Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

Wat is zijnsoriëntatie?

Wat is zijnsoriëntatie?

Je hoeft helemaal niets te doen, je bent al helemaal vrij.

We zijn geen menselijke wezens op een spirituele reis,
we zijn spirituele wezens op een menselijke reis.


Mijn zoektocht voor ik zijnsoriëntatie leerde kennen

 

Al van jongs af aan was ik geboeid naar het Licht. Je kan er andere benamingen aan geven: in religieuze middens noemen ze het God, je kan het Al noemen, Zijn, eenheid,... Er zijn zovele woorden en tradities die het Ene benoemen wat moeilijk in woorden uit te drukken is. Met Licht bedoel ik dan een Rijkdom die in mij en elke mens aanwezig is. Het is een potentie die er altijd al was en die zijn schoonheid toont in kwaliteiten als vrede, liefde, licht, vrijheid,...
Het lezen van literatuur over mensen die soortgelijke ervaringen hebben gehad raakte mij als jongere en opende mijn ogen voor een dimensie waar het gewone bewustzijn zelden op gericht is.

Daarmee is een eerste belangrijk iets gezegd: het is een gerichtheid, een verandering van oriëntatiepunt. Daar waar ik de ganse dag door bezig ben met dagelijkse werkzaamheden, gedachten die door het hoofd bewegen, emoties die komen en gaan,... geeft dit alles de indruk dat dit de reden van het bestaan is. Omdat mijn gerichtheid voortdurend focust op ego bezigheden, is er geen herkenning van iets anders wat zou kunnen bestaan.

Wanneer echter iemand op zoek gaat naar wat hem tot eenheid voert met dat wat er altijd al is, dan is de focus veranderd. Wat voorgrond is, mijn dagelijkse drukdoenerij, wordt achtergrond en wat achtergrond is, mijn verlicht zijn, wordt voorgrond. Dit is een essentieel iets om te begrijpen wil je je echte vrijheid ervaren.

Je bent al Verlicht

Heel belangrijk daarbij is het besef dat je daarvoor niks hoeft te doen! Alleen realiseren dat je al verlicht bent. Dat je al één bent... Als je er van uit gaat dat je nog iets hoeft te doen om contact te maken met eenheid dan ga je het nooit vinden. Er is dan immers een 'ik' die één zou willen worden met iets dat eenheid wordt genoemd. Maar dat kan niet! Immers jij plus eenheid is twee!
De meeste mensen die vetrellen dat ze eenheid beleefd hebben bedoelen eigenlijk tweeheid. Er is altijd nog een ik ten opzichte van een ander.

Als er zoiets bestaat als eenheid dan kan het niet anders of je bent daar al deel van. Je hoeft niet één te worden met eenheid, want dat ben je al.
Er zijn maar 2 mogelijkheden:
1. Of alles is eenheid en dan hoef je er niet één mee te worden, want dat ben je al. Zoeken is dan onnodig.
2. Of er is een ik die zoekt naar eenheid, maar dan zijn er twee onderscheiden principes en eenheid zal nooit ontstaan want de twee blijven altijd onderscheiden bestaan. Als dat het geval is dan heeft het zoeken geen zin, want je zoekt dan naar iets wat er helemaal niet is.

De ervaring van de meeste mensen is echter anders. Ze ervaren immers een verschil tussen hen en de boom, ze ervaren niet dat ze in wezen hetzelfde zijn. Tegelijk geloven mensen in eenheid, ze ervaren het niet, maar ze geloven het. Gevolg is dat er geen keuze wordt gemaakt tussen 1 en 2 maar een vreemde middenpositie innemen. Die middenpositie bestaat uit de gedachte: ‘er is eenheid, maar toch ook weer niet’, want kennelijk is er een ik die contact moet maken met eenheid. Deze gedachte kan niet kloppen want als eenheid bestaat dan is het alles wat er is en omvat het ook jij.
Dus je bent al waar je zou willen zijn. Er is niets nodig om één te worden met eenheid want per definitie ben je dat al. Dit weten kan veel moeite en zoeken besparen.

Boeddhisten drukken dat beeldend uit: ieder mens is als een olielamp. Van binnen brandt er een prachtige vlam, alleen het glas van de olielamp is beroet. Daardoor ervaart de mens zijn eigen licht niet. Je bent reeds verlicht, oftewel ontwaakt of geacensdeerd. Je hoeft dit alleen maar te herkennen; zien dat er binnenin jou een goddelijke vlam brandt die er altijd al was. Je was alleen te druk je aandacht buiten jezelf te verleggen, waardoor je geen idee had. Je zocht naar het paradijs en vergat dat het binnenin je ligt.

Wat is zijnsoriëntatie?

Dat was een totaal andere oriëntatie focus toen ik op de eerste les van mijn opleiding Zijnsoriëntatie van de begeleider te horen kreeg: "hoe is het voor jou om te realiseren dat je al helemaal verlicht bent?" Mijn eerste indruk was: "kan niet! Niet waar". Ik ben nog niet verlicht. ik ben er juist op zoek naar. Dat is wat ik doe als ik mediteer of bid: "Waar houdt ge U verborgen Beminde, en laat gij mij in zuchten achter" [1]. Ik ben juist op zoek naar het Licht! Maar gelijk had ze: zoeken betekent net dat je er van uit gaat dat het Licht er nog niet is. Je hoopt het ooit eens te vinden.

In zijnsoriëntatie gaat men er van uit dat je dus al helemaal verlicht bent. Je bent er al maar toch is het ook een pad. In die zin dat je namelijk je oriëntatie telkens weer moet aanpassen. Voorgrond moet achtergrond worden en achtergrond moet voorgrond worden. Waar je normaal de ganse dag mee bezig bent is niet je ware aard. Alles is bezigheid van een drukdoend bewustzijn. En je meent dat dit is wie je bent. Met je pijn, lichamelijk klachten, tegenslagen, vreugde,... Wie je écht bent is echter iets helemaal anders: eenheid, verlicht, vrij,... Daar je op oriënteren is dus eigenlijk de oefening, het leren, het pad. Het is er al maar jij moet het je opnieuw herinneren. Dat vraagt discipline, oefening.

Zijnsoriëntatie is een levenspad, een weg waar je je leven lang mee bezig bent op het oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Eenmaal je geproefd hebt van deze open ruimte van zijn dan pas ga je merken dat al het andere waarmee je dagelijks bezig bent, gedachten, gevoelens, gedrag en patronen, niet echt te maken heeft met wie je echt bent. Het zijn psyche dingen, waar je als mens van nature uit gewoon bent aan vast te houden. Maar zonder het je wel beseft heeft dit alles je in de greep en kom je er niet los meer van. Zo streef je altijd naar beter en vermijd je het onaangename. Eenmaal je daaruit kunt stappen ervaar je een open ruimte en kom je in contact met levenslust, kracht en inspiratie.

Zijnsoriëntatie is een combinatie van spirituele beoefening en elementen van psychologie en psychotherapie. De spirituele bron – de non-duale grond – is zowel het beginpunt als eindpunt. Je bent al vrij. Je bent al verlicht. Je bent al één. Dat is het uitgangspunt. Via meditatie maak je contact met je wijsheidsgeest en breng je je energie tot stroming.
De psychologische kant helpt je de patronen van je gewoontezelf te kennen en te onderzoeken. Door diepgaand zelfonderzoek krijg je inzicht in jouw eigen psychologische ontwikkeling. Dit zal je helpen om losser en vrijer te worden ten opzichte van je gewoontes.

Door je geest de gewoonte aan te leren om te ‘rusten in Zijn’ krijg je een geweldig uitgangspunt om je leven op een vrije, gelukkige manier tot vervulling te brengen: in werk, relaties en maatschappelijke betrokkenheid.

 

zijnsoriëntatie

 


Hans Knibbe

Rusten in Zijn

Het exploreren van je Zijnsdimensie is bedoeld voor hen die open staan voor hun innerlijke schoonheid, vrijheid en liefde en die verlangen om hun leven van daaruit vorm te geven. Het mooie van de Zijnsgeoriënteerde benadering is dat jouw Spirit en verlichte aard vanaf het begin worden aangewakkerd en dat je allerlei methodes aangeleerd krijgt om het contact daarmee te verdiepen. Zo ga je van het begin af aan inherente wijsheid, vreugde en kracht ervaren. Dit noemen wij de kunst van het ‘rusten in Zijn’.

Kennismaken met zijnsoriëntatie

Wil je even proeven van wat zijnsoriëntatie is dan kan dit in de vierde module van een heartfulness training.

 

 

 

[1Johannes van het Kruis, Mystieke werken , Geestelijk Hooglied, strofe 1.

<Terug naar boven>

Voorpagina | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2022 Levensstroom | Routebeschrijving |

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele | 056 444796