Levensstroom

Home | Contacteer mij |
Kortrijk Gullegem

Levensstroom, praktijk voor psychotherapie, mindfulness, heartfulness, hartcoherentie, Centering en massages

infrarood bij een afstandsbediening

Wat is infrarood?

En is het gezond?

Isaac Newton, een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog, ontdekte dat het zonlicht samengesteld is uit alle kleuren van de regenboog. Sommige kleuren kunnen we zien, andere – zoals infrarood en ultraviolet – zijn voor het menselijk oog niet te onderscheiden. We ervaren ze daarom niet als kleuren, maar als licht of warmte zoals in een sauna. Sommige insecten (zoals de honingbij) kunnen ultraviolet wel waarnemen. Er zijn ook dieren die weer goed infrarood kunnen waarnemen, zoals de ratelslang en de boomader. Slangen hebben dit licht nodig om prooien te zien, lichaamswarmte geeft namelijk infrarode straling af.

Isaac Newton heeft ooit een gaatje in een luik voor zijn raam gemaakt zodat daar een bundel licht doorheen kwam die op een witte muur scheen.. Hij plaatste in de lichtbundel een glazen prisma (een driehoek gemaakt van massief glas) en toen zag hij dat het witte licht op de muur niet meer wit was, maar bestond uit de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Dit wordt het breken van het licht genoemd. De ene kleur wordt sterker gebogen dan de andere, daarom zie je ze nu allemaal apart.

Al het licht om ons heen dat wij kunnen zien bestaat uit deze kleuren. Newton noemde dit het kleuren spectrum.


Infrarood

Infrarood of infrarode straling is dus de gezonde warmte van de zon. Je kan het niet zien, het is onzichtbaar licht maar je ervaart het wel als warmte. Infrarood is een soort elektromagnetische straling gelegen voorbij zichtbaar licht en de kleuren. Letterlijk betekent infra-rood: na het rode licht. Het schema hieronder maakt het duidelijker:

infrarode straling

Deze stralen worden onderverdeeld in verschillende golflengtes. De eenheid dat gebruikt wordt is de nanometer (nm). Een nm is een miljoenste millimeter.

Slechts een gedeelte van de zonnestraling bereikt het aardoppervlak. Dit komt omdat een gedeelte van de straling door de atmosfeer geabsorbeerd wordt. De straling die het aardoppervlak bereikt, bestrijkt een gebied vanaf het Ultraviolette licht (UV) via het zichtbare licht en zo naar de infrarode straling (IR).

De infraroodstralen (IR) worden ingedeeld in drie soorten:

  • Korte golf infrarood (IR-A): 0,78 – 1,40 µm
  • Middengolf infrarood (IR-B): 1,40 – 3,00 µm
  • Lange golf infrarood (IR-C): 3,00 – 1000 µm

De energie die infrarood bevat wordt geabsorbeerd door het voorwerp waar het op valt, hierbij wordt die energie omgezet in warmte. Infrarood is dus enkel waarneembaar in de vorm van stralingswarmte. Deze stralingswarmte verwarmt het lichaam waarop het straalt, maar niet (of nauwelijks) de tussenliggende lucht. Daarom is infraroodstraling de meest efficiënte manier om het lichaam te verwarmen. De uitwerking van de verschillende IR soorten verschilt.

De uitwerking van IR straling

IR-A straling
De korte golfstraling, ook wel IR-A straling genoemd, staat bekend als de meest therapeutische infrarood straling. De infrarood straling, en daarmee de warmte, dringt tot diep in de huid door. Het dringt het diepst door tot in het onderhuidse vetweefselzelfs, de elastische vezels en de aanhechtingspunten van de spieren. Deze straling verlicht reumatische pijnen en spierpijn. In deze zin is het infrarood deken dat je bij Levensstroom kunt kopen een heel effectief, ontspannend oplossing voor heel wat klachten. Zie verder over de gezondheid van infrarode straling.

IR-B straling
De IR-B straling is de middengolf infrarood straling. Ook deze straling dringt rechtstreeks in de lederhuid en bloedvaten, maar minder diep dan de IR-A straling. De dieptewarmte werking zoals bij IR- A straling blijft uit.
Deze vorm van infrarood wordt o.a gebruikt in de eenvoudigere (goedkopere) modellen infrarood stralers. Hier kan je ook de infra rode lampjes van de chi machine met infrarood en vibratie (super model) plaatsen. De therapeutische waarde is hier wel veel minder. De uitwerking van IR-B beperkt zich tot een aangename warmte op de huid.

IR-C straling
IR-C straling wordt gebruikt voor verwarming van de lucht in bijvoorbeeld een infrarood cabine. De luchtvochtigheid daalt door de hoge temperatuur in de cabine. De bovenste huidlaag wordt op deze manier verwarmd en de straling dringt het lichaam niet binnen. Bij IR- C infrarood straling zult u het meest gaan transpireren door de hoge temperatuur in de cabine.
Lange golf infrarood wordt ook omschreven als Biogenetische straling. Vele studies uit de medische wereld hebben bewezen dat lange golf infrarood straling de groei en gezondheid van levende cellen in planten, dieren en de mens bevorderen. Mensen stralen bij een normale en gezonde lichaamstemperatuur een infrarood golflengte uit van 10 µm (10 micron) uit. Het principe van genezen met handpalmen dat 3000 jaar geleden in China onstond, is gebaseerd op de helende werking van infraroodstralen. De handpalmen stralen infrarode energie frequenties tussen de 8 en 14 µm uit. Het is dus in principe mogelijk om met behulp van handoplegging pijn te verzachten en kwaaltjes te genezen. Zo zullen sommige mensen Reiki toepassen om hun medemens te helpen, of Pranic healing, Qigong...

healing met handpalmen

De verschillende golflengtes kunnen dus een andere uitwerking op het lichaam hebben. De straling van een infrarood lamp zal over het algemeen uit het korte golf spectrum komen. Deze IR- A straling heeft de meest therapeutische werking, omdat de warmte van dit licht het beste tot diep in de huid doordringt.

diepte uitwerking IR stralen

Effect op het lichaam

Neem nu bv. het infrarood deken. Infrarood licht kan spierpijn en pijn in gewrichten verlichten. Dit komt omdat de warmte van het deken diep doordringt in de huid. De bloedcirculatie neemt toe, waardoor de bouw - en afvalstoffen van het lichaam sneller worden aangevoerd en weer afgevoerd. Hierdoor wordt de huid gereinigd. De poriën van de huid gaan door de warmte openstaan en afvalstoffen elimineren. Je huid zal er gezonder uitzien en klachten van huidaandoeningen kunnen verminderd worden.

Er wordt ook meer zuurstofrijke bloed naar de pijnlijke spieren gevoerd. Dit zorgt voor een verlichting van de pijn en een sneller herstel. Door de warmte van de infrarood deken ontspannen de spieren en het weefsel. Tijdens massagebehandelingen krijgen mijn klanten soms een kwartiertje narusten met het infrarood dekentje.

Door in het lichaam veel warmte op te wekken wordt de aanmaak van witte bloedcellen gestimuleerd wat dan weer de afweer tegen virussen en bacteriën verbeterd.

Is er een verschil tussen de IR-stralen van de zon en van een kunstmatige toestel?

Nee, ook al zijn de stralen kunstmatig opgewekt, ze zijn verder geheel hetzelfde. Dit heeft als voordeel dat we met de kunstmatige stralen zelf kunnen bepalen wanneer en in welke mate we de IR-stralen willen hebben. Weet dat alle warmte die we voelen wordt vervoerd door middel van infraroodstralen. Denk bv. aan een kachel, verwarming, lamp en zelfs het menselijk lichaam.

Tegenwoordig wordt het bv. toegepast om de isolatie van huizen beter in kaart te brengen. Verschillende gemeenten en steden (Wevelgem, de gemeente waar Levensstroom gevestigd is, deed dit eind 2015) laten een vliegtuigje met een infraroodscanner foto's van alle daken maken. Via de thermografische kaart krijgen de inwoners een reëel beeld van de warmteverliezen via het dak van hun woning. En zien ze hoeveel geld naar buiten wordt geloosd.

Toepassingen

Vanaf de jaren 60 wordt ook in de medische wetenschap infraroodstraling gebruikt. Denk maar aan baby's die in de couveuse worden gelegd waardoor ze op temperatuur gehouden worden. Het wordt eveneens gebruikt door fysiotherapeuten om bijvoorbeeld spierletsels te genezen en door schoonheidsexperts voor beautybehandelingen.