Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

neurofeedback

Hersenen en brain machines

Neurofeedback

"Ontroerende herinnering:
plotselinge dooi in de hersenen,
zodat het vocht met een zakdoek opgevangen moet worden."

Joop van Breemen

Inleiding
De bewustzijnstoestanden
Binaurale frequenties

Inleiding

Dat de hersenen over ongekende mogelijkheden beschikken is niks nieuws meer. Toch zijn er maar weinigen die dit weten en er ook effectief iets mee doen.

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van bepaalde bewustzijns-toestanden van de hersenen op de menselijke mogelijkheden. Uit onderzoek is gebleken dat onze bewustzijnstoestanden worden gekenmerkt door bepaalde hersengolf frequenties, welke varieren van ca. 0,1 Hz tot 30 Hz. De vier meest voorkomende soorten hersengolven - Alpha, Bèta, Theta en Delta - verzorgen de informatie tussen het bewuste en onbewuste deel van de hersenen.

Sinds er op wetenschappelijk niveau meer inzicht is gekomen over deze hersengolven en hun vitale rol in nonverbale communicatie, opent het de deur naar een geheel nieuwe methode van menselijke interactie. Door middel van een eenvoudige techniek kunnen we effectiever functioneren en situaties beter aanpakken, kunnen we onze communicatievaardigheden en interpersoonlijke relaties versterken, en onze emotionele en fysieke gezondheid en welzijn verbeteren. Enkele praktische mogelijkheden zijn bvb.:

  • verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • vergroten van het leervermogen
  • verbeteren van het geheugen
  • verder ontwikkelen van creativiteit
  • doelen stellen en deze ook bereiken
  • ontwikkeling van het intuïtief waarnemen
  • verbeteren van je relaties en communicatievaardigheden

De bij deze hersengolven behorende optimale bewustzijnstoestand komen overeen met die welke de Yogi bereiken na jarenlange meditatieoefeningen. In onze stressvolle maatschappij hebben wij daar niet de tijd voor, we willen direct resultaat!
Hoewel bewustzijnsverruiming niet niet met een vingerknip kunnen bereikt worden kunnen we onszelf toch een handje toesteken... Met neurofeedback is het mogelijk om de eigen hersengolven te trainen.

terug naar begin


De bewustzijnstoestanden

De wetenschappers hebben de bewustzijnstoestanden die wij dagelijks doorlopen grofweg verdeeld in vier gebieden. Met apparatuur kunnen we aan het oppervlak van iemands hoofd hersengolven meten, dit heet een EEG. Deze golven bestaan eigenlijk uit een opeenstapeling van verschillende golven met elk een eigen snelheid en frequentie. De vier bewustzijnstoestanden worden gekenmerkt door deze vier hersengolffrequenties. Deze vier bewustzijnstoestanden zijn:

hersengolven

Wanneer er afwijkingen, verstoringen zijn in het activatie niveau van de hersenen kunnen we dit aflezen aan de hand van het EEG. Zo hebben veel mensen met ADHD een teveel aan Theta golven en te weinig bèta golven. Bij depressie zijn er vaak afwijkingen in de activatie verschillen tussen beide hersenhelften.
De meeste mensen bevinden zich het grootste deel van de dag in de Beta-bewustzijnstoestand. Men is actief, denkt na, neemt beslissingen, redeneert en discussieert, enz. Deze Beta-bewustzijnstoestand is echter volkomen ongeschikt om je doel te bereiken. Omdat de wilskracht nog een te grote rol speelt en via wilskracht zal men zijn doel niet bereiken! Om veranderingen teweeg te brengen zal dit moeten plaatsvinden in het onderbewuste.
Belangrijk is dus om in een bewustzijnstoestand te komen waarin verandering mogelijk is. Door middel van entrainment wordt men geleidelijk, zonder inspanning, in de juiste bewustzijnstoestand gebracht, welke een speciale combinatie is van drie van de vier bewustzijnstoestanden, nl. Alpha, Theta en Delta. Deze bewustzijnstoestand wordt hypnogogia genoemd, een toestand van een heldere geest en slapend lichaam.

terug naar begin


Binaurale frequenties

Binaurale frequenties werden in 1839 door de Duitse uitvinder H.W.Dove ontdekt. Hij stelde vast dat wanneer aan elk oor een verschillende frequentie wordt toegediend het brein een nieuwe frequentie produceert die het verschil is van beide toegediende frequenties: een fantoom frequentie. Wanneer b.v. aan het ene oor 100 Hz en aan het andere oor 105 Hz worden toegediend creëren de hersenen een fantoomfrequentie of binaurale frequentie van 5 Hz. Het oor hoort dit verschil niet maar de hersenen nemen het wel op: een frequentie van 5 Hz, d.w.z. midden in het Theta-ritme. Wanneeer een binaurale frequentie wordt aangeboden schakelen de hersenen automatisch over op deze frequentie (Frequency Following Resons, FFR) welke uitvoerig werd onderzocht door Gerald Oster van het Mount Sinai Hospital in New York City. Zijn onderzoek naar de binaurale frequenties en de Frequency Following Respons werd gepubliceerd in de Scientific American en maakte de weg vrij voor verder onderzoek in het gebied van auditieve stimulatie van hersenfuncties. Sinds die tijd wordt de techniek van de binaurale frequenties wereldwijd door artsen en onderzoekers ondersteund. Bekend is hier bvb. het Monroe instituut en Hemi-Sync in Amerika.


Door nu d.m.v. een stereohoofdtelefoon de juiste verschilfrequenties aan te bieden zal de hersengolffrequentie zich hierop gaan instellen. De insteltijd (de tijd nodig voor de hersenen om zich op deze verschilfrequentie in te stellen) is ongeveer vier minuten. Dus op deze manier kun je in zeer korte tijd de gewenste bewustzijnstoestand verkrijgen. Vandaar de ontwikkeling en gebruik van brain machines...

terug naar begin