Levensstroom

Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

heartfulness: mediteren met de vier elementen

Workshop heartfulness

De vier modules in heartfulness

Je kunt niet de liefde in je hart ervaren
als je ook niet het verdriet, kwaadheid, angst
en alle andere emoties hebt kunnen toelaten in je hart…Volg één van onderstaande links:

Structuur van de opleiding
Module 1: The physical heart
Module 2: The energetic heart
Module 3: The relational field of the heart
Module 4: The wisdom of the heart
Module 5: Heart @ Work
Module 6: Environment & the Heart
Module 7: The Heart Rhythm Society
Module 8: The Tantra Path of Awakening

Structuur van de trainingen

Deze workshop verloopt meestal in avondformule. Gedurende 8 à 12 avonden van telkens 19u00 tot 22u00 worden de thema's behandeld in een aangepaste opeenvolging.

Er zijn 4 modules die los van elkaar kunnen gevolgd worden, zondere enige verplichting. Je kan 1 module volgen, 2 of alle vier.

Module 1: The Physical Heart

In deze module wordt het accent gelegd op het fysiek hart. Via lichaamsbeweging wordt het hart opengemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van ademhalingswerk en ademoefeningen om vrijer te ademen in het hart. Via hartcoherentie kan je door middel van computer-feedback duidelijk zien welk effect emoties en dagelijkse stress hebben op je hartritme. Door eenvoudige en praktische oefeningen met behulp van je adem leer je je eigen hartcoherentie te beïnvloeden. Dit leidt in het dagelijks leven tot minder stress, beter concentratie en optimaal presteren. Hartcoherentie geeft direct toegang tot je diepere hartskwaliteiten zoals: voelen van verbinding, minder oordelen, meer liefde voor jezelf en anderen, intuïtie, authentiek zijn.

Werkvormen

 • Ademoefeningen al liggend, zittend, staand en wandelend. Ze variëren tussen langzame en dynamische bewegingen, aandachtsoefeningen en visualisaties.
 • Er wordt op de volgende thema's ingegaan: adem en loslaten, opladen met energie, adempauzes, ademkracht, adem en houding, adem en klank. Mensen met stress- en spanningsklachten zullen veel baat hebben bij deze oefeningen.
 • Een centraal onderwerp bij het oefenen met de adem is het zich bewust worden van de ademruimtes en het openen ervan.
 • Ademhalingstechnieken die hartcoherentie bevorderen
 • Aandachtsoefeningen die je eveneens kunt inbouwen in je dagelijks leven.
 • Kennismaking met het model van het wiel dat als basis geldt voor de vier modules.

Doelstellingen

 • met ademtraining de hartcoherentie en veerkracht vergroten
 • de emotionele toestand zelf leren beïnvloeden en anders leren omgaan met negatieve emoties
 • beter slapen, minder piekeren
 • ondersteunend werk verrichten bij stoornissen, die het autonome zenuwstelsel ontregelen, zoals ADHD, trauma, depressie, verslaving, stress en fysieke klachten.
 • identificeren welke gebeurtenissen uw fysiologie verstoren
 • de voortgang in de loop der tijd bijhouden
 • preventief bij depressie, stress, burn-out, slaapproblemen, angst en fysieke klachten

Module 2: The Energetic Heart

De meesten onder ons denken dat we een lelijk eendje zijn. "Er is altijd wel iets wat niet oké is met mij." Maar wat het lelijk eendje niet ziet is dat het eigenlijk een mooie witte zwaan is, stralend groots is zijn pracht! Dit is onze ware aard. Het zwaanschap, een begrip dat gebruikt wordt in de zijnsoriëntatie, is onze ware natuur maar we zijn het vergeten. In deze module maken we opnieuw contact met onze ware aard en wie we echt zijn. We gaan leren onze spiritdimensie zien die in feite er al altijd is, maar waar we zelden contact mee hebben. Wat we integendeel dagelijks doen is zoeken naar hoe het beter kan. Onze bezorgde psyche is altijd onderweg naar iets beters, grijpt naar gelukzaligheid, hecht zich aan wat leuk en aangenaam is, kent nooit rust, vergelijkt, oordeelt, bekritiseert zichzelf en beschouwt de ander als vijand. We leven verkrampt.

Hans Knibbe heeft het ooit zo verwoordt:
Iedereen leeft verkrampt, tenzij hij verlicht is. Met verkrampt bedoel ik niet dat je af en toe gespannen bent, maar dat je algemene manier van zijn gekarakteriseerd wordt door spanning, vernauwing, angst, ongemak en onvoldaanheid. Ik denk dat iedereen die serieus is en eerlijk naar zichzelf kijkt, kan constateren dat hij op een onvolkomen, gebrekkige manier leeft. Op een of andere manier ontbreekt er glorie, waardigheid, schoonheid en geluk.”

In deze training ontdek je ervaringsmatig dat je van nature al open, ruim en vrij van kramp bent. je gaat even kennis maken met zijnsoriëntatie, enkele basis elementen wordt je aangereikt. Ik ben zelf geen zijnsgeoriënteerde begeleider maar voor grondiger kennismaking verwijs ik je graag naar de school voor zijnsoriëntatie. Als je niet verstrikt bent in allerlei psyche-inhouden en gedachten, dan zijn natuurlijke intelligentie, vrijheid en openheid spontaan aanwezig. Contact met je eigen bron maken en jouw innerlijke Gestalte ontmoeten zijn de basis ingrediënten van deze training.

Je wordt op allerlei manieren in contact gebracht met jouw verlichte aard. Je leert mediteren en visualiseren en je raakt vertrouwd met bewegende meditatie en energetische oefeningen. Je gaat zien hoezeer je gehecht bent geraakt aan jouw geschiedenis en je ontdekt dat je de psychologische patronen die ontstaan zijn weer los kunt laten. Zo maak je contact met een wijze van zijn die vele malen ruimer is dan je gewoontezelf. Van hieruit kun je waardig en compassievol aanwezig zijn en leren vrijer om te gaan met dagelijkse situaties.

Werkvormen

 • meditatie al bewegend.
 • visualisaties in verbinding met zowel adem als beweging
 • aandachtsoefeningen en zitmeditaties die je eveneens kunt inbouwen in je dagelijks leven.
 • energiewerk
 • verkennende oefeningen in twee- of drietallen.
 • vriendelijkheidsmeditaties en meditaties gericht op het hart
 • kennismaking met het model van het wiel dat als basis geldt voor de vier modules

Doelstellingen

 • gewoonte patronen ontdekken en losmaken door je te richten op je ware aard
 • via lichaamswerk inwerken op vastzittende energie en het lichaam losmaken.
 • de hartsenergie leren aanvoelen en het leven vanuit het hart integreren in het dagelijks leven.
 • je 'Spirit' en verlichte aard' aanspreken en terug ontdekken en via verschillende methodes het contact daarmee verdiepen
 • is bedoeld voor diegenen die een intuïtie hebben van inherente vrijheid, schoonheid en liefde en die gedreven zijn om dit in hun leven vorm te geven
 • door rusten in zijn je wijsheid, vreugde en kracht ervaren
 • ontdekken dat jouw psyche niet datgene is wat je werkelijk bent maar beelden zijn waarin je bent gaan geloven

Module 3: The Wisdom of the Heart

Deze training is een bewustzijnstraining die ons hele wezen aanspreekt. Daarom mediteren we en doen we lichaamswerk. We maken dankbaar gebruik van de kennis van de psychoanalytische therapie.

Module 4: The emotional Heart

We maken contact met de relationele mogelijkheden van het hart. Via bewegings oefeningen, lichaamswerk, visualisatie,... werken we aan het emotioneel stuk van het hart: met geslotenheid en openheid, de verschillende emoties,...

Module 5: Heart @ Work

Module 6: Environment & the Heart

Module 7: The Heart Rhythm Society

Module 8: The Tantra Path of Awakening

In deze module bekijken we het relationeel veld van het hart. Het hart is niet alleen iets persoonlijks maar is ook altijd in interactie met de ander. Het hart wordt het meest geopend (en sterkst gesloten) in partnerrelaties. Wanneer we echt verbonden zijn met een ander zullen we ook ervaren dat hart en seks met elkaar in verbinding treden.

Wat is Tantra?
Tantra is een pad van bewustwording, heling, liefde, intimiteit en seksualiteit.

Het is een reis naar je essentie. Het is een manier om je ego-structuren te leren kennen en te laten smelten.
Tantra nodigt je uit om een liefdesrelatie aan te gaan met jezelf, de ander en het leven.

Tantra ontstond rond 5000 voor Christus in India vanuit de cultus rond de Hindu-god Shiva die de ´penetrerende kracht van gefocuste energie’ is, en zijn gemalin, de godin Shakti die de vrouwelijke creatieve kracht vertegenwoordigt. Hij heeft de wereld 112 meditatietechnieken gegeven die elk een aspect van de menselijke ervaring gebruiken als een deur naar spiritueel ontwaken. Deze 112 technieken uit de 5000 jaar oude Vigyana Bhairava Tantra van Shiva zijn door Osho, een spirituele leraar, becommentarieerd in zijn boek "Het boek der geheimen".

Tantra werkt met twee complementaire energieën. Shiva: die meditatie, verinnerlijking, vertraging, bewustzijn en stilte uitnodigt. Shakti staat voor levensenergie, beweging, sprankeling. In Tantra werken we met beide energieën die elkaar wederzijds bevruchten… dat is het recept voor extase, om je één te voelen met alles.

Hartsenergie en seksuele energie komen samen als ingang tot heling en transformatie.

We werken vanuit een zijnsgeoriënteerde Tantra-visie en gebruiken als technieken

Werkvormen

 • lichaams-, en ademwerk
 • dans en beweging
 • energiewerk
 • seksuele helingstechnieken uit verschillende stromingen
 • verkennende oefeningen in twee- of drietallen.
 • visualisaties
 • sexual grounding
 • sjamanistische visie op seksualiteit

We creëren een veilige bedding om je te openen: fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch.

Doelstellingen

Tantra heeft een helende en transformerende werking die zich heel diep in ons fundamentele zijn nestelt.

 • Je kennis laten maken met Hogere seks of seksuele extase
 • Thuiskomen in je lichaam 
 • Stroming en verbinding voelen
 • Heling van je man/vrouw-zijn
 • Je voelt je zelfzekerder
 • Vrijmaken van je seksuele levensenergie.
 • Je seksuele energie, je geslacht verbinden met je hart
 • De intimiteit in je relatie verdiepen, op een hoger le vel brengen
 • Ontmoeten van je innerlijke vrouwelijke en mannelijke pool
 • Leren van je eigen sekse en de andere sekse
 • Ompolen en transformeren van remmingen binnen eigen sekse en tov de andere sekse
 • Patronen van je ouders bekijken die meespelen als je vrijt met je partner
 • Ombuigen van emoties die je verhinderen orgastisch te leven
 • Sterkere connectie met je kracht, je power, je plek op aarde

 

Veiligheid

Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid en grenzen. De kracht is net dat de groep zelf een veilige bedding biedt aan iedereen in de groep.
Je leert je grenzen te voelen en aan te geven. Je leert verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen grenzen en af te stemmen op de grenzen van de ander.

Doelgroep

Deze Tantra workshopis bedoeld voor zowel singles als koppels:

 • singles
 • geliefden (de meeste zijn hetero’s, holebi’s ook welkom)
 • mensen in relatie die zonder hun partner deelnemen
 • gelegenheidsduo’s
 • zowel mensen die nog geen ervaring hebben met Tantra, als mensen met ruime ervaring
Voorpagina | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Contacteer Levensstroom | © 2007 - 2022 Levensstroom | Routebeschrijving |

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele | 056 444796