Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

Monroe instituut

Hemi-Sync en het Monroe instituut

De pionier Robert Monroe

"Ik ben meer dan mijn fysieke lichaam. Omdat ik meer ben dan fysieke materie, sta ik open voor datgene dat verder reikt dan de fysieke wereld. Daarom uit ik het diepe verlangen om die energieën en energiesystemen die nuttig en opbouwend zijn voor mezelf en voor anderen die me volgen, te ontwikkelen, te ervaren, te kennen, te begrijpen, te beheersen en te hanteren. Tevens uit ik het diepe verlangen open te staan voor de hulp, samenwerking en begrip van deze individu's dewelke hun wijsheid, ontwikkeling en ervaring gelijk staan of verder reiken dan mezelf. Ik vraag hun hulp, gids en bescherming voor elke beïnvloeding van welke oorsprong dan ook dat me mogelijks van minder voorziet dan mijn vooropgesteld verlangen."

Robert Monroe

Keer terug


Het Monroe instituut

Robert Monroe (1915-1995) was een Amerikaanse zakenman en is dé bekende pionier op het gebied van uittredingen. Hij schreef de trilogie: Uittredingen, Astrale Reizen en De Ultieme Reis. Op een schijnbare nacht als ieder ander, waarbij hij naast zijn vrouw Nancy in bed lag, merkte hij plotseling dat hij tegen het plafond aan drukte en perplex keek hij naar beneden waar hij twee mensen zag liggen. Het kostte hem even om te realiseren dat het Nancy en hijzelf waren die hij zag liggen. Een poosje dacht hij dat hij dan wel gek, dan wel ziek was, maar toen de doktoren hem geruststelden, ging hij zelf op onderzoek uit naar het waarom van het fenomeen, dat zich bij hem bleef aandienen. Aangezien hij een zeer succesvol zakenman was, had hij de middelen om het Monroe Institute op te richten. Hij verrichtte in de jaren daarop als het ware het voorwerk voor meer acceptatie in de hele wereld door het schrijven van boeken over zijn uittredingen en het zo wetenschappelijk mogelijk onderzoeken van het verschijnsel. Tenslotte kon Monroe een soort routine opzetten om uittreding bij andere mensen op te roepen (hoewel dit lang niet bij iedereen werkt) die hij vervolgens in 'workshops' en cursussen te gelde maakte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Hemi Sync methode. Deze methode bestaat eruit dat de beide hersenhelften door middel van geluid, muziek en stem gesynchroniseerd worden, wat volgens het Monroe Institute de sleutel vormt tot het ervaren van uittredingen en allerlei andere 'verwijde' bewustzijnstoestanden. Monroe's dochter, Laurie Monroe, heeft het stokje van haar vader overgenomen en leidt tegenwoordig het Monroe Institute. Zie meer op Monroe Instituut.

Uittredingen

Natuurlijk zijn er nog veel meer schrijvers en onderzoekers op het gebied van uittredingen geweest. Zo werd Ingo Swann bekend door zijn samenwerking met de CIA die hij door middel van remote viewing, een vorm van uittreding waarbij je je bewustzijn naar een ander gebied verplaatst om daar waar te nemen, hielp om 'vijandelijke' gebieden in kaart te krijgen. Uittredingen en uittreden is iets van alle tijden. Al voor de oude Egyptenaren was het niets vreemds en men geloofde dat de ziel bij het overgaan uit het lichaam steeg en dan verder zou leven. Ook Sjamanen, spirituele priesters en priesteressen van lang geleden en nu, communiceerden en communiceren door middel van uittredingen met de astrale wereld (de wereld van geesten). Veel mensen ervaren tenminste één keer in hun leven een bewuste uittreding, hoewel niet iedereen haar als zodanig classificeert (soms wordt het als droom of hallucinatie benoemd). Er is steeds meer aandacht voor uittredingen en ook vanuit de wetenschappelijke hoek wordt er eindelijk (?) meer onderzoek naar het fenomeen gedaan.

Monroe Hemi-Sync CD’s

Het principe van de Monroe CD’s is net als bij de Brainmachines, gebaseerd op de FFR (frequency following response) van onze hersenen. Monroe ontwierp een geluidsysteem van binaural beats door in elk oor een ander signaal te sturen. De tonen verschillen een klein beetje in hoogte. Hierop gaan de twee helften van de hersenen samenwerken, ook wel Hemispheric Synchronisation of Hemi-Sync genoemd en horen een derde signaal: het verschil tussen de eerste twee signalen. Onze hersenen neigen dit ritme te volgen. Op deze manier ontstaat er diepe ontspanning en rustige golven in de hersenen. Hemi-Sync is op diverse gebieden te gebruiken, b.v.:

  • Educatief: voor het verhogen van het concentratievermogen en het versnellen van het leerproces.
  • Gezondheidszorg: pijnbestrijding, en hulpmiddel bij het herstelproces na een operatie of ziekte.
  • Psychotherapie: behandeling van autistische kinderen, verminderen van stress en angstsyndromen en behandeling van verslavingsverschijnselen.
  • Slapeloosheid: zeer effectief middel om zonder het gebruik van medicijnen gezonde slaapgewoonten te ontwikkelen.

Hemi Sync logo monroe instituut

Keer terug