jezelf. Je kan het vergelijken met de held in sprookjes die alleen maar via vallen en opstaan de ware schat ontdekt, het begeerde goed in handen krijgt, de vijand, de draak overwint,... Op het einde van zijn lange reis kan hij doorstoten tot aan het punt van algehele transformatie.

De sessies

De sessies gaan door op mijn adres. Over het algemeen volgen we het ritme van één sessie per week of per twee weken. Daar kan natuurlijk van afgeweken worden indien dure verplaatsingkosten of -tijd doorslaggevend zijn.

Huiswerk

Het ligt zeker niet in de bedoeling om wekelijks een sessie te hebben en het verder in de tussentijd daarbij te laten. Zeker wie een individuele Mindfulness training volgt zal gedurende de volgende dagen oefeningen meekrijgen. Ervaring en oefening is essentieel in het begeleidingsproces.
Het kan dus zijn dat je de ene keer een eenvoudige opdracht meekrijgt en de andere keer wordt je bijvoorbeeld gevraagd om een verhelderende tekst door te nemen. In vele gevallen zul je ook geen huiswerk meekregen, afhankelijk van de problematiek waaraan gewerkt wordt.

Afbouw van de therapie en evaluatie

Eenmaal het proces ten einde loopt wordt, in wederzijds overleg, de frequentie van de sessies afgebouwd. Doorgaans wordt er omgeschakeld naar veertiendaagse en nadien maandelijkse of tweemaandelijkse sessies, al naar gelang van je voorkeur. Na een reeks van 8 à 10 sessies wordt op zijn minst eenmaal geëvalueerd. Dit om te zien of de gegane weg doeltreffend was en waar er eventueel door de therapeut of cliënt moet bijgewerkt worden.

Onderbreken of stoppen van de therapie

Wanneer het voor jou billijk lijkt kan, in wederzijds overleg, de therapie onderbroken of gestopt worden, om welke reden dan ook. Daartoe wordt de vrijheid van de betrokkene tenvolle gerespecteerd. Ook wordt verwacht dat bij stopzetting de therapeut daar op de hoogte van wordt gebracht indien dit niet ter sprake kwam in een sessie. Dat getuigt van elementaire beleefdheid.

Intakegesprek - praktisch

Het intakegesprek is enkel mogelijk na telefonische afspraak.
De prijs voor zowel het intakegesprek als voor de eventuele latere sessies bedraagt momenteel 40 € per uur. Na elke kwartier komt er 10 € bij.

Het intakegesprek neemt een uur tot anderhalf uur in beslag, uiteraard afhankelijk van de aard van de problematiek.

Voor wat betreft het intakegesprek hou je liefst rekening met een wachttijd van enkele dagen. Hoe snel de eventuele therapie kan van start gaan verneem je op dat moment. Enkel voor het vrijblijvende intakegesprek is een eerste afspraak nodig. Alle volgende sessies worden vastgelegd in wederzijds overleg.

Wellicht is het overbodig maar toch zinvol om te vermelden dat alles verloopt in een strikt vertrouwelijke sfeer die valt onder het beroepsgeheim.

Indien je op de afgesproken dag en uur niet kunt komen, dien je dit ten laatste 24 uur op voorhand te melden. Gebeurt dit niet dan wordt het uurtarief van 40 € aangerekend.

Interesse, aanvraag of vragen? Ga hier naar het aanmeldingsformulier of bel: 056 / 444 796

 

Voorpagina | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2022 Levensstroom | Routebeschrijving |

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele | 056 444796