Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

cognitieve therapie

Wat is cognitieve therapie?

Mijn wolken, treurend in het duister,
vergeten dat zij het zelf zijn die de zon verborgen houden.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Wat is cognitieve psychotherapie?

Dit is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck in de jaren 1960. Het gaat er van uit dat psychische klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop we met gedachten omgaan en verwerken. Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die ons negatieve gevoelens bezorgen en waardoor we ons gedragen, maar de gekleurde bril waardoor we de dingen zien. Door deze 'disfunctionele' gedachten om te veranderen en gebeurtenissen anders te leren interpreteren, ontstaat er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert. Beck heeft een hele lijst van denkfouten samengesteld, die een depressie zouden kunnen veroorzaken en in stand houden.

Gedachten leiden tot gevoelens. Dat is de kern van de cognitieve therapie. Veel van de emoties die je ervaart, worden voorafgegaan en veroorzaakt door een gedachte, hoe klein, vluchtig of onopgemerkt deze ook moge zijn.
M.a.w., gebeurtenissen hebben op zichzelf geen emotionele lading. Het is jouw interpretatie ervan die een emotie doet ontstaan. Dat wordt voorgesteld als het ABC-systeem van emoties:

A gebeurtenis --> B gedachte --> gevoel

Bijvoorbeeld:
A Gebeurtenis: je rijdt met de auto langs de autostrade. Plots kom je in een file terecht.
B Gedachte: je interpreteert de gebeurtenis door te denken: "O nee, weer een ongeval. 't Is toch geen waar zeker! Ik ga weer te laat op het werk komen."
C Gevoel: je ervaart een emotie die aansluit bij je gedachte. Dit kan zijn dat je bv. gestresseerd gaat worden.

Verander de gedachte en je verandert ook het gevoel. Had je gedacht: "Ik zal straks op de bureau van de baas moeten verschijnen om te verantwoorden," dan kan je misschien angst gevoeld hebben.
Had je gedacht: "Laat ik de eerste afrit nemen, een pot koffie drinken tot de ergste file voorbij is en ondertussen de baas even telefonisch verwittigen," dan had je misschien hooguit een lichte ergernis gevoeld.

file

 

MindfulnessEen recente ontwikkeling aan de cognitieve therapie is Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). Het is het gebruiken van inzichtmeditatie-oefeningen bij de behandeling van terugkerende depressies en andere psychische klachten. In MBCT of mindfulness staat niet de inhoud van de gedachten ter discussie maar wordt er gestreefd naar een houding van toelaten, niet-oordelen en acceptatie tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties.

Lees verder: Automatische gedachten blootleggen

Voorpagina | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2022 Levensstroom | Routebeschrijving |

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele | 056 444796